E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2019:189
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 11/662, 13/477, 14/573 en 14/574

Inhoudsindicatie:

Geen procesbelang.

Beroepen betreffen besluiten tot toelating van het gewasbeschermingsmiddel Merit Turf en wijzigingen van toelatingen van diverse andere gewasbeschermingsmiddelen en een biocide, alle op basis van de werkzame stoffen imidacloprid of thiametoxam, die beide behoren tot de groep van de neonicontinoïden. Inmiddels zijn, op drie gevallen na, de toelatingen ingetrokken. Alleen de middelen middelen Kohinor 700 WG, Admire en Maxforce Quantum zijn op dit moment nog op de markt. De laatste twee op basis van herregistratiebesluiten na het vervallen van de toelatingen waarop de in deze procedures bestreden wijzigingen betrekking hebben. Deze herregsitratiebesluiten maken geen deel uit van de onderhavige procedures.

Geen procesbelang meer bij de beroepen die zien op wijzigingen van toelatingen. De wijzigingen houden beperkingen in van het gebruik van de middelen. De beroepen van appellante strekken tot de beëindiging van de desbetreffende toelatingen en geenszins tot verdergaande beperking van het gebruik. Intrekking van de desbetreffende toelatingen kan appellante in deze procedures niet bewerkstelligen. Nu appellante zich in wezen exclusief richt op de intrekking van de desbetreffende toelatingen, ontbreekt reeds daarom elk procesbelang.

Resteert het beroep tegen de toelating van Merit Turf en de wijziging van deze toelating. Deze toelating is inmiddels ingetrokken. Daarmee is bereikt wat appellante in die procedure maximaal nastreefde met haar beroep.

Ook geen procesbelang op andere gronden. Situatie in de door appellante genoemde arresten van het HvJ (Wunenburger/ECLI:EU:C:2007:322 en ClienthEarth/ECLI:EU:C:2007:322) is niet van toepassing. Tussen de gestelde schade en de aangevallen besluiten is geen causaal verband aangetoond. Geen procesbelang meer vanwege verzoeken om vergoeding van de kosten in bezwaar, omdat verweerder heeft toegezegd deze kosten te zullen vergoeden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie