E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2020:347
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/1268 en 19/1269

Inhoudsindicatie:

GLB. Herziening van toewijzing en uitbetaling betalingsrechten. Appellante heeft voor wat betreft perceel 13 terecht gewezen op de schaduwwerking van de aanwezige afrastering in de detail-winterfoto. Voor het bepalen van de perceelgrens moet worden aangesloten bij de onderkant van de paaltjes. Nu uit het beroep tegen de toewijzing van betalingsrechten volgt dat het aantal geconstateerde hectares onjuist is, betekent dit dat het bedrag aan uitbetaling opnieuw moet worden berekend. De beroepen tegen de toewijzing en uitbetaling voor het jaar 2015 zijn beide gegrond. Het beroep tegen de uitbetaling voor het jaar 2016 is eveneens gegrond. Appellante heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de dam van perceel 54 een beteelbare doorgangsdam is die ten onrechte niet als landbouwareaal is aangemerkt. Ten aanzien van perceel 56 heeft verweerder onvoldoende gemotiveerd dat de door appellante ingetekende perceelgrens onjuist is.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie