E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2019:320
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 18/1527

Inhoudsindicatie:

Fosfaatrecht. Appellante is er niet in geslaagd aan de bewijslast dat sprake is van een individuele en buitensporige last te voldoen. Op 2 juli 2015 beschikte appellante niet over de vereiste vergunningen voor de beoogde uitbreiding van haar veestapel. Appellante is met de door haar gedane investeringen vooruitgelopen op de voor de uitbreiding benodigde vergunning. Verwijzing naar ECLI:NL:CBB:2019:7. Appellante kon aan de ontheffing in het kader van de Wvgm niet de in rechte te honoreren verwachting ontlenen dat toekomstige maatregelen haar niet zouden treffen. Dat verweerder in het kader van de Wvgm heeft geoordeeld dat in het geval van appellante sprake was van een individuele en buitensporige last, maakt niet dat ook in het kader van het fosfaatrechtenstelsel tot dat oordeel moet worden gekomen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie