< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Viervoudige moord op landgoed De Blauwe Hoef te Hilvarenbeek.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

UitspraakParketnummer: 20-002277-06

Uitspraak : 10 maart 2008

TEGENSPRAAK

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

meervoudige kamer voor strafzaken

Arrest

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Breda van 30 mei 2006 in de strafzaak met parketnummer 02-004242-04 tegen:

[naam verdachte ]

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats], [straat],

waarbij de verdachte is vrijgesproken van de gehele tenlastelegging.

Hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en opnieuw rechtdoende de verdachte zal vrijspreken van het onder 2. ten laste gelegde en hem terzake van de onder 1. primair, 3. en 4. ten laste gelegde feiten zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de tijd van 18 jaren met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Vonnis waarvan beroep

Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat het hof zich daarmee op onderdelen niet kan verenigen.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of Tilburg, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade een (aantal) perso(o)n(en), te weten [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, met een of meerdere vuurwapen(s) een of meerdere kogel(s) afgevuurd op en/of in het hoofd, in elk geval op en/of in het lichaam van voornoemde perso(o)n(en) (mede) tengevolge waarvan die perso(o)n(en) is/zijn overleden;

subsidiair

hij op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of Tilburg, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met dat opzet met een of meerdere vuurwapen(s) een of meerdere kogel(s) afgevuurd op en/of in het hoofd, in elk geval op en/of in het lichaam van voornoemde perso(o)n(en), (mede) tengevolge waarvan die perso(o)n(en) is/zijn overleden, welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten een diefstal (met geweld) van drugs (waaronder XTC-pillen) en/of een hoeveelheid geld en/of een hoeveelheid boriet/boryd en/of een hoeveelheid black platinum en/of een poging tot diefstal (met geweld) van drugs (waaronder XTC-pillen) en/of een hoeveelheid geld en/of een hoeveelheid boriet/boryd en/of een hoeveelheid black platinum, en welke doodslag (op voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2]) werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit/die feiten voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

tweede subsidiair

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of Tilburg, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade een (aantal) perso(o)n(en), te weten [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of (een of meer van) zijn/hun mededader(s) opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, met een of meerdere vuurwapen(s) een of meerdere kogel(s) afgevuurd op en/of in het hoofd, in elk geval op en/of in het lichaam van voornoemde perso(o)n(en) (mede) tengevolge waarvan die perso(o)n(en) is/zijn overleden,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of Tilburg en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, immers heeft verdachte met dat opzet:

-zich (op een motor en/of met/in een (personen)auto en/of een ander vervoermiddel) begeven naar de plaats alwaar die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] om het leven is/zijn/werden gebracht (Landgoed De Blauwe Hoef); en/of

-als bodyguard en/of lijfwacht van voornoemde [medeverdachte 1] gefungeerd/opgetreden ten tijde van de ontmoeting tussen die [medeverdachte 1] en die [medeverdachte 2]en voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en/of ten tijde van het moment dat die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] om het leven is/zijn/werden gebracht; en/of

-op en/of in de directe nabijheid van de plaats alwaar die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] om het leven is/zijn/werden gebracht (Landgoed De Blauwe Hoef) staan wachten en/of aldaar op de uitkijk gestaan, teneinde bij onraad te kunnen waarschuwen;

en/of

-die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], onder bedreiging van een vuurwapen, in een (personen)auto ( Mercedes , type 190E, [kenteken 1]) heeft gedwongen zich te begeven naar de plaats alwaar die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] (later) om het leven is/zijn gebracht (Landgoed De Blauwe Hoef); en/of

-het/de licha(a)m(en) van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] uit een (personen)auto (Mercedes, type 190E, [kenteken 1]) gehaald en/of (vervolgens) elders (in een 2 meter diepe en/of dichtbegroeide greppel) geplaatst en/of neergelegd en/of gedumpt; en/of

-een (personen)auto (Mercedes, [kenteken 1]) (mede)verplaatst van Landgoed De Blauwe Hoef naar Eindhoven en/of naar een andere gemeente in Nederland;

derde subsidiair

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of Tilburg, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2]en/of (een of meer van) zijn/hun mededader(s) met dat opzet met een of meerdere vuurwapen(s) een of meerdere kogel(s) afgevuurd op en/of in het hoofd, in elk geval op en/of in het lichaam van voornoemde perso(o)n(en), (mede) tengevolge waarvan die perso(o)n(en) is/zijn overleden, welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten een diefstal (met geweld) van drugs (waaronder XTC-pillen) en/of een hoeveelheid geld en/of een hoeveelheid boriet/boryd en/of een hoeveelheid black platinum en/of een poging tot diefstal (met geweld) van drugs (waaronder XTC-pillen) en/of een hoeveelheid geld en/of een hoeveelheid boriet/boryd en/of een hoeveelheid black platinum, en welke doodslag (op voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2]) werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit/die feiten voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of Tilburg en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, immers heeft verdachte met dat opzet:

-zich (op een motor en/of met/in een (personen)auto en/of een ander vervoermiddel) begeven naar de plaats alwaar die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] om het leven is/zijn/werden gebracht (Landgoed De Blauwe Hoef); en/of

-als bodyguard en/of lijfwacht van voornoemde [medeverdachte 1] gefungeerd/opgetreden ten tijde van de ontmoeting tussen die [medeverdachte 1] en die [medeverdachte 2]en voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en/of ten tijde van het moment dat die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] om het leven is/zijn/werden gebracht; en/of

-op en/of in de directe nabijheid van de plaats alwaar die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] om het leven is/zijn/werden gebracht (Landgoed De Blauwe Hoef) staan wachten en/of aldaar op de uitkijk gestaan, teneinde bij onraad te kunnen waarschuwen; en/of

-die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], onder bedreiging van een vuurwapen, in een (personen)auto (Mercedes, type 190E, [kenteken 1]) heeft gedwongen zich te begeven naar de plaats alwaar die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] (later) om het leven is/zijn gebracht (Landgoed De Blauwe Hoef); en/of

-het/de licha(a)m(en) van die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] uit een (personen)auto (Mercedes, type 190E, [kenteken 1]) gehaald en/of (vervolgens) elders (in een 2 meter diepe en/of dichtbegroeide greppel) geplaatst en/of neergelegd en/of gedumpt; en/of

-een (personen)auto (Mercedes, [kenteken 1]) (mede)verplaatst van Landgoed De Blauwe Hoef naar Eindhoven en/of naar een andere gemeente in Nederland;

2.

hij op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of Tilburg, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade een (aantal) perso(o)n(en), te weten [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, met een of meerdere vuurwapen(s) een of meerdere kogel(s) afgevuurd op en/of in het hoofd, in elk geval op en/of in het lichaam van voornoemde perso(o)n(en) (mede) tengevolge waarvan die perso(o)n(en) is/zijn overleden;

subsidiair

hij op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of Tilburg, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of (een of meer van) zijn mededader(s) met dat opzet met een of meerdere vuurwapen(s) een of meerdere kogel(s) afgevuurd op en/of in het hoofd, in elk geval op en/of in het lichaam van voornoemde perso(o)n(en), (mede) tengevolge waarvan die perso(o)n(en) is/zijn overleden, welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten moord en/of (gekwalificeerde) doodslag op [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of een diefstal (met geweld) van een hoeveelheid drugs (waaronder XTC-pillen) en/of een hoeveelheid geld en/of een hoeveelheid boriet/boryd en/of een hoeveelheid black platinum en/of een poging tot diefstal (met geweld) van een hoeveelheid drugs (waaronder XTC-pillen) en/of een hoeveelheid geld en/of een hoeveelheid boriet/boryd en/of een hoeveelheid black platinum, en welke doodslag (op voornoemde [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]) werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit/die feiten voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

tweede subsidiair

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of Tilburg, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade een (aantal) perso(o)n(en), te weten [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of (een of meer van) zijn/hun mededader(s) opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, met een of meerdere vuurwapen(s) een of meerdere kogel(s) afgevuurd op en/of in het hoofd, in elk geval op en/of in het lichaam van voornoemde perso(o)n(en) (mede) tengevolge waarvan die perso(o)n(en) is/zijn overleden, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of Tilburg en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, immers heeft verdachte met dat opzet:

-zich (op een motor en/of met/in een (personen)auto en/of een ander vervoermiddel) begeven naar de plaats alwaar die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] om het leven is/zijn/werden gebracht (Landgoed De Blauwe Hoef); en/of

-als bodyguard en/of lijfwacht van voornoemde [medeverdachte 1] gefungeerd/opgetreden ten tijde van het moment dat die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] aan kwamen rijden en/of langsreden en/of ten tijde van het moment dat die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] om het leven is/zijn/werden gebracht;

en/of

-op en/of in de directe nabijheid van de plaats alwaar die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] om het leven is/zijn/werden gebracht (Landgoed De Blauwe Hoef) staan wachten en/of aldaar op de uitkijk gestaan, teneinde bij onraad te kunnen waarschuwen; en/of

-het/de licha(a)m(en) van [slachtoffer 3]en/of [slachtoffer 4] uit een (personen)auto (Citroën, type AX, [kenteken 2]) gehaald en/of (vervolgens) elders (in een 2 meter diepe en/of dichtbegroeide greppel) geplaatst en/of neergelegd en/of gedumpt; en/of

-een (personen)auto (Citroën, type AX, [kenteken 1]) op het Landgoed De Blauwe Hoef (mede)verplaatst;

derde subsidiair

[medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of Tilburg, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] van het leven heeft/hebben beroofd, immers heeft/hebben die [medeverdachte 1] en/of die [medeverdachte 2] en/of (een of meer van) zijn/hun mededader(s) met dat opzet met een of meerdere vuurwapen(s) een of meerdere kogel(s) afgevuurd op en/of in het hoofd, in elk geval op en/of in het lichaam van voornoemde perso(o)n(en), (mede) tengevolge waarvan die perso(o)n(en) is/zijn overleden, welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten moord en/of (gekwalificeerde) doodslag op [slachtoffer 1]en/of [slachtoffer 2] en/of een diefstal (met geweld) van een hoeveelheid drugs (waaronder XTC-pillen) en/of een hoeveelheid geld en/of een hoeveelheid boriet/boryd en/of een hoeveelheid black platinum en/of een poging tot diefstal (met geweld) van een hoeveelheid drugs (waaronder XTC-pillen) en/of een hoeveelheid geld en/of een hoeveelheid boriet/boryd en/of een hoeveelheid black platinum, en welke doodslag (op voornoemde [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]) werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit/die feiten voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of Tilburg en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, immers heeft verdachte met dat opzet:

-zich (op een motor en/of met/in een (personen)auto en/of een ander vervoermiddel) begeven naar de plaats alwaar die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]om het leven is/zijn/werden gebracht (Landgoed De Blauwe Hoef); en/of

-als bodyguard en/of lijfwacht van voornoemde [medeverdachte 1] gefungeerd/opgetreden ten tijde van het moment dat die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] aan kwamen rijden en/of langsreden en/of ten tijde van het moment dat die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]om het leven is/zijn/werden gebracht; en/of

-op en/of in de directe nabijheid van de plaats alwaar die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] om het leven is/zijn/werden gebracht (Landgoed De Blauwe Hoef) staan wachten en/of aldaar op de uitkijk gestaan, teneinde bij onraad te kunnen waarschuwen; en/of

-het/de licha(a)m(en) van [slachtoffer 3]en/of [slachtoffer 4] uit een (personen)auto (Citroën, type AX, [kenteken 2]) gehaald en/of (vervolgens) elders (in een 2 meter diepe en/of dichtbegroeide greppel) geplaatst en/of neergelegd en/of gedumpt; en/of

-een (personen)auto (Citroën, type AX, [kenteken 2]) op het Landgoed De

Blauwe Hoef (mede)verplaatst;

3.

hij op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of Tilburg, althans in het arrondissement Breda, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, het lijk/de lijken van [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] heeft verborgen en/of weggevoerd en/of weggemaakt, met het oogmerk om het feit en/of de oorzaak van het overlijden van die [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] te verhelen door met dat oogmerk het lijk/de lijken van [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] in een (ongeveer 2 meter diepe en/of dichtbegroeide) greppel te slepen en/of te plaatsen en/of te dumpen en/of (aldus) dat lijk/die lijken aan het (directe) oog te onttrekken;

4.

hij op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of te Tilburg en/of te Eindhoven, althans in het arrondissement Breda en/of het arrondissement 's-Hertogenbosch, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, nadat er op of omstreeks 16 juli 1998 te Hilvarenbeek en/of te Tilburg (Landgoed De Blauwe Hoef), het misdrijf was gepleegd van moord en/of (gekwalificeerde) doodslag op [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of een diefstal (met geweld) van een hoeveelheid drugs (waaronder XTC-pillen) en/of een hoeveelheid geld en/of een hoeveelheid boriet/boryd en/of een hoeveelheid black platinum en/of een poging tot diefstal (met geweld) van een hoeveelheid drugs (waaronder XTC-pillen) en/of een hoeveelheid geld en/of een hoeveelheid boriet/boryd en/of een hoeveelheid black platinum, althans nadat er enig misdrijf was gepleegd, met het oogmerk om dat misdrijf te bedekken of de nasporing of vervolging daarvan te beletten of te bemoeilijken, een of meer voorwerpen waarop of waarmede dat misdrijf was gepleegd of andere sporen van dat misdrijf heeft vernietigd en/of weggemaakt en/of verborgen en/of aan het onderzoek van de ambtenaren van de justitie of politie onttrokken, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s)

-een (personen)auto (Citroën, type AX, [kenteken 2]) op het Landgoed De Blauwe Hoef verplaatst; en/of

-een (personen)auto (Mercedes, [kenteken 1]) verplaatst van Hilvarenbeek en/of Tilburg (Landgoed De Blauwe Hoef) naar Eindhoven en/of naar een andere gemeente in Nederland.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

De advocaat-generaal heeft zich ter terechtzitting op het standpunt gesteld dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan

- kort weergegeven -:

- het onder 1. primair ten laste gelegde medeplegen van moord op [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2];

- het onder 3. ten laste gelegde medeplegen van het verbergen van de lijken van voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2], alsmede de lijken van [slachtoffer 3] en van [slachtoffer 4];

- het onder 4. ten laste gelegde medeplegen van het verbergen van twee personenauto's, met het oogmerk misdrijven te verbergen dan wel de nasporing of de vervolging daarvan te beletten althans te bemoeilijken.

Het standpunt van de advocaat-generaal stoelt op de volgende theorie.

Op 16 juli 1998 hebben [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] op het landgoed De Blauwe Hoef te Hilvarenbeek de drugshandelaren [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] beroofd en om het leven gebracht. Verdachte was - "als bodyguard" van [medeverdachte 1] - alstoen op of nabij de plaats des misdrijfs aanwezig.

Korte tijd later hebben [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] eveneens [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] om het leven gebracht, omdat dezen van de eerder omschreven misdrijven getuige waren geweest.

Verdachte heeft daarna samen met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] de lijken van de vier slachtoffers verborgen zomede de twee personenauto's, waarmede dezen naar de plaats des misdrijfs waren gekomen, naar elders verplaatst.

De stelling van de advocaat-generaal, dat verdachte als "bodyguard" van [medeverdachte 1] op de plaats des misdrijfs aanwezig is geweest, is in de kern gebaseerd op:

a. getuigeverklaringen van [getuige 1], de vader van de bovengenoemde [medeverdachte 1], en

b. DNA-onderzoek.

Het hof overweegt dienaangaande als volgt.

Ad a.

[getuige 1] heeft, aanvankelijk anoniem en later op eigen naam, een aantal verklaringen afgelegd die erop neerkomen dat zijn zoon samen met [medeverdachte 2] de onderhavige delicten heeft begaan. Ten tijde van het afleggen van die verklaringen waren dezen niet meer in leven. [Getuige 1] heeft er in latere verklaringen melding van gemaakt dat verdachte zou zijn opgetreden als "bodyguard" van zijn zoon.

De getuigeverklaringen van [getuige 1], in ieder geval voor zoveel betreffend de beweerde rol van verdachte, acht het hof niet voldoende betrouwbaar om tot bewijs te kunnen dienen. Bij dat oordeel heeft het hof in aanmerking genomen dat die verklaringen niet consistent zijn afgelegd, maar gaandeweg door [getuige 1] zijn aangevuld en/of gewijzigd. Als voorbeeld noemt het hof dat [getuige 1] in eerdere verklaringen een ander persoon als op de plaats des misdrijfs aanwezige "bodyguard" van zijn zoon heeft aangewezen. Ook acht het hof te dezen een op

15 maart 2004 afgeluisterd telefoongesprek, waarvan een transcriptie zich bij de stukken bevindt, van betekenis. In dat gesprek geven [getuige 2] en [getuige 3], zoons van [getuige 1], er blijk van, de mening te zijn toegedaan dat de verklaringen van hun vader hoofdzakelijk verzonnen ("uit de duim gezogen") zijn en dat hij, als hij zo doorgaat, de kans loopt op veroordeling wegens meineed.

Ad b.

Uit het dossier blijkt dat bij technisch onderzoek in de personenauto van bovengenoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] een haar is aangetroffen die blijkens DNA-onderzoek afkomstig kan zijn van verdachte, maar ook van alle in vrouwelijke lijn aan hem verwante personen alsmede een onbekend aantal onverwante personen.

In de personenauto van [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] is een haar aangetroffen waarvan het DNA met dat van verdachte overeenkomt.

Het aantreffen van deze haren levert op zichzelf zwaarwegende aanwijzingen op voor de betrokkenheid, op enigerlei wijze, van de verdachte bij de hem ten laste gelegde misdrijven. Naar 's hofs oordeel kan evenwel - alle ten processe gebleken omstandigheden in aanmerking genomen - niet volledig worden uitgesloten dat de haren op een andere wijze in die voertuigen zijn terecht gekomen dan doordat de verdachte daarin heeft gezeten. Voor het bewijs komt aan de evenomschreven onderzoeksresultaten bijgevolg onvoldoende betekenis toe.

Bij gebreke van toereikend overig bewijsmateriaal heeft het hof niet de overtuiging kunnen bekomen, dat de verdachte op 16 juli 1998 op het landgoed De Blauwe Hoef in Hilvarenbeek aanwezig is geweest dan wel zich in één of meer van de evenaangeduide voertuigen heeft bevonden.

Reeds om deze reden - aan een oordeel over de vraag, of [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] daadwerkelijk van de onderhavige feiten de hoofddaders zijn geweest, komt het hof niet toe - kan niet worden bewezen dat de verdachte de ten laste gelegde feiten, dan wel één of meer daarvan, heeft begaan.

Hij zal daarvan bijgevolg worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en doet opnieuw recht.

Verklaart niet bewezen, dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij.

Aldus gewezen door

mr. H.D. Bergkotte, voorzitter,

mr. J. Huurman-van Asten en mr. J.P.F. Rijken,

in tegenwoordigheid van R.H. Boekelman, griffier,

en op 10 maart 2008 ter openbare terechtzitting uitgesproken.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature