< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Verdachte veroordeeld wegens het vervalsen van rekeningen en wegens oplichting, meermalen gepleegd, door zich op Marktplaats.nl voor te doen als bona fide aanbieder van diverse goederen. Wanneer deze goederen waren besteld en betaald, werden ze niet geleverd.

UitspraakRECHTBANK MAASTRICHT

Sector strafrecht

parketnummer: 03/703304-08

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 2 februari 2009

in de strafzaak tegen

[naam verdachte],

geboren te [geboortegegevens verdachte],

wonende te [adresgegevens verdachte],

thans gedetineerd in de PI Limburg Zuid - De Geerhorst te Sittard.

Raadsvrouwe mr. F.W. Oehlen, advocate te Beek.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 19 januari 2009, waarbij de officier van justitie, de verdediging en de verdachte hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De ter terechtzitting gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1: rekeningen heeft vervalst en heeft geprobeerd deze als echt te gebruiken;

Feit 2, 3 en 4: personen veelvuldig heeft bewogen geld af te geven door zich via internet voor te doen als verkoper van goederen.

3 De beoordeling van het bewijs

3.1 De officier van justitie

De officier van justitie acht de tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen.

3.2 De verdediging

De verdediging heeft zich wat betreft de bewezenverklaring gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

3.3 Het oordeel van de rechtbank

Feit 4:

[naam benadeelde partij 1] heeft op 18 augustus 2008 aangifte van oplichting gedaan. Haar dochter [naam dochter benadeelde partij 1] is bewogen tot afgifte van geld aan verdachte, doch deze dochter is niet vermeld op de tenlastelegging. De rechtbank zal verdachte om die reden vrijspreken van oplichting van [naam benadeelde partij 1].

Feit 1:

In de tenlastelegging wordt het koeriersbedrijf waar verdachte voor werkte en waarvan hij rekeningen zou hebben vervalst “[valse naam koeriersbedrijf]” genoemd. De betreffende stukken in het dossier betreffen rekeningen van “[naam koeriersbedrijf]” en van het bedrijf “[valse naam koeriersbedrijf]”.

Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat alle rekeningen die hij heeft vervalst afkomstig zijn van het bedrijf “[valse naam koeriersbedrijf]”. Verdachte heeft verklaard dat “[valse naam koeriersbedrijf]” de latere bedrijfsnaam van “[naam koeriersbedrijf]”is, het betreft hetzelfde koeriersbedrijf.

De rechtbank acht de vier tenlastegelegde feiten wettig en overtuigend bewezen gelet op:

ten aanzien van feit 1:

- de bekennende verklaring van verdachte afgelegd tijdens de terechtzitting van 19 januari 2009;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 2] (eigenaresse koeriersbedrijf [valse naam koeriersbedrijf], voorheen genaamd [naam koeriersbedrijf]), opgenomen op 24-2-08;

- het schriftelijk stuk: factuur [naam koeriersbedrijf], met factuurnummer 20070212-244, geadresseerd aan “[adres]”;

- het schriftelijk stuk: factuur [naam koeriersbedrijf], met factuurnummer 20071712-251, geadresseerd aan “[adres]”;

- het schriftelijk stuk: factuur [naam koeriersbedrijf], met factuurnummer 20071012-250, geadresseerd aan “[adres]”;

- het schriftelijk stuk: factuur [naam koeriersbedrijf], met factuurnummer 20070212-240, geadresseerd aan “[adres]”;

- het schriftelijk stuk: factuur [naam koeriersbedrijf], met factuurnummer 20071012-241, geadresseerd aan “[adres]”;

- het schriftelijk stuk: factuur [naam koeriersbedrijf], met factuurnummer 20071712-242, geadresseerd aan “[adres]”;

- het schriftelijk stuk: factuur [naam koeriersbedrijf], met factuurnummer 20070212-241, geadresseerd aan “[adres]”;

- het schriftelijk stuk: factuur [naam koeriersbedrijf], met factuurnummer 20071712-241, geadresseerd aan “[adres]”;

- het schriftelijk stuk: factuur [naam koeriersbedrijf], met factuurnummer 20071012-240, geadresseerd aan “[adres]”;

- het schriftelijk stuk: factuur [naam koeriersbedrijf], met factuurnummer 20081301-001, geadresseerd aan “[adres]”;

ten aanzien van feit 2:

- de aangifte van [naam benadeelde partij 3], opgenomen op 11 februari 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 4], opgenomen op 8 februari 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 5], opgenomen op 13 mei 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 6], opgenomen op 14 mei 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 7], opgenomen op 22 september 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 8], opgenomen op 26 augustus 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 9], opgenomen op 1 september 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 10], opgenomen op 10 mei 2008;

ten aanzien van feit 3:

- de aangifte van [naam benadeelde partij 6], opgenomen op 14 mei 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 11], opgenomen op 10 mei 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 12], opgenomen op 2 mei 2008;

ten aanzien van feit 4:

- de aangifte van [naam benadeelde partij 13], opgenomen op 27 augustus 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 14], opgenomen op 26 augustus 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 15], opgenomen op 27 augustus 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 16], opgenomen op 4 september 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 17], opgenomen op 20 oktober 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 18], opgenomen op 11 september 2008;

- de aangifte van [naam benadeelde partij 9], opgenomen op 1 september 2008.

3.4 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte

Feit 1

in de periode van 1 december 2007 tot en met 31 januari 2008 in het arrondissement Maastricht, meermalen, telkens een factuur van koeriersbedrijf "[valse naam koeriersbedrijf]", - elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - heeft vervalst, immers heeft verdachte telkens valselijk op die factuur het rekeningnummer van de Postbank [rekeningnummer] veranderd in rekeningnummer [rekeningnummer], zulks telkens met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

Feit 2

in de periode van 10 januari 2008 tot en met 22 september 2008 in de gemeente Maastricht, telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid, [naam benadeelde partij 3] en [naam benadeelde partij 4] en [naam benadeelde partij 5] en

[naam benadeelde partij 19] en [naam benadeelde partij 7] en [naam benadeelde partij 8] en [naam benadeelde partij 9] en [naam benadeelde partij 10] heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk doen voorkomen, via Marktplaats op internet, dat hij, verdachte, een aantal (Winter)Efteling kaarten met parkeerkaarten te koop had en zou leveren, waardoor die [naam benadeelde partij 3] en [naam benadeelde partij 4] en [naam benadeelde partij 5] en [naam benadeelde partij 6] en [naam benadeelde partij 7] en [naam benadeelde partij 20] en [naam benadeelde partij 9] en [naam benadeelde partij 10] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 3

in de periode van 17 april 2008 tot en met 13 mei 2008 in de gemeente Maastricht, telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid, [naam benadeelde partij 19] en [naam benadeelde partij 11] en [naam benadeelde partij 12] heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk doen voorkomen, via Marktplaats op internet, dat hij, verdachte,

5 Walibi kaarten te koop had en zou leveren, waardoor die [naam benadeelde partij 6] en [naam benadeelde partij 11] en [naam benadeelde partij 12] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Feit 4

in de periode van 17 juli 2008 tot en met 11 september 2008 in de gemeente Maastricht met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtsels [naam benadeelde partij 13] en [naam benadeelde partij 14] en [naam benadeelde partij 15] en [naam benadeelde partij 16] en [naam benadeelde partij 17] en [naam benadeelde partij 18] heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven – bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid doen voorkomen, via Marktplaats op internet, dat hij, verdachte een Nintendo DS spelcomputer te koop had en zou leveren, waardoor die [naam benadeelde partij 13] en [naam benadeelde partij 14] en [naam benadeelde partij 15] en [naam benadeelde partij 16] en [naam benadeelde partij 17] en [naam benadeelde partij 18] werden bewogen tot bovenomschreven afgifte.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

4 De strafbaarheid

Het bewezenverklaarde levert de volgende strafbare feiten op:

ten aanzien van feit 1: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 2: oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 3: oplichting, meermalen gepleegd;

ten aanzien van feit 4: oplichting, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

5 De strafoplegging

5.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd aan verdachte een gevangenisstraf op te leggen van 24 maanden met aftrek van voorarrest conform artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

5.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk bepleit. De verdediging heeft aangevoerd dat verdachte een tweede kans dient te krijgen gelet op de omstandigheden waaronder hij de strafbare feiten heeft begaan. De reclassering geeft in haar rapport aan dat er na de vorige veroordeling in de begeleiding dingen mis zijn gegaan en adviseert nu tot een voorwaardelijke veroordeling van verdachte.

De strafeis van 24 maanden onvoorwaardelijk is veel te hoog volgens de raadsvrouw. Zij voert aan dat in soortgelijke zaken elders in Nederland straffen zijn opgelegd van

12 maanden gevangenisstraf waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Dit betreft zaken waarin er sprake is van veel meer slachtoffers en een groter bedrag aan schade dan in deze zaak.

5.3 Het oordeel van de rechtbank

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is ge¬komen.

Bij de strafoplegging overweegt de rechtbank in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft als koerier rekeningen van zijn werkgever vervalst door het rekeningnummer van het koeriersbedrijf door te strepen en het rekeningnummer dat op naam van verdachtes vrouw stond te noteren. Wanneer klanten vragen stelden omtrent het veranderde rekeningnummer loog verdachte tegen hen door mede te delen dat het rekeningnummer van het koeriersbedrijf veranderd zou zijn. Door op deze wijze te handelen heeft verdachte niet alleen het vertrouwen van zijn werkgever beschaamd, maar ook het vertrouwen van de klanten van zijn werkgever. Nadat deze handelwijze van verdachte was ontdekt is hij ontslagen.

Hierna kiest verdachte weer een zeer gemakkelijke doch foute weg om aan geld te komen. Een weg die hij gezien zijn voorgeschiedenis zeker niet had mogen kiezen. Verdachte heeft er namelijk voor gekozen om mensen via internet te gaan oplichten. Dit nota bene terwijl hij nog in zijn proeftijd zat vanwege een veroordeling wegens dezelfde handelswijze. Verdachte heeft zich op Marktplaats.nl voorgedaan als een bonafide aanbieder van toegangskaartjes van de Efteling, van Walibi en van een spelcomputer. Nietsvermoedende consumenten zijn met hem in zee gegaan en hebben geld overgemaakt op zijn rekening, waarna verzending van de goederen zou volgen. De goederen werden echter nooit geleverd. Wanneer consumenten verdachte aanschreven over de levering van de beloofde goederen loog verdachte hierover tegen hen en hield de consumenten aan het lijntje. Verdachte koos welbewust alleen gegadigden uit die zich op grote afstand van Maastricht bevonden, zodat niemand de beloofde goederen bij hem af zou komen halen en hij dus ook niet bang hoefde te zijn voor een eventuele fysieke confrontatie met bedrogen gegadigden.

Door op deze wijze zeer berekenend te handelen heeft verdachte niet alleen het vertrouwen van vele consumenten beschaamd, ook heeft hij het vertrouwen van zijn naasten beschaamd.

Hij heeft namelijk bij zijn oplichtingspraktijken het rekeningnummer van zijn vrouw gebruikt, nadat hij ervoor had gezorgd dat zij geen toegang meer tot de rekening kon krijgen. Nadat de oplichtingspraktijken van verdachte bij de bank uitkwamen en zijn vrouw als rekeninghoudster met veel moeite een aantal slachtoffers schadeloos had gesteld, heeft hij zijn handelingen weer herhaald en haar nieuwe betaalrekening op dezelfde wijze misbruikt. Verdachte heeft vervolgens ook nog de naam van zijn minderjarige zoon misbruikt voor een aantal oplichtingspraktijken.

Bij het bepalen van een passende straf voor verdachte heeft de rechtbank aldus ten nadele van verdachte het misbruik van zijn positie als koerier, zijn berekenende handelwijze en zijn recidivegedrag meegewogen.

Ten voordele van verdachte heeft de rechtbank bij het bepalen van de straf meegewogen dat verdachte via zijn echtgenote een aantal van zijn slachtoffers schadeloos heeft gesteld.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de strafmaat ook aansluiting gezocht bij de eerder opgelegde straf. In dit geval acht de rechtbank gelet op de omstandigheden waaronder het delict is begaan een hogere straf passend.

De rechtbank acht een gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraf met reclasseringstoezicht op zijn plaats. Verdachte heeft schulden ter hoogte van 45.000 euro. Voor verdachte is het niet goed mogelijk om deze schulden zonder hulp van anderen af te lossen. Verdachte is eerder voorwaardelijk veroordeeld, maar ter terechtzitting is niet duidelijk geworden op welke manier in het verleden toezicht op hem is gehouden. De reclassering geeft in haar advies aan dat er aan verdachte begeleiding geboden moet worden.

Gelet op het bovenstaande zal de rechtbank een gevangenisstraf van 20 maanden opleggen, met aftrek van het voorarrest, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaren en met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht.

6 De benadeelde partijen

Na te noemen personen hebben zich ieder voor zich als benadeelde partij gevoegd ter zake van een vordering tot schadevergoeding van na te noemen bedrag:

- [naam benadeelde partij 3] voor een bedrag van € 70,- terzake van feit 2.

- [naam benadeelde partij 4] voor een bedrag van € 76,65 terzake van feit 2.

- [naam benadeelde partij 7] voor een bedrag van € 60,- terzake van feit 2.

- [naam benadeelde partij 9] voor een bedrag van € 50,- terzake van feit 2.

- [naam benadeelde partij 12] voor een bedrag van € 70,- terzake van feit 3.

- [naam benadeelde partij 13] voor een bedrag van € 70,78 terzake van feit 4.

- [naam benadeelde partij 15] voor een bedrag van € 70,- terzake van feit 4.

- [naam benadeelde partij 16] voor een bedrag van € 83,10 terzake van feit 4.

- [naam benadeelde partij 18] voor een bedrag van € 60,- terzake van feit 4.

- [naam benadeelde partij 1] voor een bedrag van € 73,10 terzake van feit 4.

De officier van justitie heeft ter terechtzitting geconcludeerd tot toewijzing van de vorderingen van de bovenstaande benadeelde partijen, met uitzondering van de vordering van de benadeelde partij [naam benadeelde partij 1].

De vorderingen van de benadeelde partijen [naam benadeelde partij 3], [naam benadeelde partij 4], [naam benadeelde partij 7], [naam benadeelde partij 9], [naam benadeelde partij 12], [naam benadeelde partij 13], [naam benadeelde partij 15],

[naam benadeelde partij 16] en [naam benadeelde partij 18] zijn door de verdediging niet weersproken. Een aantal van deze vorderingen is gestaafd door bij het voegingsformulier gevoegde bescheiden. Deze vorderingen zijn, ieder voor zich, eenvoudig van aard en vinden - naar uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken - hun grondslag in het bij de vordering behorende telastegelegde feit. De rechtbank zal dan ook bepalen dat deze benadeelde partijen ontvankelijk zijn in hun vorderingen tot schadevergoeding en zal deze vorderingen geheel toewijzen.

Gelet op de omstandigheid dat de rechtbank verdachte van het onder vier tenlastegelegde oplichten van [naam benadeelde partij 1] zal vrij spreken, kan de benadeelde partij [naam benadeelde partij 1] niet in haar vordering worden ontvangen.

Het bovenstaande brengt mee, dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die alle benadeelde partijen, met uitzondering van [naam benadeelde partij 1], tot aan deze uitspraak in verband met hun vorderingen hebben gemaakt, welke kosten de rechtbank steeds begroot op nihil, en de kosten die de benadeelde partijen ten behoeve van deze uitspraak nog moeten maken.

Nu de verdachte jegens de slachtoffers naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door de bewezenverklaarde strafbare feiten is toegebracht en verdachte voor deze strafbare feiten zal worden veroordeeld, zal de rechtbank aan verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de staat van na te melden bedragen ten behoeve van na te melden slachtoffers:

- € 70,- ten behoeve van [naam benadeelde partij 3];

- € 76,65 ten behoeve van [naam benadeelde partij 4];

- € 60,- ten behoeve van [naam benadeelde partij 7];

- € 50,- ten behoeve van [naam benadeelde partij 9];

- € 70,- ten behoeve van [naam benadeelde partij 12];

- € 70,78 ten behoeve van [naam benadeelde partij 13];

- € 70,- ten behoeve van [naam benadeelde partij 15];

- € 83,10 ten behoeve van [naam benadeelde partij 16];

- € 60,- ten behoeve van [naam benadeelde partij 18].

7 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14 b, 14c, 24c, 36f, 57, 225 en 326 van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezenverklaarde.

8 De beslissing

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 3.4 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde de strafbare feiten oplevert zoals hierboven onder 4 is omschreven;

- verklaart verdachte strafbaar;

Straffen

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van twintig maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast omdat verdachte zich voor het einde van een proeftijd van drie jaar schuldig maakt aan een strafbaar feit of omdat verdachte tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

- stelt als bijzondere voorwaarde dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de reclassering, ook als die inhouden het medewerken aan een ambulante behandeling bij de forensische polikliniek: De Horst te Maastricht, of een soortgelijke instelling;

- draagt deze reclasseringsinstelling op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf;

Benadeelde partijen

- veroordeelt verdachte tot betaling van na te noemen bedragen aan de volgende benadeelde partijen:

[naam benadeelde partij 3], [adres]: een bedrag van € 70,- (zegge ZEVENTIG euro);

[naam benadeelde partij 4], [adres]: een bedrag van € 76,65 zegge ZESENZEVENTIG euro en VIJFENZESTIG eurocent);

[naam benadeelde partij 7], [adres]: een bedrag

van € 60,- (zegge ZESTIG euro);

[naam benadeelde partij 9] , [adres]: een bedrag € 50,- (zegge VIJFTIG euro);

[naam benadeelde partij 12], [adres]: een bedrag van € 70,- (zegge ZEVENTIG euro);

[naam benadeelde partij 13], [adres]: een bedrag van € 70,78 (zegge ZEVENTIG euro en ACHTENZEVENTIG cent);

[naam benadeelde partij 15], [adres]: een bedrag van € 70,- (zegge ZEVENTIG euro);

[naam benadeelde partij 16], [adres]: een bedrag van € 83,10 (zegge

DRIEËNTACHTIG euro en TIEN eurocent);

[naam benadeelde partij 18] , [adres]: een bedrag van € 60,- (zegge

ZESTIG euro);

- veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de bovengenoemde benadeelde partijen,

tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil;

- verklaart de benadeelde partij [naam benadeelde partij 1] niet ontvankelijk in haar vordering en

bepaalt dat die vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht;

- veroordeelt de benadeelde partij [naam benadeelde partij 1] in de kosten van verdachte, tot op

heden begroot op nihil;

- legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van de hierna te noemen

slachtoffers de daarbij vermelde bedragen te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door het daarbij vermelde aantal dagen hechtenis:

- [naam benadeelde partij 3] € 70,- 1 dag hechtenis,

- [naam benadeelde partij 4] € 76,65 1 dag hechtenis,

- [naam benadeelde partij 7] € 60,- 1 dag hechtenis,

- [naam benadeelde partij 9] € 50,- 1 dag hechtenis,

- [naam benadeelde partij 12] € 70,- 1 dag hechtenis,

- [naam benadeelde partij 13] € 70,78 1 dag hechtenis,

- [naam benadeelde partij 15] € 70,- 1 dag hechtenis,

- [naam benadeelde partij 16] € 83,10 1 dag hechtenis,

- [naam benadeelde partij 18] € 60,- 1 dag hechtenis;

met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft;

- bepaalt dat bij voldoening van de schademaatregel de betalingsverplichting aan de

benadeelde partij vervalt en omgekeerd.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M.J. van den Acker, voorzitter, mr. J.H. Klifman en mr. P. Kistemaker-van Blaricum, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.E. Cuppen,

en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 2 februari 2009.

Buiten staat

Mr. J.H. Klifman is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

BIJLAGE I: De tenlastelegging

Verbeterde schrijffouten

Tengevolge van kennelijke schrijffouten staat in de dagvaarding

in regel 11 van het onder 2 ten laste gelegde vermeld:

[naam benadeelde partij 7] in plaats van [naam benadeelde partij 7];

in regel 13 van het onder 2 ten laste gelegde vermeld:

[naam benadeelde partij 9] in plaats van [naam benadeelde partij 9];

in regel 11 van het onder 4 ten laste gelegde vermeld:

[naam benadeelde partij 16] in plaats van [naam benadeelde partij 16];

De rechtbank herstelt deze fouten, aangezien dit mogelijk is zonder dat verdachte daardoor in zijn verdediging wordt geschaad.

Aan de verdachte is (na wijziging ) ten laste gelegd dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 december 2007 tot en met 31 januari 2008 in de gemeente Maastricht en/of in de gemeente Vaals en/of te Simpelveld en/of in de gemeente Kerkrade en/of in de gemeente Heerlen, in elk geval in het arrondissement Maastricht, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een faktu(u)r(en) van koeriersbedrijf "[valse naam koeriersbedrijf]", - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte (telkens) valselijk het op die faktu(u)r(en) het rekeningnummer, van de Postbank [rekeningnummer] veranderd in rekeningnummer [rekeningnummer], zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2.

hij in of omstreeks de periode van 10 januari 2008 tot en met 22 september 2008 in de gemeente Maastricht, althans in het arrondissement Maastricht, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, - [naam benadeelde partij 3] en/of - [naam benadeelde partij 4] en/of - [naam benadeelde partij 5] en/of - [naam benadeelde partij 19] en/of - [naam benadeelde partij 7] en/of - [naam benadeelde partij 8] en/of

- [naam benadeelde partij 9] en/of - [naam benadeelde partij 10] heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid heeft doen voorkomen, via Marktplaats op internet, dat hij, verdachte, een aantal (winter) Efteling kaarten met parkeerkaarten te koop had en zou leveren, waardoor die [naam benadeelde partij 3] en/of [naam benadeelde partij 4] en/of [naam benadeelde partij 5] en/of [naam benadeelde partij 6] en/of [naam benadeelde partij 7] en/of [naam benadeelde partij 20] en/of [naam benadeelde partij 9] en/of [naam benadeelde partij 10] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

3.

hij in of omstreeks de periode van 17 april 2008 tot en met 13 mei 2008 in de gemeente Maastricht, althans in het arrondissement Maastricht, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

- [naam benadeelde partij 19] en/of - [naam benadeelde partij 11] en/of - [naam benadeelde partij 12] heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid heeft doen voorkomen, via Marktplaats op internet, dat hij, verdachte,

5 Walibi kaarten te koop had en zou leveren, waardoor die [naam benadeelde partij 6] en/of [naam benadeelde partij 11] en/of [naam benadeelde partij 12] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

4.

hij in of omstreeks de periode van 17 juli 2008 tot en met 11 september 2008 in de gemeente Maastricht, althans in het arrondissement Maastricht, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

- [naam benadeelde partij 1] en/of - [naam benadeelde partij 13] en/of - [naam benadeelde partij 14] en/of - [naam benadeelde partij 15] en/of

- [naam benadeelde partij 16] en/of - [naam benadeelde partij 17] en/of - [naam benadeelde partij 18] heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid heeft doen voorkomen, via Marktplaats op internet, dat hij, verdachte een

Nintendo DS (spelcomputer) te koop had en zou leveren, waardoor die [naam benadeelde partij 1] en/of [naam benadeelde partij 13] en/of [naam benadeelde partij 14] en/of [naam benadeelde partij 15] en/of [naam benadeelde partij 16] en/of [naam benadeelde partij 17] en/of [naam benadeelde partij 18] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature