E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2019:415
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18/1637

Inhoudsindicatie:

Artikel 23, derde lid, van de Meststoffenwet

Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP)

Geen strijd met artikel 1 van het EP.

Zoals het College eerder heeft geoordeeld, is in algemene zin acceptabel dat geen voorziening is getroffen voor het omzetten van varkensrechten in fosfaatrechten.

Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat het fosfaatrechtenstelsel en het haar toegekende recht voor haar een individuele en buitensporige last oplevert.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie