< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De moeder van verdachte verwerft via internet contacten voor betaalde seks. Wanneer haar wervingsactiviteiten niet tot het gewenste resultaat leiden, worden in een aantal gevallen de beoogde klanten onder valse voorwendselen bij haar thuis uitgenodigd, waarna de vader van verdachte ze, onder het toeziend oog van verdachte en diens moeder en broer en deels door hen geholpen, in elkaar slaat en afperst. Een slachtoffer wordt zo ernstig in elkaar geslagen dat hij bewusteloos is. Verdachte, zijn vader en zijn broer brengen het slachtoffer in diens eigen auto naar een parkeerplaats aan de A1 en steken de auto in brand. De man overlijdt.

Verdachte was 18 toen de feiten werden gepleegd. Desondanks heeft de rechtbank het minderjarigenstrafrecht op hem toegepast, omdat hij niet in staat is tot zelfstandige oordeelsvorming en door zijn zwakbegaafdheid en beïnvloed¬baarheid niet functioneert als volwassene.

Verdachte wordt schuldig bevonden aan het medeplegen van mishandeling met voorbedachten rade en aan het medeplegen van moord. Een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs.

UitspraakRECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 08/711054-06

STRAFVONNIS

Uitspraak: 4 december 2007.

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats],

thans verblijvende in het huis van bewaring te Zutphen,

terechtstaande terzake dat:

1.

hij op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade een persoon, genaamd [slachtoffer 1], van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of zijn mededader(s) met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg (nadat die [slachtoffer 1] als gevolg van het eerder die dag door [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) uitgeoefende geweld (zwaar) gewond en/of bewusteloos was geraakt)

• die [slachtoffer 1] gedurende een (groot) aantal uren (zwaar) gewond en/of in bewusteloze toestand in de woning van verdachte en/of zijn mededader(s) laten liggen en/of aan zijn lot overgelaten en/of geen (medische) hulp/verzorging geboden en/of ingeschakeld, en/of

• die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam getrapt en/of geschopt en/of gestompt en/of geslagen en/of een of meer knietjes in/tegen het gezicht en/althans tegen het hoofd gegeven en/of (daarbij) (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst gezien", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het

eind van de dag niet meer zou leven en/of dat die [slachtoffer 1] en/of zijn personenauto in de fik zou worden gestoken, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar een personenauto ( Volvo ) gedragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto getild/geduwd/gelegd en/of een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar gezet en/of in die auto gezet, en/of

• die personenauto (met daarin die [slachtoffer 1] en/of die jerrycan met benzine, althans een brandbare stof) naar een parkeerplaats (in Holten) gereden/gebracht en/of (aldaar) die auto (met daarin die [slachtoffer 1]) geparkeerd en/of benzine, althans een brandbare stof, in/over die auto gesprenkeld/gegooid en/of die benzine/brandbare stof aangestoken, althans brand gesticht in/aan die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond), waardoor (een deel van) die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond) en/of die [slachtoffer 1] in brand is geraakt, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[vader verdachte] op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade een persoon, genaamd [slachtoffer 1], van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben/is/zijn [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg (nadat die [slachtoffer 1] als gevolg van het eerder die dag door [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) uitgeoefende geweld (zwaar) gewond en/of bewusteloos was geraakt)-die [slachtoffer 1] gedurende een (groot) aantal uren (zwaar) gewond en/of in bewusteloze toestand in de woning van [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) laten liggen en/of aan zijn lot overgelaten en/of geen (medische) hulp/verzorging geboden en/of ingeschakeld, en/of

• die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam getrapt en/of geschopt en/of gestompt en/of geslagen en/of een of meer knietjes in/tegen het gezicht en/althans tegen het hoofd gegeven en/of (daarbij) (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst gezien", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en/of dat die [slachtoffer 1] en/of zijn personenauto in de fik zou worden gestoken, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar een personenauto (Volvo) gedragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto getild/geduwd/gelegd en/of opdracht gegeven een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar te zetten en/of in die auto te zetten, en/of

• die personenauto (met daarin die [slachtoffer 1] en/of die jerrycan met benzine, althans een brandbare stof) naar een parkeerplaats (in Holten) gereden/gebracht en/of (aldaar) die auto (met daarin die [slachtoffer 1]) geparkeerd en/of benzine, althans een brandbare stof, in/over die auto gesprenkeld/gegooid en/of die benzine/brandbare stof aangestoken, althans brand gesticht in/aan die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond), waardoor (een deel van) die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond) en/of die [slachtoffer 1] in brand is geraakt, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte en/of zijn mededader(s) op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met zijn mededader(s) en/althans alleen,

• die [slachtoffer 1] gedurende een (groot) aantal uren (zwaar) gewond en/of in bewusteloze toestand in de woning van verdachte en/of zijn mededader(s) te laten liggen en/of aan zijn lot over te laten en/of geen medische) hulp/verzorging te bieden en/of in te schakelen, en/of

• die [vader verdachte] (in de loop van de dag) wakker te maken (op een vooraf afgesproken tijdstip), en/of

• [vader verdachte] zijn gang te laten gaan en/althans niet in te grijpen toen/terwijl voornoemde (gewelddadige) handeling(en) door [vader verdachte] werden gepleegd en/of voornoemde uitlating(en) door [vader verdachte] werden gedaan, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) aanwezig was/waren in dezelfde kamer als die [vader verdachte] en/of die [slachtoffer 1] en/of die (gewelddadige) handelingen van [vader verdachte] plaats vond(en) in het bijzijn van en/of onder ogen van verdachte en/of zijn mededader(s), en/of

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar een personenauto (Volvo) te dragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto te tillen/duwen/leggen en/of een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar te zetten en/of in die auto te zetten, en/of

• in een (tweede) personenauto ( Mercedes ) achter de door [vader verdachte] bestuurde auto (Volvo) aan te rijden naar een parkeerplaats (in Holten) en/of (aldaar) die auto te keren en/of in de nabijheid van die Volvo te parkeren en/of die auto klaar te zetten voor [vader verdachte] en/althans met die auto mee te rijden naar die parkeerplaats, zodat de vlucht van [vader verdachte] mogelijk werd gemaakt;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

hij op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk brand heeft gesticht in/aan een personenauto (merk Volvo) met daarin een persoon, genaamd [slachtoffer 1], immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar opzettelijk

• (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst gezien" en/of - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en/of dat die [slachtoffer 1] en/of zijn personenauto in de fik zou worden gestoken, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar die personenauto gedragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto getild/geduwd/gelegd en/of een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar gezet en/of in die auto gezet, en/of

• die personenauto (met daarin die [slachtoffer 1] en/of die jerrycan met benzine, althans een brandbare stof) naar een parkeerplaats (in Holten) gereden/gebracht en/of (aldaar) die auto (met daarin die [slachtoffer 1]) geparkeerd en/of benzine, althans een brandbare stof, in/over die auto gesprenkeld/gegooid en/of die benzine/brandbare stof aangestoken, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met (het interieur van) die auto, althans met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan (het interieur van) die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond) en/of die [slachtoffer 1] geheel of gedeeltelijk is verbrand, in elk geval brand is ontstaan (in/aan die auto), terwijl daarvan levensgevaar voor die [slachtoffer 1] te duchten was en dat feit de dood van die [slachtoffer 1] ten gevolge heeft gehad;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, NOG MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

[vader verdachte] op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk brand heeft gesticht in/aan een personenauto (merk Volvo) met daarin een persoon, genaamd [slachtoffer 1], immers heeft/hebben [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) toen aldaar opzettelijk

• (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst gezien" en/of - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en/of dat die [slachtoffer 1] en/of zijn personenauto in de fik zou worden gestoken, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar een personenauto (Volvo) gedragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto getild/geduwd/gelegd en/of opdracht gegeven een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar te zetten en/of in die auto te zetten, en/of

• die personenauto (met daarin die [slachtoffer 1] en/of die jerrycan met benzine, althans een brandbare stof) naar een parkeerplaats (in Holten) gereden/gebracht en/of (aldaar) die auto (met daarin die [slachtoffer 1]) geparkeerd en/of benzine, althans een brandbare stof, in/over die auto gesprenkeld/gegooid en/of die benzine/brandbare stof aangestoken, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met (het interieur van) die auto, althans met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan (het interieur van) die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond) en/of die [slachtoffer 1] geheel of gedeeltelijk is verbrand, in elk geval brand is ontstaan (in/aan die auto), terwijl dat feit de dood van die [slachtoffer 1] ten gevolge heeft gehad, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte en/of zijn mededader(s) op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met zijn mededader(s) en/althans alleen,

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar een personenauto (Volvo) te dragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto te tillen/duwen/leggen en/of een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar te zetten en/of in die auto te zetten, en/of

• in een (tweede) personenauto (Mercedes) achter de door [vader verdachte] bestuurde auto (Volvo) aan te rijden naar een parkeerplaats (in Holten) en/of (aldaar) die auto te keren en/of in de nabijheid van die Volvo te parkeren en/of die auto klaar te zetten voor [vader verdachte] en/althans met die auto mee te rijden naar die parkeerplaats, zodat de vlucht van [vader verdachte] mogelijk werd gemaakt;

2.

hij op of omstreeks 15 december 2006, althans in of omstreeks de periode van 15 december 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, twee kratten bier en/of één of meer CD's en/of één of meer pennen, in elkgeval enig goed, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die goederen wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2], tedwingen tot de afgifte van een geldbedrag van 1000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), met zijn mededader(s), althans alleen, (via een chatsite) (meermalen) contact heeft/hebben gelegd/onderhouden met die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 2] bij verdachte en/of zijn mededader(s) in de woning (aan de [adres]) heeft/hebben uitgenodigd en/of (daarbij) aan die [slachtoffer 2] heeft/hebben laten weten dat "het nu wel voor niets kon", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of die [slachtoffer 2] in genoemde woning binnengelaten en ontvangen en/of (kort daarna) die [slachtoffer 2] (meermalen) (met kracht) op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of een of meer knietje(s) in de ribben en/althans (elders) tegen het (boven)lichaam heeft/hebben gegeven en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 2] voor het einde van die week 1000,- euro moest brengen en/of aan verdachte en/of zijn mededader(s) moest geven en/of dat die [slachtoffer 2] gewoon moest betalen omdat anders goederen uit zijn woning zouden worden weggenomen en/of het interieur van zijn woning zou worden vernield en/of dat de vrouw van die [slachtoffer 2] zou worden ingelicht over het daten en/of het chatcontact van die [slachtoffer 2] met verdachte en/of zijn mededader(s) en/of dat die [slachtoffer 2] (nog meer) klappen zou krijgen en/of een kaartje met daarop de tekst "Afspraak is afspraak. [voornaam vader verdachte], de oppas van [chatnaam moeder verdachte]" heeft/hebben geschreven en/of bij die [slachtoffer 2] heeft/hebben bezorgd en/of die [slachtoffer 2] op straat heeft/hebben aangesproken en/of gevraagd wanneer die [slachtoffer 2] die 1000,- euro kwam brengen en/of (daarbij) die [slachtoffer 2] verteld dat verdachte en/of zijn mededader(s) erg boos was/waren, althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 3 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[vader verdachte] in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, ter uitvoering van het door [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2], te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van 1000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of verdachte en/of zijn mededader(s), met zijn mededader(s), althans alleen, (via een chatsite) (meermalen) contact heeft/hebben gelegd/onderhouden met die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 2] bij [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) in de woning (aan de [adres]) heeft/hebben uitgenodigd en/of (daarbij) aan die [slachtoffer 2] heeft/hebben laten weten dat "het nu wel voor niets kon", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of die [slachtoffer 2] in genoemde woning binnengelaten en ontvangen en/of (kort daarna) die [slachtoffer 2] (meermalen) (met kracht) op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of een of meer knietje(s) in de ribben en/althans (elders) tegen het (boven)lichaam heeft/hebben gegeven en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 2] voor het einde van die week 1000,- euro moest brengen en/of aan [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) moest geven en/of dat die [slachtoffer 2] gewoon moest betalen omdat anders goederen uit zijn woning zouden worden weggenomen en/of het interieur van zijn woning zou worden vernield en/of dat de vrouw van die [slachtoffer 2] zou worden ingelicht over het daten en/of het chatcontact van die [slachtoffer 2] met [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of dat die [slachtoffer 2] (nog meer) klappen zou krijgen en/of een kaartje met daarop de tekst "Afspraak is afspraak. [voornaam vader verdachte], de

oppas van [chatnaam moeder verdachte]" heeft/hebben geschreven en/of bij die [slachtoffer 2] heeft/hebben bezorgd en/of die [slachtoffer 2] op straat heeft/hebben aangesproken en/of gevraagd wanneer die [slachtoffer 2] die 1000,- euro kwam brengen en/of (daarbij) die [slachtoffer 2] verteld dat [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) erg boos was/waren, althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte en/of zijn mededader(s) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met zijn mededader(s) en/althans alleen (wetende dat die [slachtoffer 2] naar/in de woning van [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of verdachte en/of zijn mededader(s) zou komen)

• zich te verstoppen/schuil te houden in de keuken van die woning (toen die [slachtoffer 2] bij die woning arriveerde), en/of

• (toen die [slachtoffer 2] zich in de woonkamer van die woning bevond) met [vader verdachte] (plotseling) vanuit de keuken de woonkamer in te lopen en/of naar en/of in de richting van die [slachtoffer 2] te lopen en/of (aldus) voor die [slachtoffer 2] een (dreigende) overtalsituatie te vormen, en/of

• [vader verdachte] zijn gang te laten gaan en/althans niet in te grijpen toen/terwijl voornoemde (gewelddadige) handeling(en) door [vader verdachte] werden gepleegd, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) aanwezig was/waren in dezelfde kamer als die [vader verdachte] en/of die [slachtoffer 2] en/of die (gewelddadige) handelingen van [vader verdachte] plaats vond(en) in het bijzijn van en/of onder ogen van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of (daarbij) aan [vader verdachte] te vragen - zakelijk weergegeven - of verdachte en/of zijn mededader(s) nog moesten helpen, althans woorden van gelijke aard of strekking;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 3 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2], heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 1000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) (via een chatsite) (meermalen) contact heeft/hebben gelegd/onderhouden met die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 2] bij verdachte en/of zijn mededader(s) in de woning (aan de [adres]) heeft/hebben uitgenodigd en/of (daarbij) aan die [slachtoffer 2] heeft/hebben laten weten dat "het nu wel voor niets kon", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of die [slachtoffer 2] in genoemde woning binnengelaten en ontvangen en/of (kort daarna) die [slachtoffer 2] (meermalen) (met kracht) op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of een of meer knietje(s) in de ribben en/althans (elders) tegen het (boven)lichaam heeft/hebben gegeven en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 2] voor het einde van die week 1000,- euro moest brengen en/of aan verdachte en/of zijn mededader(s) moest geven en/of dat die [slachtoffer 2] gewoon moest betalen omdat anders goederen uit zijn woning zouden worden weggenomen en/of het interieur van zijn woning zou worden vernield en/of dat de vrouw van die [slachtoffer 2] zou worden ingelicht over het daten en/of het chatcontact van die [slachtoffer 2] met verdachte en/of zijn mededader(s) en/of dat die [slachtoffer 2] (nog meer) klappen zou krijgen en/of een kaartje met daarop de tekst "Afspraak is afspraak. [voornaam vader verdachte], de oppas van [chatnaam moeder verdachte]" heeft/hebben geschreven en/of bij die [slachtoffer 2] heeft/hebben bezorgd en/of die [slachtoffer 2] op straat heeft/hebben aangesproken en/of gevraagd wanneer die [slachtoffer 2] die 1000,- euro kwam brengen en/of (daarbij) die [slachtoffer 2] verteld dat verdachte en/of zijn mededader(s) erg boos was/waren, althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 3 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, NOG MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

[vader verdachte] in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2], heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 1000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan [vader verdachte] en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat [vader verdachte] en/of een of meer van zijn mededader(s) (via een chatsite) (meermalen) contact heeft/hebben gelegd/onderhouden met die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 2] bij [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) in de woning (aan de [adres]) heeft/hebben uitgenodigd en/of (daarbij) aan die [slachtoffer 2] heeft/hebben laten weten dat "het nu wel voor niets kon", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of die [slachtoffer 2] in genoemde woning binnengelaten en ontvangen en/of (kort daarna) die [slachtoffer 2] (meermalen) (met kracht) op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of een of meer knietje(s) in de ribben en/althans (elders) tegen het (boven)lichaam heeft/hebben gegeven en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 2] voor het einde van die week 1000,- euro moest brengen en/of aan [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) moest geven en/of dat die [slachtoffer 2] gewoon moest betalen omdat anders goederen uit zijn woning zouden worden weggenomen en/of het interieur van zijn woning zou worden vernield en/of dat de vrouw van die [slachtoffer 2] zou worden ingelicht over het daten en/of het chatcontact van die [slachtoffer 2] met [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of dat die [slachtoffer 2] (nog meer) klappen zou krijgen en/of een kaartje met daarop de tekst "Afspraak is afspraak. [voornaam vader verdachte], de oppas van [chatnaam moeder verdachte]" heeft/hebben geschreven en/of bij die [slachtoffer 2] heeft/hebben bezorgd en/of die [slachtoffer 2] op straat heeft/hebben aangesproken en/of gevraagd wanneer die [slachtoffer 2] die 1000,- euro kwam brengen en/of (daarbij) die [slachtoffer 2] verteld dat [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) erg boos was/waren, althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte en/of zijn mededader(s) in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met zijn mededader(s) en/althans alleen (wetende dat die [slachtoffer 2] naar/in de woning van [vader verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of verdachte en/of zijn mededader(s) zou komen)

• zich te verstoppen/schuil te houden in de keuken van die woning (toen die [slachtoffer 2] bij die woning arriveerde), en/of

• (toen die [slachtoffer 2] zich in de woonkamer van die woning bevond) met [vader verdachte] (plotseling) vanuit de keuken de woonkamer in te lopen en/of naar en/of in de richting van die [slachtoffer 2] te lopen en/of (aldus) voor die [slachtoffer 2] een (dreigende) overtalsituatie te vormen, en/of

• [vader verdachte] zijn gang te laten gaan en/althans niet in te grijpen toen/terwijl voornoemde (gewelddadige) handeling(en) door [vader verdachte] werden gepleegd, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) aanwezig was/waren in dezelfde kamer als die [vader verdachte] en/of die [slachtoffer 2] en/of die (gewelddadige) handelingen van [vader verdachte] plaats vond(en) in het bijzijn van en/of onder ogen van verdachte en/of zijn mededader(s) en/of (daarbij) aan [vader verdachte] te vragen - zakelijk weergegeven - of verdachte en/of zijn mededader(s) nog moesten helpen, althans woorden van gelijke aard of strekking;

4.

hij in of omstreeks van 1 september 2006 tot en met 12 september 2006, te Almelo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade mishandelend, een persoon, genaamd [slachtoffer 4] ("Rambo 77"), opzettelijk en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, (in de woning van verdachte en/of zijn mededader(s) aan de [adres]), meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft gestompt en/of geslagen en/of getrapt en/of geschopt en/of een of meer knietjes tegen het (boven)lichaam heeft gegeven en/of (daarbij) (stevig) heeft vastgepakt en/of vastgehouden en/of tegengehouden, tengevolge waarvan die [slachtoffer 4] enig lichamelijk letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

Gezien de stukken;

Gelet op het onderzoek ter terechtzitting;

Gehoord de vordering van de officier van justitie;

Gelet op de verdediging door en namens verdachte gevoerd;

De rechtbank heeft de eventuele in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd, in de bewezenverklaring.

Verdachte wordt daardoor in zijn verdediging niet geschaad.

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte sub 2, sub 3 primair, subsidiair, meer subsidiair, en nog meer subsidiair is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen - die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen - waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het sub 1 primair en sub 4 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op 15 december 2006, te Almelo en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade een persoon, genaamd [slachtoffer 1], van het leven heeft beroofd, immers hebben verdachte en zijn mededaders met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, nadat die [slachtoffer 1] zwaar gewond en bewusteloos was geraakt

• die [slachtoffer 1] gedurende een aantal uren zwaar gewond en in bewusteloze toestand in de woning van verdachte en zijn mededaders laten liggen en aan zijn lot overgelaten en geen (medische) hulp/verzorging

geboden en ingeschakeld, en

• die [slachtoffer 1] met kracht geslagen en een of meer knietjes in/tegen het gezicht gegeven en tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst

gezien", en

• tegen die [slachtoffer 1] gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en dat die [slachtoffer 1] en zijn personenauto in de fik zouden worden gestoken,

• voorzien van handschoenen die [slachtoffer 1] naar een personenauto (Volvo) gedragen en die [slachtoffer 1] in die auto geduwd en een jerrycan met benzine klaar gezet en in die auto gezet, en

• die personenauto met daarin die [slachtoffer 1] en die jerrycan met benzine, naar een parkeerplaats (in Holten) gereden en aldaar die auto met daarin die [slachtoffer 1] geparkeerd en benzine in die auto gesprenkeld en die benzine aangestoken, waardoor die auto waarin die [slachtoffer 1] zich bevond in brand is geraakt, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

4.

hij in de periode van 1 september 2006 tot en met 12 september 2006, te Almelo, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade mishandelend, een persoon, genaamd [slachtoffer 4] ("Rambo 77"), opzettelijk na kalm beraad en rustig overleg, (in de woning van verdachte en zijn mededaders aan de [adres]), met kracht tegen het hoofd en elders tegen het lichaam heeft gestompt en geslagen en stevig heeft vastgepakt en vastgehouden tengevolge waarvan die [slachtoffer 4] enig lichamelijk letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden;

Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het tenlastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte sub 1 primair en sub 4 meer of anders is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het bewezen verklaarde levert op:

wat betreft sub 1 primair het misdrijf:

"Medeplegen van moord",

strafbaar gesteld bij artikel 289 jo. artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht ;

en wat betreft sub 4 het misdrijf:

"Medeplegen van mishandeling gepleegd met voorbedachten rade",

strafbaar gesteld bij artikel 301 jo. artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht ;

De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een zijn strafbaarheid uitsluitende omstandigheid.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake sub 1 primair, sub 2, sub 3 primair en sub 4, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaren, met aftrek van het voorarrest, TBS met voorwaarden en toewijzing van de civiele vordering van [echtgenote slachtoffer 1] tot een bedrag van €. 6.595,02 met niet ontvankelijkheid van het resterende deel van de vordering.

De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf en maatregel behoren te worden opgelegd, zoals deze hierna zullen worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen:

De rechtbank is, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat ten aanzien van verdachte, die ten tijde van het begaan van vorenstaande feiten de leeftijd van achttien jaren doch nog niet die van eenentwintig jaren had bereikt, voor wat betreft de op te leggen straf en maatregel, recht dient te worden gedaan overeenkomstig het minderjarigenstrafrecht. Zij vindt daartoe grond in de persoonlijkheid van verdachte en de omstandigheden waaronder de feiten zijn gepleegd en met name in de omtrent verdachte opgemaakte, nader te noemen rapportage, waarin ondermeer wordt geconcludeerd dat betrokkene in psychisch opzicht kinderlijk overkomt en hij niet goed is staat is tot zelfstandige oordeelsvorming en hij voorts door zijn zwakbegaafdheid en beïnvloedbaarheid niet functioneert op het leeftijdsniveau van een meerderjarige.

Verdachte is betrokken geweest bij en zeer ernstig levensdelict en een mishandeling met voorbedachten rade waarin zijn ouders een initiërende rol hebben gespeeld maar waarin ook verdachte een uiterst laakbare taak heeft vervuld. Nadat de heer [slachtoffer 1] door de vader van verdachte gedurende enkele uren aan buitensporige vormen van geweld en intimidatie was blootgesteld, tengevolge waarvan dat slachtoffer ernstig gewond en bewusteloos was geraakt, hebben verdachte en zijn broer het slachtoffer in de auto geduwd. Na vervolgens in de woning nog wat te hebben gerookt en gedronken zijn zij achter hun vader, die het slachtoffer in de auto vervoerde, aangereden. Nadat hun vader het slachtoffer naar een langs de A1 gelegen parkeerplaats had gebracht en daar met behulp van de meegenomen benzine brand had gesticht in de auto met daarin nog het in leven zijnde slachtoffer, hebben zij hun vader mee terug genomen naar huis. Korte tijd later is het slachtoffer overleden.

Door deze moord is de rechtsorde ernstig geschokt en is grote beroering en verontwaardiging in de maatschappij teweeg gebracht. Bovenal is groot leed toegebracht aan de familie en naaste omgeving van het slachtoffer, hetgeen nog eens bevestiging vindt in de ter terechtzitting voorgelezen slachtofferverklaring van de echtgenote van het slachtoffer. Mede door toedoen van verdachte heeft vorenstaande kunnen plaatsvinden. Ter afdoening van de bewezenverklaarde feiten zou in principe een langdurige onvoorwaardelijke vrijheidsstraf behoren te worden opgelegd, zulks gelet op de ernst van het sub 2 bewezenverklaarde feit en het straftoemetingsbeleid in dergelijke zaken. Uitsluitend omstandigheden gelegen in de persoon van verdachte, welke nader worden omschreven in na te melden omtrent verdacht opgemaakte rapportage, brengen de rechtbank ertoe hiervan af te wijken, aangezien de rechtbank de noodzaak en wenselijkheid van behandeling van verdachte onderkent.

Alles tegen elkaar afwegende brengt de rechtbank ertoe aan verdachte een jeugddetentie van na te melden duur en een PIJ-maatregel op te leggen.

Met betrekking tot het opleggen van na te melden PIJ-maatregel heeft de rechtbank nog in het bijzonder in aanmerking genomen de door M.D. van Ekeren, psychiater en H.A. van Kempen, psycholoog, opgemaakte rapportage, welke, zakelijk weergegeven, ondermeer het navolgende inhoudt:

Betrokkene is een thans 19-jarige zwakbegaafde jongeman bij wie sprake is van een gedragsstoornis, een verstoorde emotieregulatie en misbruik van cannabis, mogelijk zelfs van cannabisafhankelijkheid. Hij komt over als een sociaal gebrekkig in het leven staande jongeman bij wie sprake is van een forse lijdensdruk. Betrokkene staat vanuit zijn zwakbegaafdheid gehandicapt in het leven. Hij is niet alleen sterk beïnvloedbaar, ook kent hij een gebrekkig overzicht op situaties en op het eigen handelen, hetgeen gecompliceerd wordt door een sterk verstoorde emotieregulatie. Betrokkene is zeer gemakkelijk en snel ontregeld, waarbij de geringe stressfactor hem kan brengen tot sterke, steeds heftiger geworden emoties in de vorm van verdriet, machteloosheid, maar ook tot boosheid, agitatie en agressie. Daarbij heeft betrokkene zeer beperkte vermogens om zichzelf af te remmen. Er is evident sprake van forse onlustgevoelens die steeds hoofdzakelijk situatief zijn bepaald maar die bij zijn zeer gebrekkige frustratietolerantie en impulscontrole gemakkelijk aanleiding geven tot boosheid en agressie.

In de gezinsconstellatie waarin betrokkene opgroeit vormt de antisociale levensstijl van met name vader geen remmende factor op de problematiek van betrokkene. Betrokkene heeft vanuit zijn zwakbegaafdheid een gebrekkig zicht op zichzelf, zijn omgeving en zijn eigen handelen en de consequenties daarvan. Hij beschikt voorts over onvoldoende adequate copingmechanismen om normale stresserende levensmoeilijkheden het hoofd te kunnen bieden.

Wat betreft het tenlastegelegde sub 1, 3 en 4 geldt - indien bewezen - dat vooral de bij de gedragsstoornis passende emotionele disregulatie, gebrekkige impulscontrole en gebrekkige agressieregulatie een rol hebben gespeeld waardoor geringe stressfactoren en/of prikkels gemakkelijk uitvergroot en voorts aangejaagd kunnen raken, waarbij het intrinsiek vermogen deze te kanaliseren dan wel te remmen, ontbreekt. Bij een passief aandeel in het tenlastegelegde sub 1 geldt juist weer dat bij de zwakbegaafdheid passende gebrekkig (over)zicht op de omgeving, zichzelf en het eigen handelen en de gevolgen daarvan, betrokkene niet in staat heeft gesteld het geweld te doen staken, danwel hulp in te roepen. Voor wat betreft sub 2 geldt, indien bewezen, geen samenhang met de stoornis van betrokkene.

Wij zijn van mening dat betrokkene ten tijde van het plegen van de hem sub 1, 3 en 4 tenlastegelegde feiten weliswaar de ongeoorloofdheid hiervan heeft kunnen inzien, doch in mindere mate dan de gemiddelde normale mens in staat is geweest zijn wil in vrijheid, overeenkomstig een dergelijk besef te bepalen. Wij concluderen dat hij ten tijde van het plegen van de sub 1, 3 en 4 tenlastegelegde feiten, lijdende was aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling zijner geestvermogens, dat deze feiten, indien bewezen, hem slechts in verminderde mate kunnen worden toegerekend. Voorts zijn wij van mening dar er vanuit gedragsdeskundig oogpunt redenen zijn om ten aanzien van betrokkene het minderjarigenstrafrecht van toepassing te laten zijn aangezien betrokkene in psychisch opzicht kinderlijk overkomt en hij niet goed is staat is tot zelfstandige oordeelsvorming en hij voorts door zijn zwakbegaafdheid en beïnvloedbaarheid niet functioneert op het leeftijdsniveau van een meerderjarige.

Met betrekking tot de kans op herhaling van feiten als de onderhavige geldt dat vanuit zijn stoornis de recidivekans voor mishandelingsdelicten aanzienlijk is.

Uitgaande van de toepassing van het minderjarigenstrafrecht wordt, teneinde de recidivekans te verkleinen en de ontwikkeling van betrokkene te bevorderen, geadviseerd aan betrokkene een PIJ-maatregel op te leggen. Gezien de ernst van de stoornis en het ontbreken van behandelmotivatie wordt een behandeling in een meer vrijblijvend juridisch kader niet afdoende geacht met het oog op het recidivegevaar en met het oog op een zo gunstig mogelijk verdere ontwikkeling van betrokkene.

De rechtbank neemt de inhoud van voormelde rapportage en de daarin opgenomen conclusie over en maakt deze tot de hare. De rechtbank is van oordeel dat de veiligheid van anderen en de algemene veiligheid van personen, het opleggen van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen eisen, welke in het belang is van een zo gunstig mogelijke ontwikkeling van verdachte, waarbij de rechtbank bepaalt dat de uitvoering van de PIJ-maatregel plaats vindt overeenkomstig artikel 37c van het Wetboek van Strafrecht.

Civiele vordering

De rechtbank overweegt verder, dat [echtgenote slachtoffer 1], ter zake van feit 1, zich via het in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven formulier als benadeelde partij heeft gevoegd in het strafproces en op de voet van artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave heeft gedaan van de vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij tot een totaalbedrag van € 10.635,02, bestaande uit de volgende posten:

Begrafeniskosten € 2.697,57;

Nieuwe sloten woonhuis € 397,45;

Auto Volvo € 3.500,--

Onkosten psycholoog € 2.400,--

Misgelopen inkomsten € 1640,--.

Naar het oordeel van de rechtbank is niet eenvoudig vast te stellen of en in hoeverre verdachte aansprakelijk is voor de door voornoemde benadeelde partij geleden schade, zodat de benadeelde in haar vordering niet ontvankelijk dient te worden verklaard.

De na te melden straf en maatregel zijn gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 27, 57, 77c, 77g, 77h, 77i, 77s en 77gg van het Wetboek van Strafrecht.

R E C H T D O E N D E:

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 2, sub 3 primair, subsidiair, meer subsidiair, en nog meer subsidiair is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij.

Verklaart bewezen, dat het sub 1 primair en sub 4 tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan.

Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld.

Verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot

Jeugddetentie voor de tijd van één jaar.

Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de hem opgelegde jeugddetentie geheel in mindering zal worden gebracht.

alsmede tot

Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen.

Bepaalt dat voornoemde benadeelde partij niet-ontvankelijk is in haar vordering, en dat de benadeelde partij de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte sub 1 primair en sub 4 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij;

Aldus gewezen door mr. Rikken, voorzitter, mrs. Stoové en Caminada, rechters, in tegenwoordigheid van Klaassen, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 4 december 2007.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature