E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2019:416
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 19/1181 en 19/1182

Inhoudsindicatie:

Wet personenvervoer 2000, Taxiverordening Amsterdam 2012, Algemene wet bestuursrecht

Last onder dwangsom Toegelaten Taxiorganisaties (TTO) gemeente Amsterdam.

Handelen in strijd met vergunningvoorwaarde. Geen concreet zicht op legalisatie. Geen strijd met gelijkheidsbeginsel. Door TTO aan taxichauffeurs op te leggen voorgeschreven minimale sancties in algemene zin niet onevenredig. TTO heeft voldoende ruimte om in individueel geval af te wijken van de minimale sancties. Schriftelijke mededeling van het college van B&W Amsterdam aan taxichauffeur dat Taxxxivergunning ingevolge artikel 2.17, eerste en tweede lid, Taxiverordening van rechtswege is geschorst of vervallen, uit oogpunt van rechtsbescherming gelijkgesteld met besluit. Verzoeken om voorlopige voorziening afgewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie