E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2020:146
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18/980

Inhoudsindicatie:

Wet personenvervoer 2000 artikelen 82a en 82b; Taxiverordening Amsterdam 2012 artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder c.

Intrekking Taxxxivergunning na intrekking lijnbusbaanontheffing. De Taxiverordening is niet onverbindend wegens strijd met artikel 11 EVRM . Zie ook ECLI:NL:CBB:2019:581.

De intrekking van de ontheffing staat in rechte vast en is hier niet aan de orde. De intrekking van de Taxxxivergunning is geen criminal charge als bedoeld in artikel 6 EVRM. Verweerder was op grond van artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder c, van de Taxiverordening, zoals die bepaling tot 1 februari 2018 luidde, verplicht de Taxxxivergunning van appellant in te trekken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie