Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank in Alkmaar heeft het openbaar ministerie in de zaken tegen vijf verdachten in het zogenoemde “onderzoek Sierra” ( mensenhandel en gedwongen prostitutie ) niet ontvankelijk verklaard.

LJN BK3472

UitspraakRECHTBANK ALKMAAR

Sector straf

Parketnummer : 14.810312.07

Datum uitspraak : 16 november 2009

TEGENSPRAAK

VONNIS van de rechtbank Alkmaar, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak van het

OPENBAAR MINISTERIE

tegen:

[VERDACHTE],

geboren te [geboortedatum en geboorteplaats],

zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande,

wonende te [plaatsnaam] ([land]) aan de [adres].

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 24 november 2008, 14 januari 2009, 14 mei 2009, 3 november 2009, 4 november 2009 en 5 november 2009.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen door de gemachtigde raadsvrouw van verdachte, mr.M.J. van Essen, advocaat te Amsterdam, en door de verdachte naar voren is gebracht.

Als benadeelde partijen hebben zich gevoegd [slachtoffer 1], [slachtoffer 2], [slachtoffer 3], en [slachtoffer 4] Zij hebben zich laten bijstaan door mr. G.A.M. Van Dijk, advocaat te Alkmaar.

2. De tenlastelegging

Op vordering van de officier van justitie is de omschrijving van de tenlastelegging op de terechtzitting van 10 november 2008 gewijzigd op de voet van artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering.

Aan de verdachte is ten laste gelegd, dat

1.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004 in/vanuit Bulgarije en/of Duitsland en/of Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

(de, op dat moment, in een zwakke economische en/of financiële en/of psychische en/of sociale positie verkerende)

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 2],

met het oogmerk om die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3]

en/of [slachtoffer 2], in een ander land, te weten in Nederland, ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling,

(in Bulgarije) heeft benaderd en/of aangeboden en/of voorgesteld en/of overgehaald, in ieder geval heeft aangeworven, om zich in Nederland beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of (vervolgens) met dat oogmerk daartoe

- die [slachtoffer 1] per autobus vanuit Bulgarije (via Duitsland) heeft/hebben medegenomen naar Nederland, en/of

- die [slachtoffer 4] per autobus vanuit Bulgarije heeft/hebben medegenomen naar Nederland, en/of

- die [slachtoffer 3] per auto vanuit Bulgarije heeft/hebben medegenomen naar Nederland, en/of

- die [slachtoffer 2] per vliegtuig vanuit Bulgarije heeft/hebben medegenomen naar Nederland;

art 250a lid 1 ahf/ond 2° Wetboek van Strafrecht

art 250a lid 2 ahf/ond 1° Wetboek van Strafrecht

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004 in de gemeente Groningen en/of in de gemeente Alkmaar en/of in de gemeente Deventer en/of in de gemeente Leeuwarden en/of in de gemeente Utrecht, in ieder geval in/vanuit Nederland en/of Bulgarije en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 2], (telkens) door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) heeft gedwongen en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft/hebben bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling en/of onder voornoemde omstandigheid/heden enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan verdachte en/of zijn mededader(s) wist/wisten, althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] en/of

[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 2], zich daardoor tot het verrichten van die seksuele handelingen beschikbaar stelde(n);

en/of

(telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de seksuele handelingen van (een) ander(en), genaamd [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 2], met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) wist/wisten, althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 2], zich door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) werd(en) gedwongen en/of door misbruik van uit

feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding werd(en)

bewogen zich beschikaar te stellen tot het plegen van die seksuele handelingen;

(artikel 250a lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht )

en/of

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 2],

(telkens) door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) heeft gedwongen dan wel door misbruik vanuit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft/hebben bewogen, hem/hen uit de opbrengst van de seksuele handelingen van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 2], met en/of voor (een) derde(n) te bevoordelen;

(artikel 250a lid 1 ahf/sub 6 Wetboek van Strafrecht )

terwijl dat feit/die feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft/hebben gehad;

(artikel 250a lid 2 ahf/sub 3 Wetboek van Strafrecht )

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

I) met betrekking tot die [slachtoffer 1] in voornoemde periode:

(- in Bulgarije)

- terwijl die [slachtoffer 1] zich in een zwakke economische en/of financiële en/of psychische en/of sociale positie bevond en/of die in Nederland niet bekend was en/of die onbekend was met de wijze en/of de omstandigheden waaronder er in Nederland (zelfstandig) in de prostitutie gewerkt kan worden en/of de Nederlandse en/of Engelse taal niet of nauwelijks machtig was -

* een vertrouwensband met die [slachtoffer 1] opgebouwd en/of die [slachtoffer 1] ingepalmd en/of die [slachtoffer 1] misleid door die [slachtoffer 1] werk (als kok) in Duitsland te beloven en/of door die [slachtoffer 1] toe te zeggen met betrekking tot dit werk alles voor haar te zullen betalen en/of regelen en/of

* die [slachtoffer 1] geld gegeven en/of

* voor die [slachtoffer 1] een paspoort geregeld of laten regelen en/of

* die [slachtoffer 1] intimiderend een vuurwapen, goud en geld getoond en/of

* in aanwezigheid van die [slachtoffer 1] (imponerend) met een vuurwapen geschoten en/of

* (per autobus) met die [slachtoffer 1] een reis gemaakt van Bulgarije naar Duitsland en/of

(- in Duitsland)

* die [slachtoffer 1] zich in een van hem/hen afhankelijke situatie laten bevinden door haar niet te laten beschikken over haar paspoort/identiteitsdocumenten en/of

* die [slachtoffer 1] voorgehouden dat zij de door hem/hen gemaakte kosten diende terug te betalen en/of

* die [slachtoffer 1] in de prostitutie laten werken en/of

* die [slachtoffer 1] gedreigd te vermoorden als ze zou weigeren in de prostitutie te gaan werken en/of

* die [slachtoffer 1] mishandeld en/of

* de bewegingsvrijheid van die [slachtoffer 1] in grote mate ingeperkt en/of

* die [slachtoffer 1] een of meer ke(e)r(en) verkracht en/of seksueel misbruikt en/of

* klanten voor die [slachtoffer 1] geregeld en/of

* die [slachtoffer 1] van/naar haar werkplek gebracht/opgehaald en/of laten brengen en/of laten ophalen en/of

* voor die [slachtoffer 1] bepaald welke handelingen zij diende te verrichten en/of welk tarief en/of werktijden zij diende te hanteren en/of

* het door die [slachtoffer 1] in de prostitutie verdiende geld van haar afgenomen en/of laten afnemen en/of doen afstaan en/of

* die [slachtoffer 1] (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht gehouden en/of doen geloven dat ze (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht werd gehouden en/of

* (per auto) met die [slachtoffer 1] een reis gemaakt van Duitsland naar Groningen in Nederland en/of

(- in Nederland)

* die [slachtoffer 1] zich in een van hem/hen afhankelijke situatie laten bevinden door haar niet te laten beschikken over haar paspoort/identiteitsdocumenten en/of

* die [slachtoffer 1] voorgehouden dat zij de door hem/hen gemaakte kosten diende terug te betalen en/of

* die [slachtoffer 1] in de prostitutie laten werken en/of

* een woonadres en/of een werkplek voor die [slachtoffer 1] geregeld en/of laten regelen en/of

* die [slachtoffer 1] van/naar haar werkplek gebracht/opgehaald en/of laten brengen en/of laten ophalen en/of

* voor die [slachtoffer 1] bepaald welke handelingen zij diende te verrichten en/of welk tarief en/of werktijden zij diende te hanteren en/of

* het door die [slachtoffer 1] in de prostitutie verdiende geld van haar afgenomen en/of laten afnemen en/of doen afstaan en/of

* die [slachtoffer 1] (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht gehouden en/of doen geloven dat ze (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht werd gehouden en/of

* die [slachtoffer 1] gedwongen, althans bewogen, om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

* bepaald en/of geregeld en/of laten regelen, dat die [slachtoffer 1] (onvrijwillig) een abortus heeft ondergaan en/of

* die [slachtoffer 1] mishandeld en/of

* die [slachtoffer 1] bedreigd en/of

* die [slachtoffer 1] doen geloven, dat zij een deel van de opbrengst van haar prostitutiewerk zou gaan ontvangen en/of

* die [slachtoffer 1] doen geloven, dat hij, verdachte, geld voor haar in bewaring hield en/of

* die [slachtoffer 1] voorgewend, dat zij inmiddels genoeg verdiend had om een appartement in Bulgarije te kunnen kopen en/of haar (vervolgens) meegedeeld, dat zij nog een jaar diende te werken om de verbouwing van het (door hem, verdachte, uitgekozen) appartement te kunnen bekostigen (zulks terwijl het feitelijk eigendom van het appartement nimmer aan haar, [slachtoffer 1], is overgedragen) en/of

* door zijn/hun (intimiderende) gedrag en (voortdurende) controle die [slachtoffer 1] grote angst ingeboezemd met betrekking tot het welzijn van die [slachtoffer 1] en/of haar familie en/of

* (aldus) op enigerlei (andere) wijze, misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 1] had(den),

en/of

II) met betrekking tot die [slachtoffer 4] in voornoemde periode:

(- in Bulgarije)

- terwijl die [slachtoffer 4] zich in een zwakke economische en/of financiële en/of psychische en/of sociale positie bevond en/of die in Nederland niet bekend was en/of die onbekend was met de wijze en/of de omstandigheden waaronder er in Nederland (zelfstandig) in de prostitutie gewerkt kan worden en/of de Nederlandse en/of Engelse taal niet of nauwelijks machtig was -

* een vertrouwensband met die [slachtoffer 4] opgebouwd en/of die [slachtoffer 4] ingepalmd en/of

* die [slachtoffer 4] geld gegeven en/of

* die [slachtoffer 4] voorgespiegeld dat ze veel geld in Nederland kon verdienen en/of die [slachtoffer 4] een appartement laten zien dat hij, verdachte, voor een meisje had gekocht dat voor hem, verdachte, werkte en/of

* voor die [slachtoffer 4] een paspoort geregeld en/of laten regelen en/of

* die [slachtoffer 4] voorgehouden dat zij de door hem, verdachte, gemaakte kosten terug diende te betalen en/of

* die [slachtoffer 4] angst ingeboesemd door zijn, verdachtes, gedrag en connecties en/of

* (per autobus) met die [slachtoffer 4] een reis gemaakt van Bulgarije naar Nederland en/of

(- in Nederland)

* die [slachtoffer 4] zich in een van hem/hen afhankelijke situatie laten bevinden door haar niet te laten beschikken over haar paspoort/identiteitsdocumenten en/of

* die [slachtoffer 4] voorgehouden dat zij de door hem/hen gemaakte kosten diende terug te betalen en/of

* die [slachtoffer 4] in de prostitutie laten werken en/of

* een woonadres en/of een werkplek voor die [slachtoffer 4] geregeld en/of laten regelen en/of

* die [slachtoffer 4] van/naar haar werkplek gebracht/opgehaald en/of laten brengen en/of laten ophalen en/of

* voor die [slachtoffer 4] bepaald welke handelingen zij diende te verrichten en/of welk tarief en/of werktijden zij diende te hanteren en/of

* het door die [slachtoffer 4] in de prostitutie verdiende geld van haar afgenomen en/of laten afnemen en/of doen afstaan en/of

* die [slachtoffer 4] (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht gehouden en/of doen geloven dat ze (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht werd gehouden en/of

* die [slachtoffer 4] gedwongen, althans bewogen, om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

* die [slachtoffer 4] doen geloven, dat zij een deel van de opbrengst van haar prostitutiewerk zou gaan ontvangen en/of

* die [slachtoffer 4] doen geloven, dat hij, verdachte, geld voor haar in bewaring hield en/of

* die [slachtoffer 4] leugens laten vertellen bij haar registratie op het politiebureau en/of

* voor die [slachtoffer 4] bepaald welke aankopen zij mocht doen en/of

* de administratie (met betrekking tot verdiensten en kosten) van die [slachtoffer 4] verscheurd en/of

* die [slachtoffer 4] zodanig geintimideerd dat zij, toen hem, verdachte, gebleken was, dat zij, [slachtoffer 4], (kleine) geldbedragen voor zichzelf achterhield, dit geld toch aan hem, verdachte, heeft afgegeven en/of

* die [slachtoffer 4] verboden relaties met anderen aan te gaan en/of

* die [slachtoffer 4] een of meer ke(e)r(en) verkracht en/of seksueel misbruikt en/of

* die [slachtoffer 4] mishandeld en/of

* die [slachtoffer 4] bedreigd en/of

* door zijn, verdachtes, (intimiderende) gedrag en (voortdurende) controle die [slachtoffer 4] grote angst ingeboesemd met betrekking tot het welzijn van die [slachtoffer 4] en/of haar familie en/of

* (aldus) op enigerlei (andere) wijze, misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht dat verdachte over die [slachtoffer 4] had;

en/of

III) met betrekking tot die [slachtoffer 3] in voornoemde periode:

(- in Bulgarije)

- terwijl die [slachtoffer 3] zich in een zwakke economische en/of financiële en/of

psychische en/of sociale positie bevond en/of die in Nederland niet bekend was en/of die onbekend was met de wijze en/of de omstandigheden waaronder er in Nederland (zelfstandig) in de prostitutie gewerkt kan worden en/of de Nederlandse en/of Engelse taal niet of nauwelijks machtig was -

* een vertrouwensband met die [slachtoffer 3] opgebouwd en/of die [slachtoffer 3]

ingepalmd en/of misleid door die [slachtoffer 3] voor te spiegelen, dat zij in Nederland in de prostitutie veel geld kon verdienen en/of met dat verdiende geld dan een appartement in Bulgarije zou kunnen kopen en/of dat ze maar een maand in de prostitutie hoefde te werken om veel geld te verdienen en/of

* (per auto) met die [slachtoffer 3] een reis gemaakt van Bulgarije naar Nederland en/of

* het paspoort van die [slachtoffer 3] afgepakt en haar gedwongen naar Nederland te gaan om in de prostitutie te werken en/of

(- in Nederland)

* die [slachtoffer 3] zich in een van hem/hen afhankelijke situatie laten bevinden door haar niet te laten beschikken over haar paspoort/identiteitsdocumenten en/of

* die [slachtoffer 3] voorgehouden dat zij de door hem/hen gemaakte kosten diende terug te betalen en/of

* die [slachtoffer 3] in de prostitutie laten werken en/of

* een woonadres en/of een werkplek voor die [slachtoffer 3] geregeld en/of laten regelen en/of

* die [slachtoffer 3] van/naar haar werkplek gebracht/opgehaald en/of laten brengen en/of laten ophalen en/of

* voor die [slachtoffer 3] bepaald welke handelingen zij diende te verrichten en/of welk tarief en/of werktijden zij diende te hanteren en/of

* het door die [slachtoffer 3] in de prostitutie verdiende geld van haar afgenomen en/of laten afnemen en/of doen afstaan en/of

* die [slachtoffer 3] (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht gehouden en/of doen geloven dat ze (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht werd gehouden en/of

* die [slachtoffer 3] gedwongen, althans bewogen, om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

* die [slachtoffer 3] doen geloven, dat zij een deel van de opbrengst van haar prostitutiewerk zou gaan ontvangen en/of

* die [slachtoffer 3] doen geloven, dat hij, verdachte, geld voor haar in bewaring hield en/of

* die [slachtoffer 3] onder druk gezet om in de prostitutie te blijven werken door die [slachtoffer 3] een deel van de opbrengst toe te zeggen en/of haar familie niet op de hoogte te stellen van haar prostitutiewerkzaamheden in Nederland en/of

* een (schijn)huwelijk tussen die [slachtoffer 3] en [medeverdachte 1] geregeld en/of laten regelen en/of

* een verblijfsvergunning voor die [slachtoffer 3] geregeld en/of laten regelen en/of

* die [slachtoffer 3] aangegeven, dat hij, verdachte, aan [medeverdachte 1] een

geldbedrag van 15.000,- Euro moest geven voor het tussen haar en die [medeverdachte 1] afgesloten huwelijk en zij, [slachtoffer 3], dit bedrag bij elkaar diende te verdienen en/of

* die [slachtoffer 3] mishandeld en/of

* die [slachtoffer 3] bedreigd en/of

* een of meer ke(e)r(en) intimiderend tegen die [slachtoffer 3] geschreeuwd en/of

* door zijn, verdachtes, (intimiderende) gedrag en (voortdurende) controle die [slachtoffer 3] grote angst ingeboezemd met betrekking tot het welzijn van die [slachtoffer 3] en/of haar familie en/of

* (aldus) op enigerlei (andere) wijze, misbruik heeft gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht dat verdachte over die [slachtoffer 3] had;

en/of

IV) met betrekking tot die [slachtoffer 2] in voornoemde periode:

(- in Bulgarije)

- terwijl die [slachtoffer 2] zich in een zwakke economische en/of financiële en/of psychische en/of sociale positie bevond en/of die in Nederland niet bekend was en/of die onbekend was met de wijze en/of de omstandigheden waaronder er in Nederland (zelfstandig) in de prostitutie gewerkt kan worden en/of de Nederlandse en/of Engelse taal niet of nauwelijks machtig was -

* een vertrouwensband met die [slachtoffer 2] opgebouwd en/of die [slachtoffer 2] ingepalmd en/of die [slachtoffer 2] misleid, door die [slachtoffer 2] voor te spiegelen, dat zij in Nederland in de prostitutie veel geld kon verdienen en/of door haar toe te zeggen behulpzaam te zijn bij het vinden van werk in de prostitutie in Nederland en/of

* een paspoort voor die [slachtoffer 2] geregeld en/of laten regelen en/of

* die [slachtoffer 2] (intimiderend) een vuurwapen getoond en/of

* die [slachtoffer 2] een of meer kee(e)r(en) verkracht en/of seksueel misbruikt en/of

* (per vliegtuig) met die [slachtoffer 2] een reis gemaakt van Bulgarije naar Nederland en/of

(- in Nederland)

* die [slachtoffer 2] zich in een van hem/hen afhankelijke situatie laten bevinden door haar niet te laten beschikken over haar paspoort/identiteitsdocumenten en/of

* die [slachtoffer 2] voorgehouden dat zij de door hem/hen gemaakte kosten diende terug te betalen en/of

* die [slachtoffer 2] in de prostitutie laten werken en/of

* een woonadres en/of een werkplek voor die [slachtoffer 2] geregeld en/of laten regelen en/of

* die [slachtoffer 2] van/naar haar werkplek gebracht/opgehaald en/of laten brengen en/of laten ophalen en/of

* voor die [slachtoffer 2] bepaald welke handelingen zij diende te verrichten en/of welk tarief en/of werktijden zij diende te hanteren en/of

* het door die [slachtoffer 2] in de prostitutie verdiende geld van haar afgenomen en/of laten afnemen en/of doen afstaan en/of

* die [slachtoffer 2] (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht gehouden en/of doen geloven dat ze (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht werd gehouden en/of

* die [slachtoffer 2] gedwongen, althans bewogen, om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitutie en/of

* die [slachtoffer 2] doen geloven, dat zij een deel van de opbrengst van haar prostitutiewerk zou gaan ontvangen en/of

* die [slachtoffer 2] doen geloven, dat hij, verdachte, geld voor haar in bewaring hield en/of

* die [slachtoffer 2] mishandeld en/of

* die [slachtoffer 2] bedreigd en/of

* die [slachtoffer 2] een of meer ke(e)r(en) verkracht en/of seksueel misbruikt en/of

* door zijn/hun (intimiderende) gedrag en (voortdurende) controle die [slachtoffer 2] grote angst ingeboezemd met betrekking tot het welzijn van die [slachtoffer 2] en/of haar familie en/of

* (aldus) op enigerlei (andere) wijze, misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 2] had(den);

art 250a lid 1 ahf/ond 4 Wetboek van Strafrecht

art 250a lid 1 ahf/ond 6 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 14 juni 2007 in de gemeente Groningen en/of in de gemeente Amsterdam in ieder geval in/vanuit Nederland en/of Bulgarije, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11],

door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] heeft, heeft/hebben geworven en/of vervoerd en/of overgebracht en/of gehuisvest en/of opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11]

(artikel 273a/273f lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht )

en/of

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11]

(telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] heeft, heeft/hebben gedwongen en/of bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid en/of diensten (van seksuele aard), dan wel door voornoemde middelen enige handeling heeft/hebben ondernomen waarvan hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), wist(en) en/of redelijkerwijze moest(en) vermoeden dat die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11], zich daardoor beschikbaar zou(den) stellen tot het verrichten van arbeid of diensten;

(artikel 273a/273f lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht )

en/of

(telkens) opzettelijk voordeel heeft/hebben getrokken uit de uitbuiting van [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11];

(artikel 273a/273f lid 1 ahf/sub 6 Wetboek van Strafrecht )

en/of

[slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]

en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11]

(telkens) door dwang en/of geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door dreiging met geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door afpersing en/of fraude en/of misleiding en/of door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht en/of door misbruik van een kwetsbare positie en/of door het geven en/of ontvangen van betalingen en/of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] heeft, heeft/hebben gedwongen dan wel bewogen hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) te bevoordelen uit de opbrengst van de seksuele handeling(en) van die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11];

(artikel 273a/273f lid 1 ahf/sub 9 Wetboek van Strafrecht )

immers heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)

I) met betrekking tot die [slachtoffer 5] (in genoemde periode):

* die [slachtoffer 5] in de prostitutie laten werken en/of

* voor die [slachtoffer 5] bepaald en/of laten bepalen welke handelingen zij diende te verrichten en/of welk tarief en/of welke werktijden zij diende te hanteren en/of

* het door die [slachtoffer 5] in de prostitutie verdiende geld van haar afgenomen en/of laten afnemen en/of doen afstaan en/of

* die [slachtoffer 5] (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht gehouden en/of doen geloven dat ze (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht werd gehouden en/of

* die [slachtoffer 5] gedwongen, althans bewogen, om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitie en/of

* die [slachtoffer 5] bedreigd en/of

* een (schijn)huwelijk tussen die [slachtoffer 5] en [medeverdachte 1] geregeld en/of laten regelen en/of

* een verblijfsvergunning voor die [slachtoffer 5] geregeld en/of laten regelen en/of

* door zijn/hun (intimiderende) gedrag en (voortdurende) controle die [slachtoffer 5] grote angst ingeboezemd met betrekking tot het welzijn van die [slachtoffer 5] en/of haar familie en/of

* (aldus) op enigerlei (andere) wijze, misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 5] had(den);

II) met betrekking tot die [slachtoffer 6] (in genoemde periode):

* die [slachtoffer 6] in de prostitutie laten werken en/of

* voor die [slachtoffer 6] bepaald en/of laten bepalen welke handelingen zij diende te verrichten en/of welk tarief en/of welke werktijden zij diende te hanteren en/of

* het door die [slachtoffer 6] in de prostitutie verdiende geld van haar afgenomen en/of laten afnemen en/of doen afstaan en/of

* die [slachtoffer 6] (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht gehouden en/of doen geloven dat ze (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht werd gehouden en/of

* die [slachtoffer 6] gedwongen, althans bewogen, om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitie en/of

* die [slachtoffer 6] bedreigd en/of

* door zijn/hun (intimiderende) gedrag en (voortdurende) controle die [slachtoffer 6] grote angst ingeboezemd met betrekking tot het welzijn van die [slachtoffer 6] en/of haar familie en/of

* (aldus) op enigerlei (andere) wijze, misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 6] had(den);

III) met betrekking tot die [slachtoffer 7] (in genoemde periode):

* die [slachtoffer 7] in de prostitutie laten werken en/of

* voor die [slachtoffer 7] bepaald en/of laten bepalen welke handelingen zij diende te verrichten en/of welk tarief en/of welke werktijden zij diende te hanteren en/of

* het door die [slachtoffer 7] in de prostitutie verdiende geld van haar afgenomen en/of laten afnemen en/of doen afstaan en/of

* die [slachtoffer 7] (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht gehouden en/of doen geloven dat ze (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht werd gehouden en/of

* die [slachtoffer 7] gedwongen, althans bewogen, om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitie en/of

* die [slachtoffer 7] bedreigd en/of

* door zijn/hun (intimiderende) gedrag en (voortdurende) controle die [slachtoffer 7] grote angst ingeboezemd met betrekking tot het welzijn van die [slachtoffer 7] en/of haar familie en/of

* (aldus) op enigerlei (andere) wijze, misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 7] had(den);

IV) met betrekking tot die [slachtoffer 8] (in genoemde periode):

* die [slachtoffer 8] in de prostitutie laten werken en/of

* voor die [slachtoffer 8] bepaald en/of laten bepalen welke handelingen zij diende te verrichten en/of welk tarief en/of welke werktijden zij diende te hanteren en/of

* het door die [slachtoffer 8] in de prostitutie verdiende geld van haar afgenomen en/of laten afnemen en/of doen afstaan en/of

* die [slachtoffer 8] (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht gehouden en/of doen geloven dat ze (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht werd gehouden en/of

* die [slachtoffer 8] gedwongen, althans bewogen, om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitie en/of

* die [slachtoffer 8] bedreigd en/of

* door zijn/hun (intimiderende) gedrag en (voortdurende) controle die [slachtoffer 8] grote angst ingeboezemd met betrekking tot het welzijn van die [slachtoffer 8] en/of haar familie en/of

* (aldus) op enigerlei (andere) wijze, misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 8] had(den);

V) met betrekking tot die [slachtoffer 9] (in genoemde periode):

* die [slachtoffer 9] in de prostitutie laten werken en/of

* voor die [slachtoffer 9] bepaald en/of laten bepalen welke handelingen zij diende te verrichten en/of welk tarief en/of welke werktijden zij diende te hanteren en/of

* het door die [slachtoffer 9] in de prostitutie verdiende geld van haar afgenomen en/of laten afnemen en/of doen afstaan en/of

* die [slachtoffer 9] (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht gehouden

en/of doen geloven dat ze (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht

werd gehouden en/of

* die [slachtoffer 9] gedwongen, althans bewogen, om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitie en/of

* die [slachtoffer 9] bedreigd en/of

* (onder valse voorwendselen) die [slachtoffer 9] in de prostitutie gehouden door die [slachtoffer 9] voor te houden dat zij moet doorwerken om een appartement in Bulgarije te kunnen betalen, terwijl de kosten voor het appartement lager zijn dan verteld en die [slachtoffer 9] reeds voldoende heeft verdiend om het appartement te kunnen betalen en/of

* door zijn/hun (intimiderende) gedrag en (voortdurende) controle die [slachtoffer 9] grote angst ingeboezemd met betrekking tot het welzijn van die [slachtoffer 9] en/of haar familie en/of

* (aldus) op enigerlei (andere) wijze, misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 9] had(den);

VI) met betrekking tot die [slachtoffer 10] (in genoemde periode):

* die [slachtoffer 10] in de prostitutie laten werken en/of

* voor die [slachtoffer 10] bepaald en/of laten bepalen welke handelingen zij diende te verrichten en/of welk tarief en/of welke werktijden zij diende te hanteren en/of

* het door die [slachtoffer 10] in de prostitutie verdiende geld van haar afgenomen en/of laten afnemen en/of doen afstaan en/of

* die [slachtoffer 10] (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht gehouden en/of doen geloven dat ze (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht werd gehouden en/of

* die [slachtoffer 10] gedwongen, althans bewogen, om vele uren achter elkaar en/of bij ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitie en/of

* die [slachtoffer 10] bedreigd en/of

* (onder valse voorwendselen) die [slachtoffer 10] in de prostitutie gehouden door die [slachtoffer 10] voor te houden dat zij moet doorwerken om een appartement in Bulgarije te kunnen betalen, terwijl de kosten voor het appartement lager zijn dan verteld en die [slachtoffer 10] reeds voldoende heeft verdiend om het appartement te kunnen betalen en/of

* door zijn/hun (intimiderende) gedrag en (voortdurende) controle die [slachtoffer 10] grote angst ingeboezemd met betrekking tot het welzijn van die [slachtoffer 10] en/of haar familie en/of

* (aldus) op enigerlei (andere) wijze, misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 10] had(den);

VII) met betrekking tot die [slachtoffer 11] (in genoemde periode):

* die [slachtoffer 11] in de prostitutie laten werken en/of

* voor die [slachtoffer 11] bepaald en/of laten bepalen welke handelingen zij diende te verrichten en/of welk tarief en/of welke werktijden zij diende te hanteren en/of

* het door die [slachtoffer 11] in de prostitutie verdiende geld van haar afgenomen en/of laten afnemen en/of doen afstaan en/of

* die [slachtoffer 11] (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht gehouden en/of doen geloven dat ze (nagenoeg) voortdurend onder controle en/of toezicht werd gehouden en/of

* die [slachtoffer 11] gedwongen, althans bewogen, om vele uren achter elkaar en/of bij

ongesteldheid en/of bij ziekte te werken in de prostitie en/of

* die [slachtoffer 11] bedreigd en/of

* door zijn/hun (intimiderende) gedrag en (voortdurende) controle die [slachtoffer 11] grote angst ingeboezemd met betrekking tot het welzijn van die [slachtoffer 11] en/of haar familie en/of

* (aldus) op enigerlei (andere) wijze, misbruik gemaakt van het uit de feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht, dat verdachte en/of zijn mededader(s) over die [slachtoffer 11] had(den);

art 273f lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 6 Wetboek van Strafrecht

art 273f lid 1 ahf/sub 9 Wetboek van Strafrecht

art 273a lid 1 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

art 273a lid 3 ahf/sub 1° Wetboek van Strafrecht

4.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2000 tot en met 14 juni 2007 in de gemeente Groningen en/of in de gemeente Alkmaar en/of in de gemeente Deventer en/of in de gemeente Leeuwarden en/of in de gemeente Utrecht en/of in de gemeente Amsterdam, in elk geval op een of meer plaatsen in Nederland, en/of in Bulgarije en/of in Duitsland heeft deelgenomen aan een organisatie, onder meer bestaande uit verdachte en/of een of meer van de volgende perso(o)n(en) [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of een of meer ander(en),

welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk het (telkens) plegen van:

* mensenhandel, als bedoeld in artikel 250a Wetboek van Strafrecht (oud) en/of 273a Wetboek van Strafrecht (oud) en/of 273f van het Wetboek van Strafrecht, waarbij die mensenhandel onder ander bestond uit het seksueel uitbuiten van vrouwen (prostituees);

* (zware) mishandeling (met voorbedachte rade), als bedoeld in artikel 300 en/of 303 van het Wetboek van Strafrecht, waarbij die zware mishandeling met voorbedachte rade uit een gedwongen abortus bij een prostituee bestond en/of die mishandeling onder andere bestond uit het slaan en/of stompen en/of schoppen van (meerdere) personen (prostituees);

* verkrachting als bedoeld in artikel 242 Wetboek van Strafrecht, waarbij die verkrachting ondermeer bestond uit het tegen de wil van de prostituee(s) afdingen van seksueel contact;

* oplichting als bedoeld in artikel 326 Wetboek van Strafrecht (onder andere door het regelen van schijnhuwelijken voor het verkrijgen van verblijfsvergunningen voor prostituees);

* bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht/bedreiging met zware mishandeling als bedoeld in artikel 285 Wetboek van Strafrecht (onder andere het bedreigen van prostituees en/of hun familieleden);

* handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie ,

strafbaar gestel bij artikel 55, eerste lid van de Wet wapens en munitie

(onder andere het voorhanden hebben/tonen van (een) vuurwapen(s));

terwijl hij, verdachte, daaraan (mede) leiding heeft gegeven;

3. De voorvragen

De rechtbank stelt vast dat de dagvaarding geldig en dat zij bevoegd is tot kennisneming van de tenlastegelegde feiten.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

De verdediging heeft op gronden zoals weergegeven in de overgelegde pleitnota’s en nader onderbouwd ter terechtzitting, betoogd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van de verdachte. De officier van justitie heeft, zoals gemotiveerd in de door haar overgelegde reactie, aangegeven dat er geen aanleiding is het openbaar ministerie in deze zaak niet-ontvankelijk te verklaren.

De rechtbank overweegt ten aanzien van de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging van verdachte het volgende.

De officier van justitie heeft tijdens de behandeling op de terechtzitting van 4 november 2009 onder meer het volgende naar voren gebracht:

“Ik heb vanochtend op het parket nog drie ordners gezien waarin tapgesprekken zijn opgenomen. Ik kan geen antwoord geven op de vraag van de voorzitter waarom er voor is gekozen niet alle stukken met betrekking tot de taps aan de rechtbank te overleggen. Mij was wel duidelijk dat de rechtbank alle stukken wilde hebben. Ik kan u ook niet aangeven waarom juist deze drie ordners niet zijn verstrekt.”

Na onderbreking van de zitting heeft de officier van justitie vervolgens nog het volgende gesteld:

“Het procesdossier wordt onder regie van het openbaar ministerie samengesteld uit de door de politie aangeleverde stukken. Het procesdossier vormt de basis voor de vervolging. Het maken van een selectie uit deze stukken is volgens de Hoge Raad toegestaan. U zult erop moeten vertrouwen dat de officier van justitie hierin de juiste keuzes maakt. Ik kan niet concreet aangeven waarom in deze zaak stukken buiten het procesdossier zijn gebleven. U heeft het procesdossier. Daarnaast zijn er stukken die u niet heeft en die naar het oordeel van het openbaar ministerie niet relevant zijn. Op uw vraag of ik weiger deze nadere stukken over te leggen is het antwoord ja. Ik kan niet aan het verzoek voldoen om die overige stukken aan het procesdossier toe te voegen. U deelt mij nogmaals mee dat het verzoek alle stukken betreft. Ik kan daar niet aan voldoen. Op uw vraag waarom ik aan uw verzoek niet kan voldoen antwoord ik dat ik daarin geen inzicht kan geven. Ik kan voorts geen inzicht geven in de inhoud van de stukken die ik niet zal overleggen.”

De rechtbank verkeerde in de veronderstelling ter zitting van 3 november 2009 te beschikken over het complete dossier. De vraag of het dossier compleet was is op diverse momenten aan de orde geweest. In het proces-verbaal van de zitting van 24 november 2008 is over het verhandelde daar en toen immers het volgende opgenomen:

“De rechtbank draagt de officier van justitie dan ook nadrukkelijk op alle stukken die betrekking hebben op het onderzoek Sierra aan het dossier toe te voegen”.

Op dat moment is derhalve reeds door de rechtbank bepaald dat het oordeel over wat in het onderzoek “Sierra” relevante en irrelevante stukken zijn ter beoordeling aan de rechtbank moet worden gelaten. Overigens had de officier van justitie, hoewel er ook na die datum nog aanvullingen op het dossier zijn geweest van de zijde van het openbaar ministerie, op de zitting van 10 november 2008 al het volgende gesteld:

“Thans kan ik u meedelen dat alle stukken in dit onderzoek aan de rechtbank en de verdediging zijn verstrekt. Er zijn geen stukken die betrekking hebben op de zaken tegen één van deze verdachten […] waarover de politie wel beschikt, maar de rechtbank of de verdediging niet”.

De rechtbank is zich er overigens van bewust dat er in de zaak van verdachte geen zitting is geweest op 10 november 2008. Deze zitting heeft plaatsgevonden in de zaken van verdachtes medeverdachten. De rechtbank is echter van oordeel dat het voor een ieder duidelijk is geweest dat het ging om het toevoegen van alle stukken in het onderzoek “Sierra”, een onderzoek waar ook het onderzoek naar verdachte deel van uitmaakt.

De rechtbank concludeert derhalve uit hetgeen ter zitting van 4 november 2009 is verhandeld dat de officier van justitie bewust stukken heeft achtergehouden en nog steeds achterhoudt. De rechtbank is van oordeel dat de enkele omstandigheid dat zij weigert stukken te overleggen op zichzelf in de onderhavige zaak voldoende is om de officier van justitie niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging van verdachte. De rechtbank is van oordeel dat door deze handelwijze er van de zijde van het openbaar ministerie een ernstige inbreuk is gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde, waardoor doelbewust en met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan zijn recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak te kort is gedaan.

Nu de officier van justitie voorts geen duidelijkheid kan, dan wel wenst, te verschaffen over de aard en de inhoud van de stukken die zij weigert te overleggen (met uitzondering van de inhoud van de drie ordners met tapgesprekken), blijft het voor de rechtbank en ook voor de verdediging van het grootste belang zelf van deze stukken kennis te kunnen nemen.

De rechtbank is van oordeel dat door de handelwijze van de officier van justitie niet alleen verdachte in zijn belangen is geschaad, maar dat hierdoor bovendien de rechtbank is misleid.

Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat in dit geval dan ook geen andere sanctie past dan het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren in de vervolging van verdachte.

Overwegingen ten overvloede

Uit de aan de rechtbank en de verdediging beschikbaar gestelde stukken is gebleken dat de overlevering van de verdachte heeft plaatsgevonden op grond van een ongedateerd Europees Arrestatiebevel (hierna: EAB) waarin is verwezen naar een onderliggende rechtshulpverzoek van 8 juni 2007. In dit rechtshulpverzoek worden kort de feiten omschreven alsmede de periode waarin door de verdachte strafbare feiten zouden zijn gepleegd, namelijk van 1 augustus 2000 tot 1 december 2004.

Bij de stukken bevindt zich de uitspraak van de rechtbank in Burgas (Bulgarije), van 27 juni 2007, waarin is beslist dat de overlevering van verdachte wordt toegestaan. De rechtbank van Burgas verwijst in deze beslissing voor de feiten waarvoor de overlevering wordt toegestaan naar het EAB met het onderliggende rechtshulpverzoek.

De rechtbank stelt vast dat de verdachte door Bulgarije is overgeleverd in verband met de verdenking van strafbare feiten gepleegd in de periode 1 augustus 2000 tot en met 1 december 2004.

In de tenlastelegging is onder meer als pleegperiode opgenomen: voor feit 1 (kort gezegd het medeplegen van overtreding van artikel 250a lid 1 en lid 2 Sr.) de periode van 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004, en voor feit 2 (kort gezegd het medeplegen van artikel 250a lid 1 en lid 2 Sr . ) de periode 1 oktober 2000 tot en met 31 december 2004, en voor feit 3 (kort gezegd het medeplegen van artikel 273a lid 1 en 3 en artikel 273f lid 1 Sr.) de periode van 1 januari 2005 tot en met 14 juni 2007 en voor feit 4 (kort gezegd deelnemen aan een criminele organisatie) de periode van 1 januari 2000 tot en met 14 juni 2007.

Gelet op het specialiteitsbeginsel kan in Nederland een overgeleverde verdachte slechts worden vervolgd voor die feiten waarvoor in het land van overlevering de overlevering is bevolen. De officier van justitie is niet ontvankelijk indien wordt vervolgd voor andere feiten. De rechtbank is van oordeel (zoals ook door de officier van justitie ter zitting aangegeven) dat dit specialiteitsbeginsel in het onderhavige geval meebrengt dat de officier van justitie deels niet ontvankelijk is waar het de vervolging van de verdachte betreft voor de feiten 1, 2 en 4, namelijk waar het de periode betreft na 1 december 2004 en niet-ontvankelijk is in de vervolging voor feit 3.

De rechtbank wenst voorts zijn ongerustheid uit te spreken over de wijze waarop het belang dat de samenleving heeft bij een opsporings- en vervolgingsapparaat dat zich te allen tijde controleerbaar opstelt in dit onderzoek volstrekt onvoldoende door het openbaar ministerie is onderkend.

Deze ongerustheid ziet, behalve op het achterhouden van stukken, ondermeer op het navolgende.

- het feit dat de selectie van te vertalen tapgesprekken werd overgelaten aan (daartoe niet opgeleide) tolken, die slechts werden geïnstrueerd belastende gesprekken aan te wijzen;

- het feit dat is besloten geen proces-verbaal op te maken van enige handeling die zag op het vergaren van bewijsmateriaal in Bulgarije, waardoor dit deel van het onderzoek onduidelijk en niet toetsbaar is gebleven;

- de manier van horen van de aangeefsters in dit onderzoek, waarbij niet zozeer waarheidsvinding als wel het verzamelen van belastende informatie ten aanzien van de verschillende verdachten in dit onderzoek voorop leek te staan;

- de manier waarop is omgegaan met de vrouwen die zijn verzocht aangifte te doen tegen de verdachten in dit onderzoek, waarbij eveneens een groter belang leek te worden gehecht aan het verzamelen van belastende informatie dan aan waarheidsvinding.

4. De benadeelde partijen

Gelet op het bepaalde in artikel 361, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, zal de rechtbank de benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaren in hun vorderingen.

BESLISSING

Verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in de vervolging van verdachte.

Bepaalt dat de benadeelde partijen niet-ontvankelijk zijn in hun vordering tot schadevergoeding.

Dit vonnis is gewezen door

mr. M. Lolkema, voorzitter,

mr. T.H. Bosma en mr. M.E. Francke, rechters,

in tegenwoordigheid van G.A.M. Delis griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 16 november 2009.

de oudste rechter is buiten staat dit

vonnis mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature