E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2020:420
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 20/496

Inhoudsindicatie:

Aanvraag parallelle wederzijds erkenning van een biocide verworpen op grond van art 29, lid 3, Verordening 528/2012, omdat binnen de gegeven hersteltermijn de aanvraag niet compleet was.

De in artikel 29, derde lid, van de Biocidenverordening genoemde termijn voor het herstel van de gebreken van de aanvraag is geen harde teremijn De in het kader van artikel 4:5 van de Awb ontwikkelde zorgvuldigheidsnormen moeten tot uitgangspunt worden genomen. Het vasthouden aan de lijn om in de validatiefase geheel niet te communiceren met de aanvrager is naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter onder deze omstandigheden niet zorgvuldig.

Art 89 leden 3 en 4, art 34, art 29 leden 2 en 3, Verordening 528/2012

art 4:5 Awb

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie