E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2019:399
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18/1465

Inhoudsindicatie:

Fosfaatrechten. Er is geen sprake van een individuele en buitensporige last. Appellante is met de door haar gedane investeringen vooruitgelopen op de vereiste Nbw-vergunning, waarvan voor de peildatum alleen een ontwerpbesluit was afgegeven. De daarop betrekking hebbende aanvraag is nadien afgewezen en op een nieuwe aanvraag is na de peildatum beslist. Verder is terecht een generieke korting van 8,3% toegepast, omdat de extra grond niet op 15 mei 2015 tot het bedrijf van appellante behoorde en appellante op die datum niet grondgebonden was.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie