E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CBB:2017:276
College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16/46

Inhoudsindicatie:

Bestreden besluit ziet op het primaire besluit I met betrekking tot het verhinderen van een controle en het primaire besluit II met betrekking tot het overtreden van randvoorwaarden. Het College is van oordeel dat appellante geen rechtens de beschermen belang meer heeft bij een oordeel omtrent de rechtmatigheid van haar beroep voor zover het gericht is tegen de ongegrondverklaring van haar bezwaar tegen het primaire besluit II. De randvoorwaardenkorting voor het jaar 2014 kan immers niet meer worden geƫffectueerd, nu het besluit om de bedrijfstoeslag over 2014 alsnog af te wijzen in stand blijft. Niet gebleken is dat appellante anderszins nog een belang heeft bij een oordeel van het College over het bestreden besluit op dit punt. Voor zover verweerder in het bestreden besluit een standpunt heeft ingenomen over het (herhaaldelijk) overtreden van de daarin genoemde randvoorwaarden en dat standpunt aan nieuwe besluitvorming ten grondslag legt, kan appellante daartegen alsdan een rechtsmiddel aanwenden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie