E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2020:632
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/189

Inhoudsindicatie:

Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP)

Fosfaatrechten.

Het betoog van appellante over de ontbrekende noodzaak van de invoering van het fosfaatrechtenstelsel kan niet slagen (zie uitspraken van 17 oktober 2018, ECLI:NL:CBB:2018:522 en 523 alsmede 23 juli 2019, ECLI:NL:CBB:2019:291). Het betoog van appellante dat het stelsel van fosfaatrechten ongeoorloofde staatssteun oplevert, slaagt evenmin, gezien de beschikking van 19 december 2017 (State Aid SA.46349 (2017/N)) waarbij de Commissie een stelsel van verhandelbare fosfaatrechten voor melkvee in Nederland goedgekeurd. Het beroep van appellante op artikel 1EP slaagt ook niet aangezien appellante op 2 juli 2015 niet beschikte over een Nbw-vergunning. De beslissing om desondanks te investeren is in de regel niet navolgbaar, omdat daarmee op het verkrijgen van die vergunning is vooruitgelopen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie