< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Tussenarrest in zaak belaging lid uit de Tweede Kamer.

UitspraakParketnummer : 20-003610-07

Uitspraak : 22 mei 2008

TEGENSPRAAK

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

meervoudige kamer voor strafzaken

Tussenarrest

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank Breda van 28 september 2007 in de strafzaak met parketnummer 02-800078-07 tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1973,

wonende te [woonplaats], [adres],

thans verblijvende in PI Breda Penitentiaire Inr. voor Vrouwen te Breda.

Hoger beroep

De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en te dien aanzien opnieuw rechtdoende de verdachte zal veroordelen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar, met aftrek van het voorarrest, en met de last dat verdachte ter beschikking wordt gesteld met dwangverpleging.

Overweging

Tijdens de beraadslaging in raadkamer is het hof gebleken, dat het onderzoek niet volledig is geweest en wel om de volgende reden.

Het hof heeft op 9 mei jongstleden de schorsing van de voorlopige hechtenis van verdachte bevolen met ingang van 9 mei 2008 te 17.00 uur. Hierbij is onder meer als voorwaarde gesteld, dat verdachte zich gedurende de schorsing van de voorlopige hechtenis zal onthouden van het plegen van strafbare feiten.

Op 21 mei 2008 is bij het hof een brief binnengekomen van de advocaat-generaal, waarin deze - kort samengevat - mededeelt, dat verdachte voormelde voorwaarde zou hebben overtreden, aangezien verdachte zich tijdens de schorsing van de voorlopige hechtenis opnieuw zou hebben schuldig gemaakt aan het plegen van een strafbaar feit, te weten belaging. Het proces-verbaal van aangifte daarvan is als bijlage bij voornoemde brief gevoegd.

De advocaat-generaal heeft het hof verzocht het onderzoek te heropenen en een nieuw onderzoek te bevelen naar de persoon van de verdachte.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Het hof neemt in aanmerking dat uit voornoemde correspondentie volgt dat thans de verdenking is ontstaan dat verdachte zich tijdens de schorsing van de voorlopige hechtenis opnieuw schuldig heeft gemaakt aan het plegen van een strafbaar feit, te weten belaging. Voorts neemt het hof in aanmerking dat verdachte ter zake van een soortgelijk feit reeds eerder strafrechtelijk is veroordeeld en dat zij ook in de onderhavige zaak voor een soortgelijk feit terecht staat.

Het hof heeft kennis genomen van de rapportages van de psychiater B.J. van Eyk, de psycholoog dr. drs. L.E.E. Ligthart en de dubbelrapportage van dr. E.D.M. Masthoff, psychiater, en drs. B.Y. van Toorn, GZ-psycholoog. Het hof ziet zich geconfronteerd met bevindingen en conclusies van deze deskundigen die (ver) uiteen liggen.

Gelet op het bovenstaande, in samenhang bezien, heeft het hof het voornemen opnieuw middels observatie een nader onderzoek naar de geestvermogens van de verdachte tegen wie voorlopige hechtenis is bevolen, in te stellen. Derhalve is het noodzakelijk dat het onderzoek wordt heropend. Het hof zal alvorens omtrent dit voornemen een beslissing te nemen bepalen dat het onderzoek zal worden hervat op de hierna te noemen terechtzitting, teneinde de advocaat-generaal, de verdachte en haar raadsman in de gelegenheid te stellen om ter zake te worden gehoord.

BESLISSING

Het hof:

Heropent het onderzoek.

Bepaalt, dat het onderzoek zal worden hervat ter terechtzitting van donderdag 12 juni 2008 te 13:30 uur.

Beveelt de oproeping van de verdachte, tegen het hiervoor genoemde tijdstip, met tijdige kennisgeving daarvan aan de raadsman van verdachte.

Aldus gewezen door

mr. H. Harmsen, voorzitter,

mr. E.S.G.N.A.I. van de Griend en mr. K. van der Meijde,

in tegenwoordigheid van mr. C.A. Blokx-van Roosmalen, griffier,

en op 22 mei 2008 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Mr. E.S.G.N.A.I. van de Griend is buiten staat dit tussenarrest mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature