E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2019:432
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18/1749

Inhoudsindicatie:

Wetsbepaling: Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Inhoud: Fosfaatrecht. Geen sprake van een individuele en buitensporige last. Voor zover appellante investeringen is aangegaan die het vergunde aantal koeien te boven gaan, is zij op het verkrijgen van een of meer van vergunningen is vooruitgelopen met het doen van al dan niet omkeerbare investeringsbeslissingen. In zoverre is in beginsel geen ruimte om aan te nemen dat sprake is van een schending van artikel 1 van het EP.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie