Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Vast staat slechts dat verdachte op verzoek van de hoofdredactie van het tijdschrift [tijdschrift] het artikel heeft geschreven en dat hij daarbij gebruik heeft gemaakt van de informatie van de hacker, met wie hij door de redactie in contact was gebracht. Niet gebleken is dat hij zelf in dit verband (uitlokkings)handelingen heeft verricht of toegang heeft gehad tot het emailaccount van aangever. Onvoldoende aanwijzingen dat sprake is van medeplegen van gedragingen. Niet is komen vast staan dat sprake was van in dit verband voldoende nauwe en bewuste samenwerking met degene die daadwerkelijk heeft ingebroken in de privé emailaccount van aangever. Evenmin is gebleken dat verdachte deze feiten heeft uitgelokt. Vrijspraak. (zie ook LJ-nummer: BK4065)

UitspraakRECHTBANK ‘S-GRAVENHAGE

Sector Strafrecht

Politierechter

Parketnummer 09/754109-09

Datum uitspraak: 23 november 2009

Tegenspraak

(Promis)

De politierechter in de rechtbank 's-Gravenhage heeft het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1984,

wonende te [adres].

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 10 november 2009.

De politierechter heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie

mr. P.M. Gruppelaar en van hetgeen door de raadsman van verdachte

mr. M.A.M. Pijnenburg, advocaat te Amsterdam, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 01 oktober 2008 tot en met 16 december 2008 te Amsterdam en/of [woonplaats] en/of 's-Gravenhage en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk voor de opslag of verwerking van gegevens, te weten de mailbox(en) van een persoon genaamd [aangever], of in een deel daarvan, is binnengedrongen waarbij hij/zij enige beveiliging heeft/hebben doorbroken en/of waarbij hij/zij de toegang heeft/hebben verworven door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid, immers heeft/hebben verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) opzettelijk wederrechtelijk meermalen, althans eenmaal

- naar een onbekende (grote) hoeveelheid personen een (grote) hoeveelheid berichten verstuurd met daarin een verwijzing naar een internetadres met daarop een te downloaden computerspel en/of aan dat computerspel onlosmakelijk verbonden een voor de downloader onzichtbaar meedraaiend computerprogramma welke na het downloaden op zoek gaat naar het wachtwoord van bovengenoemde mailbox en/of

- het door voornoemd computerprogramma achterhaalde wachtwoord van bovengenoemde mailbox ingetoetst op de website behorende bij die mailbox en/of zich aldus de toegang tot (de inhoud van) die mailbox verschaft;

art 138a lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

art 138a lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht

art 138a lid 1 ahf/ond c Wetboek van Strafrecht

art 138a lid 1 ahf/ond d Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

NN [X] in of omstreeks de periode van 01 oktober 2008 tot en met 16 december 2008 te Amsterdam en/of [woonplaats] en/of 's-Gravenhage en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk en wederrechtelijk in een geautomatiseerd werk voor de opslag of verwerking van gegevens, te weten de mailbox(en) van een persoon genaamd [aangever], of in een deel daarvan, is binnengedrongen waarbij hij/zij enige beveiliging heeft/hebben doorbroken

en/of waarbij hij/zij de toegang heeft/hebben verworven door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid, immers heeft/hebben NN [X] en/of een of meer van zijn mededader(s) opzettelijk wederrechtelijk meermalen, althans eenmaal

- naar een onbekende (grote) hoeveelheid personen een (grote) hoeveelheid berichten verstuurd met daarin een verwijzing naar een internetadres met daarop een te downloaden computerspel en/of aan dat computerspel onlosmakelijk verbonden een voor de downloader onzichtbaar meedraaiend computerprogramma welke na het downloaden op zoek gaat naar het wachtwoord van bovengenoemde mailbox en/of

- het door voornoemd computerprogramma achterhaalde wachtwoord van bovengenoemde mailbox ingetoetst op de website behorende bij die mailbox en/of zich aldus de toegang tot (de inhoud van) die mailbox verschaft,

welk bovenomschreven strafbaar feit verdachte in of omstreeks de periode van 01 oktober 2008 tot en met 16 december 2008 te Amsterdam en/of [woonplaats] en/of 's-Gravenhage en/of elders in Nederland, door gift(en) en/of belofte(n) en/of het verschaffen van gelegenheid/middelen/inlichtingen, te weten betaling en/of het verschaffen van de naam en/of het emailadres van [aangever], opzettelijk heeft uitgelokt;

art 138a lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks de periode van 01 oktober 2008 tot en met 16 december 2008 te Amsterdam en/of [woonplaats] en/of 's-Gravenhage en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer geautomatiseerd(e) werk(en), te weten de mailbox(en) van een persoon genaamd [aangever], of in een deel daarvan, is binnengedrongen, waarna verdachte en/of zijn mededaders vervolgens emails, althans gegevens, die waren opgeslagen, werden verwerkt of werden overgedragen door middel van dat/die geautomatiseerd(e) werk(en) waarin verdachte en/of zijn mededaders zich wederrechtelijk bevond(en), voor zichzelf of een ander heeft overgenomen, afgetapt of opgenomen, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededaders een backupprogramma geïnstalleerd;

art 138a lid 2 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

NN [X] in of omstreeks de periode van 01 oktober 2008 tot en met 16 december 2008 te Amsterdam en/of [woonplaats] en/of 's-Gravenhage en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk in een of meer geautomatiseerd(e) werk(en), te weten de mailbox(en) van een persoon genaamd [aangever], of in een deel daarvan, is binnengedrongen, waarna NN [X] en/of zijn mededaders vervolgens emails, althans gegevens, die waren opgeslagen, werden verwerkt of werden overgedragen door middel van dat/die geautomatiseerd(e) werk(en) waarin verdachte en/of zijn mededaders zich wederrechtelijk bevond(en), voor zichzelf of een ander heeft overgenomen, afgetapt of opgenomen, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededaders een backupprogramma geïnstalleerd, welk bovenomschreven strafbaar feit verdachte in of omstreeks de periode van 01 oktober 2008 tot en met 16 december 2008 te Amsterdam en/of [woonplaats] en/of 's-Gravenhage en/of elders in Nederland, door gift(en) en/of belofte(n) en/of het verschaffen van gelegenheid/middelen/inlichtingen, te weten betaling en/of het verschaffen van de naam en/of het emailadres van [aangever], opzettelijk heeft uitgelokt;

art 138a lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht

3. Overwegingen omtrent het bewijs

3.1 Het standpunt van de officier van justitie

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van computervredebreuk dan wel aan uitlokking van dit feit. Tevens wordt verdachte verweten dat hij samen met een ander computervredebreuk heeft gepleegd, dan wel dat hij dit heeft uitgelokt, en dat door middel van een geautomatiseerd werk e-mails zijn doorgestuurd.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de politierechter wettig en overtuigend bewezen zal verklaren dat verdachte de hem onder 1 primair en 2 primair tenlastegelegde feiten heeft begaan.

3.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft integrale vrijspraak bepleit van de tenlastegelegde feiten.

Ten aanzien van feit 1 primair en feit 2 primair heeft hij daartoe met name aangevoerd dat medeplegen een nauwe en bewuste samenwerking veronderstelt en dat hiervan geen sprake is geweest. Vanuit de redactie van de [tijdschrift] is een journalistieke vraag uitgezet en door dezelfde redactie is een hacker gevonden. Door deze hacker zijn alle mogelijk strafbare handelingen verricht. Pas nadat de hacker de e-mailbox van de aangever was binnengedrongen, is door de hacker contact opgenomen met verdachte. Verdachte heeft vervolgens, nadat hij de hacker een aantal vragen heeft gesteld, het bewuste artikel in het eindejaarsnummer van [tijdschrift] geschreven.

3.3 De beoordeling van de tenlastelegging

Overwogen wordt dat het dossier onvoldoende aanwijzingen bevat dat het aandeel van verdachte bij de verweten gedragingen zodanig was dat sprake is van medeplegen van gedragingen. Met name is niet komen vast staan dat sprake was van in dit verband voldoende nauwe en bewuste samenwerking met degene die daadwerkelijk heeft ingebroken in de privé emailaccount van aangever. Evenmin gebleken dat verdachte deze feiten heeft uitgelokt. Vast staat slechts dat verdachte op verzoek van de hoofdredactie van het tijdschrift [tijdschrift] het artikel in de [tijdschrift] heeft geschreven en dat hij daarbij gebruik heeft gemaakt van de informatie van de hacker, met wie hij door de redactie in contact was gebracht. Niet gebleken is dat hij zelf in dit verband (uitlokkings)handelingen heeft verricht of toegang heeft gehad tot het emailaccount van aangever. De enkele omstandigheid dat de hacker hem, zoals hijzelf heeft verklaard, heeft laten zien hoe men in het algemeen anoniem op het internet kan verkeren, is in dit verband onvoldoende.

De politierechter acht dan ook onvoldoende wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de feiten heeft gepleegd en spreekt verdachte derhalve van alle hem tenlastegelegde feiten vrij.

4. De beslissing

De politierechter,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de bij dagvaarding onder 1 primair, 1 subsidiair, 2 primair en 2 subsidiair tenlastegelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door

mr. E.A.G.M. van Rens, politierechter,

in tegenwoordigheid van R. van Ast-Natadiningrat, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de politierechter in deze rechtbank van

23 november 2009.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature