E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2019:434
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18/1496

Inhoudsindicatie:

Wetsbepaling: Artikel 1 van het (Eerste) Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Inhoud: Fosfaatrecht. Geen sprake van een individuele en buitensporige last. Hoewel appellant heeft aangegeven in de afschaffing van het melkquotum kans te hebben gezien om zijn bedrijf fors uit te breiden, had hij ten tijde van de investeringen juist een zekere mate van voorzichtigheid moeten betrachten en zich moeten realiseren dat een door hem beoogde uitbreiding van 119 naar 211 melkkoeien voor hem meer dan de gebruikelijke ondernemersrisico’s met zich zou brengen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie