E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2019:412
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18/975

Inhoudsindicatie:

Inhoudsindicatie: Geen inbreuk op artikel 1 van het EP. De financi ële gevolgen van de invoer van het fosfaatrechtenstelsel dienen in dit geval voor appellante te blijven. Daarbij is van belang het tijdstip waarop appellante de financiële verplichtingen is aangegaan (op 26 juni 2015), in weerwil van de ook voor appellante geldende voorzienbaarheid van maatregelen om de mestproductie te beperken. Appellante heeft bovendien onvoldoende onderbouwd dat de uitbreidingsplannen na de peildatum niet meer geheel of gedeeltelijk omkeerbaar waren.

Wetsbepaling: artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP)

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie