< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De moeder van verdachte verwerft via internet contacten voor betaalde seks. Wanneer haar wervingsactiviteiten niet tot het gewenste resultaat leiden, worden in een aantal gevallen de beoogde klanten onder valse voorwendselen bij haar thuis uitgenodigd, waarna de vader van verdachte ze, onder het toeziend oog van verdachte en diens moeder en broer en deels door hen geholpen, in elkaar slaat en afperst. Een slachtoffer wordt zo ernstig in elkaar geslagen dat hij bewusteloos is. Verdachte, zijn vader en zijn broer brengen het slachtoffer in diens eigen auto naar een parkeerplaats aan de A1 en steken de auto in brand. De man overlijdt.

Verdachte wordt schuldig bevonden aan het medeplegen van mishandeling met voorbedachten rade en aan het medeplegen van moord. Een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs.

UitspraakRECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 08/711053-06

STRAFVONNIS

Uitspraak: 4 december 2007.

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats],

thans verblijvende in JPC De Sprengen te Zutphen,

terechtstaande terzake dat:

1.

hij op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Zwolle en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, aan een persoon, genaamd [slachtoffer 1], opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade, zwaar lichamelijk letsel (te weten een breuk van het neusbeen en/of een breuk van de oogkas en/of een breuk van het tongbeen en/of een verscheuring van het schildkraakbeen van het strottenhoofd en/of een of meer (uitgebreide) bloeduitstortingen in/aan het gezicht en/of in/aan het hoofd en/of in/aan de hals en/of rond het strottenhoofd), althans zodanig (ernstig) letsel in/aan het hoofd en/of het strottenhoofd ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] bewusteloos is geraakt en/of gebleven, heeft toegebracht, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), tezamen en in verenigin, althans alleen, opzettelijk en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, die [slachtoffer 1] (in de woning van verdachte en/of zijn mededader(s) aan de [adres]) meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam getrapt en/of geschopt en/of gestompt en/of geslagen;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[vader verdachte] op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Zwolle en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, aan een persoon, genaamd [slachtoffer 1], opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade, zwaar lichamelijk letsel (te weten een breuk van het neusbeen en/of een breuk van de oogkas en/of een breuk van het tongbeen en/of een verscheuring van het schildkraakbeen van het strottenhoofd en/of een of meer (uitgebreide) bloeduitstortingen in/aan het gezicht en/of in/aan het hoofd en/of in/aan de hals en/of rond het strottenhoofd), althans zodanig (ernstig) letsel in/aan het hoofd en/of het strottenhoofd ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] bewusteloos is geraakt en/of gebleven, heeft toegebracht, immers heeft/hebben [vader verdachte] en/of zijn mededader(s), tezamen en in vereniging, althans alleen, opzettelijk en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, die [slachtoffer 1] (in de woning van [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) aan de [adres]) meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam getrapt en/of geschopt en/of gestompt en/of geslagen, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte en/of zijn mededader(s) op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Zwolle en/althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met zijn mededader(s) en/althans alleen (wetende dat die [slachtoffer 1] naar/in de woning van [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of verdachte en/of zijn mededader(s) zou komen en/of dat die [slachtoffer 1] klappen zou krijgen van [vader verdachte] en/of zijn mededader(s))

• zich te verstoppen/schuil te houden in de keuken van die woning (toen die [slachtoffer 1] bij die woning arriveerde), en/of

• (toen die [slachtoffer 1] zich in de woonkamer van die woning bevond) met [vader verdachte] (plotseling) vanuit de keuken de woonkamer in te lopen en/of naar en/of in de richting van die [slachtoffer 1] te lopen en/of (aldus) voor die [slachtoffer 1] een (dreigende) overtalsituatie te vormen, en/of

• [vader verdachte] zijn gang te laten gaan en/althans niet in te grijpen toen/terwijl voornoemde (gewelddadige) handeling(en) door [vader verdachte] werden gepleegd, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) aanwezig was/waren in dezelfde kamer als die [vader verdachte] en/of die [slachtoffer 1] en/of die (gewelddadige) handelingen van [vader verdachte] plaats vond(en) in het bijzijn van en/of onder ogen van verdachte en/of zijn mededader(s);

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

hij op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Zwolle en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade mishandelend, een persoon, genaamd [slachtoffer 1], opzettelijk en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, (in de woning van verdachte en/of zijn mededader(s) aan de [adres]) meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft getrapt en/of geschopt en/of gestompt en/of geslagen, tengevolge waarvan die [slachtoffer 1] zwaar lichamelijk letsel (te weten een breuk van het neusbeen en/of een breuk van de oogkas en/of een breuk van het tongbeen en/of een verscheuring van het schildkraakbeen van het strottenhoofd en/of een of meer (uitgebreide) bloeduitstortingen in/aan het gezicht en/of in/aan het hoofd en/of in/aan de hals en/of rond het strottenhoofd), althans zodanig (ernstig) letsel in/aan het hoofd en/of het strottenhoofd ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] bewusteloos is geraakt en/of gebleven, heeft bekomen;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, NOG MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

[vader verdachte] op of omstreeks 15 december 2006,

te Almelo en/of te Zwolle en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade mishandelend, een persoon, genaamd [slachtoffer 1], opzettelijk en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, (in de woning van [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) aan de [adres]) meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft getrapt en/of geschopt en/of gestompt en/of geslagen, tengevolge waarvan die [slachtoffer 1] zwaar lichamelijk letsel (te weten een breuk van het neusbeen en/of een breuk van de oogkas en/of een breuk van het tongbeen en/of een verscheuring van het schildkraakbeen van het strottenhoofd en/of een of meer (uitgebreide) bloeduitstortingen in/aan het gezicht en/of in/aan het hoofd en/of in/aan de hals en/of rond het strottenhoofd), althans zodanig (ernstig) letsel in/aan het hoofd en/of het strottenhoofd ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] bewusteloos is geraakt en/of gebleven, heeft bekomen, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte en/of zijn mededader(s) op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Zwolle en/althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met zijn mededader(s) en/althans alleen (wetende dat die [slachtoffer 1] naar/in de woning van [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of verdachte en/of zijn mededader(s) zou komen en/of dat die [slachtoffer 1] klappen zou krijgen van [vader verdachte] en/of zijn mededader(s))

• zich te verstoppen/schuil te houden in de keuken van die woning (toen die [slachtoffer 1] bij die woning arriveerde), en/of

• (toen die [slachtoffer 1] zich in de woonkamer van die woning bevond) met [vader verdachte] (plotseling) vanuit de keuken de woonkamer in te lopen en/of naar en/of in de richting van die [slachtoffer 1] te lopen en/of (aldus) voor die [slachtoffer 1] een (dreigende) overtalsituatie te vormen, en/of

• [vader verdachte] zijn gang te laten gaan en/althans niet in te grijpen toen/terwijl voornoemde (gewelddadige) handeling(en) door [vader verdachte] werden gepleegd, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) aanwezig was/waren in dezelfde kamer als die [vader verdachte] en/of die [slachtoffer 1] en/of die (geweld¬dadige) handelingen van [vader verdachte] plaats vond(en) in het bijzijn van en/of onder ogen van verdachte en/of zijn mededader(s);

2.

hij op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade een persoon, genaamd [slachtoffer 1], van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg (nadat die [slachtoffer 1] als gevolg van het onder 1. genoemde feit (zwaar) gewond en/of bewusteloos was geraakt)

• die [slachtoffer 1] gedurende een (groot) aantal uren (zwaar) gewond en/of in bewusteloze toestand in de woning van verdachte en/of zijn mededader(s) laten liggen en/of aan zijn lot overgelaten en/of geen (medische) hulp/verzorging geboden en/of ingeschakeld, en/of

• die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam getrapt en/of geschopt en/of gestompt en/of geslagen en/of een of meer knietjes in/tegen het gezicht en/althans tegen het hoofd gegeven en/of (daarbij) (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst gezien", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en/of dat die [slachtoffer 1] en/of zijn personenauto in de fik zou worden gestoken, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar een personenauto ( Volvo ) gedragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto getild/geduwd/gelegd en/of een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar gezet en/of in die auto gezet, en/of

• die personenauto (met daarin die [slachtoffer 1] en/of die jerrycan met benzine, althans een brandbare stof) naar een parkeerplaats (in Holten) gereden/gebracht en/of (aldaar) die auto (met daarin die [slachtoffer 1]) geparkeerd en/of benzine, althans een brandbare stof, in/over die auto gesprenkeld/gegooid en/of die benzine/brandbare stof aangestoken, althans brand gesticht in/aan die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond), waardoor (een deel van) die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond) en/of die [slachtoffer 1] in brand is geraakt,

tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[vader verdachte] op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade een persoon, genaamd [slachtoffer 1], van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben/is/zijn [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg (nadat die [slachtoffer 1] als gevolg van het onder 1. genoemde feit (zwaar) gewond en/of bewusteloos was geraakt)

• die [slachtoffer 1] gedurende een (groot) aantal uren (zwaar) gewond en/of in bewusteloze toestand in de woning van [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) laten liggen en/of aan zijn lot overgelaten en/of geen (medische) hulp/verzorging geboden en/of ingeschakeld, en/of

• die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam getrapt en/of geschopt en/of gestompt en/of geslagen en/of een of meer knietjes in/tegen het gezicht en/althans tegen het hoofd gegeven en/of (daarbij) (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst gezien", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en/of dat die [slachtoffer 1] en/of zijn personenauto in de fik zou worden gestoken, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar een personenauto (Volvo) gedragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto getild/geduwd/gelegd en/of opdracht gegeven een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar te zetten en/of in die auto te zetten, en/of

• die personenauto (met daarin die [slachtoffer 1] en/of die jerrycan met benzine, althans een brandbare stof) naar een parkeerplaats (in Holten) gereden/gebracht en/of (aldaar) die auto (met daarin die [slachtoffer 1]) geparkeerd en/of benzine, althans een brandbare stof, in/over die auto gesprenkeld/gegooid en/of die benzine/brandbare stof aangestoken, althans brand gesticht in/aan die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond), waardoor (een deel van) die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond) en/of die [slachtoffer 1] in brand is geraakt, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte en/of zijn mededader(s) op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met zijn mededader(s) en/althans alleen,

• die [slachtoffer 1] gedurende een (groot) aantal uren (zwaar) gewond en/of in bewusteloze toestand in de woning van verdachte en/of zijn mededader(s) te

laten liggen en/of aan zijn lot over te laten en/of geen (medische) hulp/verzorging te bieden en/of in te schakelen, en/of

• die [vader verdachte] (in de loop van de dag) wakker te maken (op een vooraf afgesproken tijdstip), en/of

• [vader verdachte] zijn gang te laten gaan en/althans niet in te grijpen toen/terwijl voornoemde (gewelddadige) handeling(en) door [vader verdachte] werden gepleegd en/of voornoemde uitlating(en) door [vader verdachte] werden gedaan, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) aanwezig was/waren in dezelfde kamer als die [vader verdachte] en/of die [slachtoffer 1] en/of die (gewelddadige) handelingen van [vader verdachte] plaats vond(en) in het bijzijn van en/of onder ogen van verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar een personenauto (Volvo) te dragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto te tillen/duwen/leggen en/of een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar te zetten en/of in die auto te zetten, en/of

• in een (tweede) personenauto ( Mercedes ) achter de door [vader verdachte] bestuurde auto (Volvo) aan te rijden naar een parkeerplaats (in Holten) en/of (aldaar) die auto te keren en/of in de nabijheid van die Volvo te parkeren en/of die auto klaar te zetten voor [vader verdachte] en/althans met die auto mee te rijden naar die parkeerplaats, zodat de vlucht van [vader verdachte] mogelijk werd gemaakt;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

hij op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk brand heeft gesticht in/aan een personenauto (merk Volvo) met daarin een persoon, genaamd [slachtoffer 1], immers heeft/hebben verdachte en/of

zijn mededader(s) toen aldaar opzettelijk

• (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst gezien" en/of - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en/of dat die [slachtoffer 1] en/of zijn personenauto in de fik zou worden gestoken, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar die personenauto gedragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto getild/geduwd/gelegd en/of een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar gezet en/of in die auto gezet, en/of

• die personenauto (met daarin die [slachtoffer 1] en/of die jerrycan met benzine, althans een brandbare stof) naar een parkeerplaats (in Holten) gereden/gebracht en/of (aldaar) die auto (met daarin die [slachtoffer 1]) geparkeerd en/of benzine, althans een brandbare stof, in/over die auto gesprenkeld/gegooid en/of die benzine/brandbare stof aangestoken, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met (het interieur van) die auto, althans met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan (het interieur van) die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond) en/of die [slachtoffer 1] geheel of gedeeltelijk is verbrand, in elk geval brand is ontstaan (in/aan die auto), terwijl daarvan levensgevaar voor die [slachtoffer 1] te duchten was en dat feit de dood van die [slachtoffer 1] ten gevolge heeft gehad;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, NOG MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

[vader verdachte] op of omstreeks 15 december 2006,

te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk brand heeft gesticht in/aan een personenauto (merk Volvo) met daarin een persoon, genaamd [slachtoffer 1], immers heeft/hebben [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) toen aldaar opzettelijk

• (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst gezien" en/of - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en/of dat die [slachtoffer 1] en/of zijn personenauto in de fik zou worden gestoken, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar een personenauto (Volvo) gedragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto getild/geduwd/gelegd en/of opdracht gegeven een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar te zetten en/of in die auto te zetten, en/of

• die personenauto (met daarin die [slachtoffer 1] en/of die jerrycan met benzine, althans een brandbare stof) naar een parkeerplaats (in Holten) gereden/ gebracht en/of (aldaar) die auto (met daarin die [slachtoffer 1]) geparkeerd en/of benzine, althans een brandbare stof, in/over die auto gesprenkeld/gegooid en/of die benzine/brandbare stof aangestoken, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met (het interieur van) die auto, althans met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan (het interieur van) die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond) en/of die [slachtoffer 1] geheel of gedeeltelijk is verbrand, in elk geval brand is ontstaan (in/aan die auto), terwijl dat feit de dood van die [slachtoffer 1] ten gevolge heeft gehad,

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte en/of zijn mededader(s) op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met zijn mededader(s) en/althans alleen,

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar een personenauto (Volvo) te dragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto te tillen/duwen/leggen en/of een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar te zetten en/of in die auto te zetten, en/of

• in een (tweede) personenauto (Mercedes) achter de door [vader verdachte] bestuurde auto (Volvo) aan te rijden naar een parkeerplaats (in Holten) en/of (aldaar) die auto te keren en/of in de nabijheid van die Volvo te parkeren en/of die auto klaar te zetten voor [vader verdachte] en/althans met die auto mee te rijden naar die parkeerplaats, zodat de vlucht van [vader verdachte] mogelijk werd gemaakt;

3.

hij op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een personenauto (merk Volvo) heeft weggenomen twee kratten bier en/of één of meer CD's en/of één of meer pennen, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel;

4.

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2], te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van 1000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met zijn mededader(s), althans alleen, (via een chatsite) (meermalen) contact heeft/hebben gelegd/onderhouden met die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 2] bij verdachte en/of zijn mededader(s) in de woning (aan de [adres]) heeft/hebben uitgenodigd en/of (daarbij) aan die [slachtoffer 2] heeft/hebben laten weten dat "het nu wel voor niets kon", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of die [slachtoffer 2] in genoemde woning binnengelaten en ontvangen en/of (kort daarna) die [slachtoffer 2] (meermalen) (met kracht) op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegenhet (boven)lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of een of meer knietje(s) in de ribben en/althans (elders) tegen het (boven)lichaam heeft/hebben gegeven en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 2] voor het einde van die week 1000,- euro moest brengen en/of aan verdachte en/of zijn mededader(s) moest geven en/of dat die [slachtoffer 2] gewoon moest betalen omdat anders goederen uit zijn woning zouden worden weggenomen en/of het interieur van zijn woning zou worden vernield en/of dat de vrouw van die [slachtoffer 2] zou worden ingelicht over het daten en/of het chatcontact van die [slachtoffer 2] met verdachte en/of zijn mededader(s) en/of dat die [slachtoffer 2] (nog meer) klappen zou krijgen en/of een kaartje met daarop de tekst "Afspraak is afspraak. [voornaam vader verdachte], de oppas van [chatnaam moeder verdachte]" heeft/hebben geschreven en/of bij die [slachtoffer 2] heeft/hebben bezorgd en/of die [slachtoffer 2] op straat heeft/hebben aangesproken en/of gevraagd wanneer die [slachtoffer 2] die 1000,- euro kwam brengen en/of (daarbij) die [slachtoffer 2] verteld dat verdachte en/of zijn mededader(s) erg boos was/waren, althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 4 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[vader verdachte] in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, ter uitvoering van het door [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2], te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van 1000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of verdachte en/of zijn mededader(s), met zijn mededader(s), althans alleen, (via een chatsite) (meermalen) contact heeft/hebben gelegd/onderhouden met die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 2] bij [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) in de woning (aan de [adres]) heeft/hebben uitgenodigd en/of (daarbij) aan die [slachtoffer 2] heeft/hebben laten weten dat "het nu wel voor niets kon", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of die [slachtoffer 2] in genoemde woning binnengelaten en ontvangen en/of (kort daarna) die [slachtoffer 2] (meermalen) (met kracht) op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of een of meer knietje(s) in de ribben en/althans (elders) tegen het (boven)lichaam heeft/hebben gegeven en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 2] voor het einde van die week 1000,- euro moest brengen en/of aan [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) moest geven en/of dat die [slachtoffer 2] gewoon moest betalen omdat anders goederen uit zijn woning zouden worden weggenomen en/of het interieur van zijn woning zou worden vernield en/of dat de vrouw van die [slachtoffer 2] zou worden ingelicht over het daten en/of het chatcontact van die [slachtoffer 2] met [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of dat die [slachtoffer 2] (nog meer) klappen zou krijgen en/of een kaartje met daarop de tekst "Afspraak is afspraak. [voornaam vader verdachte], de oppas van [chatnaam moeder verdachte]" heeft/hebben geschreven en/of bij die [slachtoffer 2] heeft/hebben bezorgd en/of die [slachtoffer 2] op straat heeft/hebben aangesproken en/of gevraagd wanneer die [slachtoffer 2] die 1000,- euro kwam brengen en/of (daarbij) die [slachtoffer 2] verteld dat [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) erg boos was/waren, althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid,

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte en/of zijn mededader(s) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met zijn mededader(s) en/althans alleen (wetende dat die [slachtoffer 2] naar/in de woning van [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of verdachte en/of zijn mededader(s) zou komen)

• zich te verstoppen/schuil te houden in de keuken van die woning (toen die [slachtoffer 2] bij die woning arriveerde), en/of

• (toen die [slachtoffer 2] zich in de woonkamer van die woning bevond) met [vader verdachte] (plotseling) vanuit de keuken de woonkamer in te lopen en/of naar en/of in de richting van die [slachtoffer 2] te lopen en/of (aldus) voor die [slachtoffer 2] een (dreigende) overtalsituatie te vormen, en/of

• [vader verdachte] zijn gang te laten gaan en/althans niet in te grijpen toen/terwijl voornoemde (gewelddadige) handeling(en) door [vader verdachte] werden gepleegd, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) aanwezig was/waren in dezelfde kamer als die [vader verdachte] en/of die [slachtoffer 2] en/of die (gewelddadige) handelingen van [vader verdachte] plaats vond(en) in het bijzijn van en/of onder ogen van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of (daarbij) aan [vader verdachte] te vragen - zakelijk weergegeven - of verdachte en/of zijn mededader(s) nog moesten helpen, althans woorden van gelijke aard of strekking;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 4 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2], heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 1000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) (via een chatsite) (meermalen) contact heeft/hebben gelegd/onderhouden met die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 2] bij verdachte en/of zijn mededader(s) in de woning (aan de [adres]) heeft/hebben uitgenodigd en/of (daarbij) aan die [slachtoffer 2] heeft/hebben laten weten dat "het nu wel voor niets kon", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of die [slachtoffer 2] in genoemde woning binnengelaten en ontvangen en/of (kort daarna) die [slachtoffer 2] (meermalen) (met kracht) op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of een of meer knietje(s) in de ribben en/althans (elders) tegen het (boven)lichaam heeft/hebben gegeven en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 2] voor het einde van die week 1000,- euro moest brengen en/of aan verdachte en/of zijn mededader(s) moest geven en/of dat die [slachtoffer 2] gewoon moest betalen omdat anders goederen uit zijn woning zouden worden weggenomen en/of het interieur van zijn woning zou worden vernield en/of dat de vrouw van die [slachtoffer 2] zou worden ingelicht over het daten en/of het chatcontact van die [slachtoffer 2] met verdachte en/of zijn mededader(s) en/of dat die [slachtoffer 2] (nog meer) klappen zou krijgen en/of een kaartje met daarop de tekst "Afspraak is afspraak. [voornaam vader verdachte], de oppas van [chatnaam moeder verdachte]" heeft/hebben geschreven en/of bij die [slachtoffer 2] heeft/hebben bezorgd en/of die [slachtoffer 2] op straat heeft/hebben aangesproken en/of gevraagd wanneer die [slachtoffer 2] die 1000,- euro kwam brengen en/of (daarbij) die [slachtoffer 2] verteld dat verdachte en/of zijn mededader(s) erg boos was/waren, althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 4 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, NOG MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

[vader verdachte] in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2], heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 1000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan [vader verdachte] en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat [vader verdachte] en/of een of meer van zijn mededader(s) (via een chatsite) (meermalen) contact heeft/hebben gelegd/onderhouden met die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 2] bij [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) in de woning (aan de [adres]) heeft/hebben uitgenodigd en/of (daarbij) aan die [slachtoffer 2] heeft/hebben laten weten dat "het nu wel voor niets kon", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of die [slachtoffer 2] in genoemde woning binnengelaten en ontvangen en/of (kort daarna) die [slachtoffer 2] (meermalen) (met kracht) op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of een of meer knietje(s) in de ribben en/althans (elders) tegen het (boven)lichaam heeft/hebben gegeven en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 2] voor het einde van die week 1000,- euro moest brengen en/of aan [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) moest geven en/of dat die [slachtoffer 2] gewoon moest betalen omdat anders goederen uit zijn woning zouden worden weggenomen en/of het interieur van zijn woning zou worden vernield en/of dat de vrouw van die [slachtoffer 2] zou worden ingelicht over het daten en/of het chatcontact van die [slachtoffer 2] met [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of dat die [slachtoffer 2] (nog meer) klappen zou krijgen en/of een kaartje met daarop de tekst "Afspraak is afspraak. [voornaam vader verdachte], de oppas van [chatnaam moeder verdachte]" heeft/hebben geschreven en/of bij die [slachtoffer 2] heeft/hebben bezorgd en/of die [slachtoffer 2] op straat heeft/hebben aangesproken en/of gevraagd wanneer die [slachtoffer 2] die 1000,- euro kwam brengen en/of (daarbij) die [slachtoffer 2] verteld dat [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) erg boos was/waren, althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking,

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte en/of zijn mededader(s) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met zijn mededader(s) en/althans alleen (wetende dat die [slachtoffer 2] naar/in de woning van [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of verdachte en/of zijn mededader(s) zou komen)

• zich te verstoppen/schuil te houden in de keuken van die woning (toen die [slachtoffer 2] bij die woning arriveerde), en/of

• (toen die [slachtoffer 2] zich in de woonkamer van die woning bevond) met [vader verdachte] (plotseling) vanuit de keuken de woonkamer in te lopen en/of naar en/of in de richting van die [slachtoffer 2] te lopen en/of (aldus) voor die [slachtoffer 2] een (dreigende) overtalsituatie te vormen, en/of

• [vader verdachte] zijn gang te laten gaan en/althans niet in te grijpen toen/terwijl voornoemde (gewelddadige) handeling(en) door [vader verdachte] werden gepleegd, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) aanwezig was/waren in dezelfde kamer als die [vader verdachte] en/of die [slachtoffer 2] en/of die (gewelddadige) handelingen van [vader verdachte] plaats vond(en) in het bijzijn van en/of onder ogen van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of (daarbij) aan [vader verdachte] te vragen - zakelijk weergegeven - of verdachte en/of zijn mededader(s) nog moesten helpen, althans woorden van gelijke aard of strekking;

5.

hij in of omstreeks van 1 september 2006 tot en met 12 september 2006, te Almelo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade mishandelend, een persoon, genaamd [slachtoffer 4] ("Rambo 77"), opzettelijk en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, (in de woning van verdachte en/of zijn mededader(s) aan de [adres]), meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft gestompt en/of geslagen en/of getrapt en/of geschopt en/of een of meer knietjes tegen het (boven)lichaam heeft gegeven en/of (daarbij) (stevig) heeft vastgepakt en/of vastgehouden en/of tegengehouden, tengevolge waarvan die [slachtoffer 4] enig lichamelijk letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

Gezien de stukken;

Gelet op het onderzoek ter terechtzitting;

Gehoord de vordering van de officier van justitie;

Gelet op de verdediging door en namens verdachte gevoerd;

De rechtbank heeft de eventuele in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd, in de bewezenverklaring.

Verdachte wordt daardoor in zijn verdediging niet geschaad.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte sub 1 primair, subsidiair, meer subsidiair, nog meer subsidiair, sub 4 primair, subsidiair, meer subsidiair en nog meer subsidiair is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen - die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen - waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het sub 2 primair, sub 3 en sub 5 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

2.

hij op 15 december 2006, te Almelo en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade een persoon, genaamd R.[slachtoffer 1], van het leven heeft beroofd, immers hebben verdachte en zijn mededaders met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, nadat die [slachtoffer 1] zwaar gewond en bewusteloos was geraakt

• die [slachtoffer 1] gedurende een aantal uren zwaar gewond en in bewusteloze toestand in de woning van verdachte en zijn mededaders laten liggen en aan zijn lot overgelaten en geen (medische) hulp/verzorging geboden en ingeschakeld, en

• die [slachtoffer 1] met kracht geslagen en een of meer knietjes in/tegen het gezicht gegeven en tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst gezien", en

• tegen die [slachtoffer 1] gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en dat die [slachtoffer 1] en zijn personenauto in de fik zou worden gestoken,

• voorzien van handschoenen die [slachtoffer 1] naar een personenauto (Volvo) gedragen en die [slachtoffer 1] in die auto geduwd en een jerrycan met benzine klaar gezet en in die auto gezet, en

die personenauto met daarin die [slachtoffer 1] en die jerrycan met benzine, naar een parkeerplaats (in Holten) gereden en aldaar die auto met daarin die [slachtoffer 1] geparkeerd en benzine in die auto gesprenkeld en die benzine aangestoken, waardoor die auto waarin die [slachtoffer 1] zich bevond in brand is geraakt,

tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

3.

hij op 15 december 2006, te Almelo, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een personenauto (merk Volvo) heeft weggenomen twee kratten bier en CD’s en pennen, toebehorende aan [slachtoffer 1], waarbij verdachte en zijn mededader zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft en de weg te nemen goederen onder hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel;

5.

hij in de periode van 1 september 2006 tot en met 12 september 2006, te Almelo, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade mishandelend, een persoon, genaamd [slachtoffer 4] ("Rambo 77"), opzettelijk na kalm beraad en rustig overleg, (in de woning van verdachte en zijn mededaders aan de [adres]), met kracht tegen het hoofd en elders tegen het lichaam heeft gestompt en geslagen en stevig heeft vastgepakt en vastgehouden tengevolge waarvan die [slachtoffer 4] enig lichamelijk letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden;

Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het tenlastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte sub 2 primair, sub 3 en sub 5 meer of anders is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het bewezen verklaarde levert op:

wat betreft sub 2 primair het misdrijf:

"Medeplegen van moord",

strafbaar gesteld bij artikel 289 jo. artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht ;

wat betreft sub 3 het misdrijf:

"Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels",

strafbaar gesteld bij artikel 311 jo. artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht ;

en wat betreft sub 5 het misdrijf:

"Medeplegen van mishandeling gepleegd met voorbedachten rade",

strafbaar gesteld bij artikel 301 jo. artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht ;

Door de raadsman van verdachte is ondermeer betoogd dat, ingeval van een bewezenverklaring van één of meer van de tenlastegelegde feiten, sprake is van psychische overmacht in de zin van artikel 40 van het Wetboek van Strafrecht, op grond waarvan verdachte dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

De rechtbank verwerpt vorenvermeld betoog, waartoe de rechtbank het navolgende overweegt:

De grondslag voor een straffeloosheid van verdachte ligt in de feitelijke omstandigheden van het concrete geval die vanwege hun uitzonderlijke of buitengewone karakter tot gevolg hebben dat naleving van een strafrechtelijke norm redelijkerwijze niet gevergd kan worden. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank in casu geen sprake. De gezinsconstellatie en met name verdachtes sterke identificatie met zijn vader, zijn weliswaar mogelijk van grote invloed geweest op betrokkenes handelen bij de tenlastegelegde feiten doch leveren geen omstandigheid op waarvan gezegd kan worden dat sprake is van een zodanige interne drang dat verdachte op het moment van zijn gedraging daaraan geen weerstand heeft kunnen bieden.

De verdachte is deswege strafbaar, aangezien ook overigens niet is gebleken van een zijn strafbaarheid uitsluitende omstandigheid.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake 1 primair, 2 primair, 3, 4 primair en 5 wordt veroordeeld tot een jeugddetentie van twee jaren met aftrek van het voorarrest; maatregel PIJ en toewijzing van de civiele vordering van [echtgenote slachtoffer 1] tot een bedrag van € 6.595,02 met niet ontvankelijkheid van het resterende deel van de vordering;

De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf en maatregel behoren te worden opgelegd, zoals deze hierna zullen worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen:

Verdachte is, naast een vermogensdelict en een mishandeling met voorbedachten rade, betrokken geweest bij en zeer ernstig levensdelict waarin zijn ouders een initiërende rol hebben gespeeld maar waarin ook verdachte een uiterst laakbare taak heeft vervuld. Nadat de heer [slachtoffer 1] in het bijzijn van verdachte door de vader van verdachte gedurende enkele uren aan buitensporige vormen van geweld en intimidatie was blootgesteld, tengevolge waarvan dat slachtoffer ernstig gewond en bewusteloos was geraakt, hebben verdachte en zijn broer het slachtoffer in de auto geduwd. Na vervolgens in de woning nog wat te hebben gerookt en gedronken zijn zij achter hun vader, die het slachtoffer in de auto vervoerde, aangereden. Nadat hun vader het slachtoffer naar een langs de A1 gelegen parkeerplaats had gebracht en daar met behulp van de meegenomen benzine brand had gesticht in de auto met daarin nog het in leven zijnde slachtoffer, hebben zij hun vader mee terug genomen naar huis. Korte tijd later is het slachtoffer overleden.

Door deze moord is de rechtsorde ernstig geschokt en is grote beroering en verontwaardiging in de maatschappij teweeg gebracht. Bovenal is groot leed toegebracht aan de familie en naaste omgeving van het slachtoffer, hetgeen nog eens bevestiging vindt in de ter terechtzitting voorgelezen slachtofferverklaring van de echtgenote van het slachtoffer. Mede door toedoen van verdachte heeft vorenstaande kunnen plaatsvinden. Ter afdoening van de bewezenverklaarde feiten zou in principe een langdurige onvoorwaardelijke vrijheidsstraf behoren te worden opgelegd, zulks gelet op de ernst van het sub 2 bewezenverklaarde feit en het straftoemetingsbeleid in dergelijke zaken. Uitsluitend omstandigheden gelegen in de persoon van verdachte, welke nader worden omschreven in de omtrent verdachte opgemaakte rapportages, brengen de rechtbank ertoe hiervan af te wijken, aangezien de rechtbank de noodzaak en wenselijkheid van behandeling van verdachte onderkent.

Alles tegen elkaar afwegende brengt de rechtbank ertoe aan verdachte een jeugddetentie van na te melden duur en een PIJ-maatregel op te leggen.

Met betrekking tot het opleggen van na te melden PIJ-maatregel heeft de rechtbank nog in het bijzonder in aanmerking genomen:

a.

de door M.D. van Ekeren, psychiater en H.A. van Kempen, psycholoog, opgemaakte rapportage, welke, zakelijk weergegeven, ondermeer het navolgende inhoudt:

Betrokkene is een 17-jarige gemiddeld intelligente jongeman bij wie sprake is van een karakterstructuur waarin antisociale elementen opvallen, hetgeen mogelijk aanleiding zou kunnen geven tot een gebrekkige ontwikkeling in antisociale richting. Voorts is sprake van cannabisgebruik c.q. afhankelijkheid. In emotioneel opzicht is er weinig diepgang en ook de zelfreflectie is weinig ontwikkeld. De gewetensfunctie van betrokkene baart zorgen. Betrokkene vereenzelvigt zich gemakkelijk met dubieuze normen die grotendeels overgenomen lijken vanuit het thuismilieu. In de gezinsconstellatie, waarin de gezinsleden zeel loyaal jegens elkaar zijn en waarbij betrokkene een sterke identificatie met zijn vader kent, lijkt zijn normen- en waardenpatroon inmiddels antisociale kenmerken te vertonen bij een zeer rekbaar, sterk op primaire behoeftebevrediging gericht geweten. Op termijn is een uitgroei van de persoonlijkheid in antisociale richting daarom niet uitgesloten.

Ondergetekenden concluderen dat onderzochte ten tijde van het plegen van de hem tenlastegelegde feiten niet lijdende was aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis zijner geestvermogens, zodat deze feiten, indien bewezen, hem volledig kunnen worden toegerekend. Gelet op vorenstaande wordt geen advies gegeven over een behandeling of begeleiding in en strafrechtelijk kade.

b.

de door J.J.L Derksen, klinisch psycholoog en H. Groen, psychiater, opgemaakte rapportage, welke, zakelijk weergegeven, ondermeer het navolgende inhoudt:

Betrokkene was en is onderworpen aan een gezinskluwen zonder welke hij geen eigen identiteit heeft ontwikkeld. Participatie in het gewelddadige gebeuren was voor hem geen echte keuze, mede door de hem bekende overweldigende agressie van vader.

Betrokkene moet worden opgevoed en dat beseft hij zelf ook. Zijn wereldbeeld verdient bijstelling en zijn innerlijke groei een veilig klimaat. Mocht behandeling niet tot stand komen dan zal zijn groei stagneren en zijn innerlijke structuur verharden. Gegeven zijn fantasie maar ook zijn man opvatting zal een huis, een boom en een beest, koste wat kost gerealiseerd moeten worden want dat bepaalt immers in hoge mate zijn zelfgevoel: geld en materie. Dit maakt hem recidivegevaarlijk en voor slechte vrienden toegankelijk. Hij kan niet alleen en ook niet thuis of bij familie wonen. De noodzakelijke innerlijke structuur en vaardigheden ontbreken. Het verblijf en de structuur in de Sprengen doen hem goed en geven hem veiligheid.

Er zijn twee argumenten die pleiten voor een onvoorwaardelijke PIJ.

Behandeling vanuit een stevige structuur is noodzakelijk ten behoeve van vermindering van het recidiverisico. Voorts is betrokkene volstrekt onschuldig aan het ouderpaar dat hij gekregen heeft en aan het feit dat er nooit enige hulpverlening heeft plaatsgevonden. Desondanks zijn er positieve kernen aan te wijzen. Het is van belang dat hij beseft uit wat voor gezin bij komt en wat voor ouders hij had. Bovendien is er het redelijk oprechte besef dat een behandeling nodig is en komen de onderzoekers tot de conclusie dat behandeling mogelijk is. Dit zal ervoor kunnen zorgen dat er een redelijke toekomst gemaakt kan worden en dat zijn wens te komen tot een huisje, boompje, beestje, een reëler perspectief krijgt. De humane agenda en de strafrechtelijke agenda (maatschappij en vergelding) dienen elkaar op deze wijze.

De rechtbank neemt de inhoud van de hiervoren onder a voormelde rapportage ten dele over en maakt deze met uitzondering van de in die rapportage opgenomen eindconclusie tot de hare. De inhoud van voormelde onder b genoemde rapportage en het daarin opgenomen advies, doen naar het oordeel van de rechtbank, mede gelet op de ter terechtzitting gebleken persoonlijke omstandigheden van verdachte, het meeste recht aan de onderhavige situatie, in verband waarmee deze dan ook door de rechtbank worden overgenomen en tot de hare worden gemaakt.

De rechtbank overweegt nog dat uit de tekst van het rapport van Derksen en Groen, beiden voornoemd, volgt dat er bij verdachte sprake was van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, waaruit de rechtbank concludeert dat de bewezenverklaarde feiten verdachte slechts in verminderde mate kunnen worden toegerekend.

De rechtbank is van oordeel dat de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen, het opleggen van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen eisen, welke in het belang van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van verdachte is.

Civiele vordering

De rechtbank overweegt verder, dat [echtgenote slachtoffer 1], ter zake van feit 2, zich via het in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven formulier als benadeelde partij heeft gevoegd in het strafproces en op de voet van artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave heeft gedaan van de vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij tot een totaalbedrag van € 10.635,02, bestaande uit de volgende posten:

Begrafeniskosten € 2.697,57;

Nieuwe sloten woonhuis € 397,45;

Auto Volvo € 3.500,--

Onkosten psycholoog € 2.400,--

Misgelopen inkomsten € 1.640,--.

Naar het oordeel van de rechtbank is niet eenvoudig vast te stellen of en in hoeverre verdachte aansprakelijk is voor de door voornoemde benadeelde partij geleden schade, zodat de benadeelde in haar vordering niet ontvankelijk dient te worden verklaard.

De na te melden straf en maatregel zijn gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 27, 57, 77a, 77g, 77h, 77i, 77s en 77gg van het Wetboek van Strafrecht.

R E C H T D O E N D E:

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 1 primair, subsidiair, meer subsidiair, nog meer subsidiair, sub 4 primair, subsidiair, meer subsidiair en nog meer subsidiair is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart bewezen, dat het sub 2 primair, sub 3 en sub 5 tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan.

Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld.

Verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot

Jeugddetentie voor de tijd van één jaar.

Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de hem opgelegde jeugddetentie geheel in mindering zal worden gebracht.

alsmede tot

Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.

Bepaalt dat voornoemde benadeelde partij niet-ontvankelijk is in haar vordering, en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte sub 2 primair, sub 3 en sub 5 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij;

Wijst het namens verdachte gedane verzoek om opheffing van de voorlopige hechtenis af.

Aldus gewezen door mr. Rikken, voorzitter, tevens kinderrechter, mrs. Stoové en Caminada, rechters, in tegenwoordigheid van Klaassen, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 4 december 2007.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature