E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2020:427
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18/1654

Inhoudsindicatie:

Regeling fosfaatreductieplan 2017. De Regeling heeft een wettelijke grondslag in artikel 13 van de Landbouwwet . Bezwaren over verrekening van de heffingen op basis van de Regeling met het melkgeld moeten aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. De inningstermijn van artikel 8, eerste lid, van de Regeling is niet dwingend, maar regelend van aard. Het College ziet in hetgeen appellant heeft aangevoerd geen grond voor het oordeel dat de tenuitvoerlegging van de Regeling strijdigheid met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden oplevert.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie