E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2020:214
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18/2218

Inhoudsindicatie:

Artikel 72 van het Uitvoeringsbesluit. Artikel 1 van het EP. Appellante kan niet als starter worden aangemerkt. Zij is omgeschakeld van vleesvee naar melkvee en heeft dus geen nieuw bedrijf opgericht. Ook is geen sprake van een individuele en buitensporige last. De beslissing van appellante om opnieuw te gaan melken, is een ondernemersbeslissing waaraan risico’s inherent zijn en waarvan appellante in beginsel zelf de nadelige gevolgen draagt. Het College ziet geen aanleiding om van dit beginsel af te wijken. In dat verband is van belang dat appellante gelet op het tijdstip van de gedane investeringen (vanaf februari 2015) een zekere mate van voorzichtigheid had moeten betrachten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie