E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2020:817
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/1530

Inhoudsindicatie:

Boete. Overtreding art. 8, lid 1, Tabaks- en rookwarenwet. Verkoop aan minderjarige zonder identiteitscontrole. Verkoopster heeft bij een eerdere transactie de leeftijd van de koper vastgesteld aan de hand van een geldig legitmitatiebewijs. Achteraf is gebleken dat deze vaststelling onjuist was, omdat de koper valselijk gebruik maakte van het legitimatiebewijs van zijn oudere broer, die erg op hem lijkt. Het standpunt van de staatssecretaris komt erop neer dat als achteraf komt vast te staan dat de identiteit en de leeftijd van de koper niet juist is vastgesteld, de verkoper daarvan in alle gevallen een verwijt valt te maken. De wet en de door de staatssecretaris gevolgde werkwijze, zoals die voorheen op de website gepubliceerd was, bieden echter geen aanknopingspunten voor dit standpunt.

In dit geval valt de verkoopster niet achteraf te verwijten de leeftijd van de klant niet goed vastgesteld te hebben. Daarmee valt, gelet op de destijds op de website van de NVWA verstrekte informatie dat na eerdere vaststelling van de leeftijd bij een volgende transactie niet nogmaals de leeftijd aan de hand van een identiteitsbewijs gecontroleerd hoeft te worden, de verkoopster ook niet te verwijten dat zij heeft nagelaten opnieuw om een legitimatiebewijs te vragen.

Art. 8, lid 1, Tabaks- en rookwarenwet

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie