< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Woonplaats gedaagde (eiser in het incident); gelijktijdige inschrijving op 2 adressen.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 84178 / HA ZA 08-57

Vonnis in incident van 23 april 2008

in de zaak van

[verweerder],

wonende te [woonplaats],

eiser in de hoofdzaak,

verweerder in het incident,

advocaat mr. F.R. Duijn,

procureur mr. O.J.H.M. van Eijndhoven,

tegen

[eiser],

wonende te [woonplaats (Nederland)],

gedaagde in de hoofdzaak,

eiser in het incident,

advocaat mr. M.C. Reurings,

procureur mr. H.J.J.M. van der Bruggen.

Partijen zullen hierna [verweerder] (in het incident) en [eiser] (in het incident) genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 januari 2008 met bijlagen;

- de incidentele conclusie tot onbevoegdheid, tevens houdende conclusie van antwoord;

- de incidentele conclusie van antwoord.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De beoordeling in het incident

2.1. [eiser] vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart.

[verweerder] voert verweer.

2.2. [eiser] heeft -onder meer- aangevoerd dat hij weliswaar volgens de GBA staat ingeschreven te [woonplaats (Nederland)], echter daar niet woonplaats heeft maar in Duitsland, daar ook duurzaam verblijft, en daar werkzaam is. Hij zou dit ook per e-mail aan (de advocaat van) [verweerder] hebben meegedeeld. Aldus moet de dagvaarding nietig worden verklaard, en is niet de rechtbank Roermond maar die te Utrecht bevoegd.

2.3. [verweerder] heeft -onder meer- als volgt aangevoerd. Betwist wordt dat bedoelde e-mail is ontvangen. Er is uitgegaan van de adresgegevens in de GBA, en het uitbrengen van de dagvaarding op het adres te [woonplaats (Nederland)] heeft [eiser] niet gehinderd kennis te nemen daarvan. [eiser] heeft zijn woonplaats in [woonplaats (Nederland)] en bij gebrek aan wetenschap wordt ontkend dat [eiser] buiten die woonplaats verblijfplaats heeft.

2.4. De rechtbank is van oordeel dat de incidentele vordering moet worden afgewezen. Daartoe is overwogen als volgt.

2.5. Bepalend is in dezen waar [eiser] zijn woonplaats heeft.

Ingevolge artikel 10, lid 1, BW bevindt de woonplaats van een natuurlijk persoon zich te zijner woonstede, en bij gebreke van woonstede ter plaatse van zijn werkelijk verblijf.

Als algemene regel en uitgangspunt (waarop echter, uit de aard der zaak, uitzonderingen mogelijk zijn) kan worden aangehouden dat iemands woonstede is gelegen in de gemeente waar hij in het persoonsregister is opgenomen.

In het “Overzicht bevragen LRD” (productie 4 van [verweerder]), zijnde de uitdraai van de door de deurwaarder in opdracht van [verweerder] op 28 december 2007 verkregen gegevens uit het GBA, is vermeld dat [eiser] als woonplaats heeft [woonplaats (Nederland)]. Uit de vermelding “Datum adreshouding 01-09-2006” leidt de rechtbank af dat hij aldaar vanaf laatstgenoemde datum staat ingeschreven.

[eiser] heeft als productie 1 ingediend een zogeheten “Anmeldebestätigung” van 13 september 2006, kennelijk afgegeven door de burgemeester van [woonplaats (Duitsland)], waarop -onder meer- is vermeld: “[woonplaats (Duitsland)] ist Hauptwohnung”, en “Tag des Einzugs: 01-09-2006”.

2.6. Uit het voorgaande lijkt de conclusie te moeten worden getrokken dat [eiser] zich kennelijk met ingang van dezelfde dag, namelijk 1 september 2006, op 2 verschillende adressen, in Nederland en in Duitsland, heeft laten inschrijven. De rechtbank tast in het duister over de vraag welke motieven aan deze handelwijze van [eiser] ten grondslag hebben gelegen, maar houdt het er, bij gebreke van objectieve aanknopingspunten voor de stelling van [eiser] dat hij daadwerkelijk zijn woonstede heeft in [woonplaats (Duitsland)], voor dat als woonplaats van [eiser] ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding heeft te gelden [woonplaats (Nederland)].

Het beroep zijdens [eiser] op een e-mail met adreswijziging die op 15 juni 2007 aan de advocaat van [verweerder] zou zijn gezonden treft geen doel, reeds omdat de ontvangst daarvan zijdens [verweerder] is betwist. Hetzelfde moet worden gezegd van de stelling dat [eiser] werkzaam is in Duitsland, ter onderbouwing waarvan een zogeheten “Lohnsteuerkarte 2008” is ingediend. Of [eiser] al dan niet werkzaam is in Duitsland levert op zich zelf geen aanknopingspunt op voor diens woonplaats, gelet op de geografische ligging van [woonplaats (Nederland)] ten opzichte van Duitsland.

2.7. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld.

3. De beslissing

De rechtbank

in het incident

3.1. wijst het gevorderde af;

3.2. veroordeelt [eiser] in de kosten van het incident, aan de zijde van [verweerder] tot op heden begroot op € 452,--,

in de hoofdzaak

3.3. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 7 mei 2008

voor beraad rolrechter omtrent het bepalen van een comparitie.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.T.J.F. Verhappen en in het openbaar uitgesproken op 23 april 2008.?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature