< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verdachte verwerft via internet contacten voor betaalde seks. Wanneer haar wervingsactiviteiten niet tot het gewenste resultaat leiden, worden in een aantal gevallen de beoogde klanten onder valse voorwendselen bij haar thuis uitgenodigd, waarna de echtgenote van verdachte ze, onder het toeziend oog van verdachte en hun twee zoons en deels door hen geholpen, in elkaar slaat en afperst. Een slachtoffer wordt zo ernstig in elkaar geslagen dat hij bewusteloos is. De echtgenoot van verdachte en de zoons brengen het slachtoffer met hulp van verdachte in diens eigen auto naar een parkeerplaats aan de A1 en steken de auto in brand. De man overlijdt.

Verdachte wordt onder meer schuldig bevonden aan het medeplegen van moord en van zware mishandeling met voorbedachten rade, en aan afpersing. Tien jaar onvoorwaardelijk.

UitspraakRECHTBANK ALMELO

Parketnummer: 08/711055-06

STRAFVONNIS

Uitspraak: 4 december 2007.

De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [woonplaats],

thans verblijvende in de P.I.V. te Zwolle

terechtstaande terzake dat:

1.

zij op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Zwolle en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, aan een persoon, genaamd [slachtoffer 1], opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade, zwaar lichamelijk letsel (te weten een breuk van het neusbeen en/of een breuk van de oogkas en/of een breuk van het tongbeen en/of een verscheuring van het schildkraakbeen van het strottenhoofd en/of een of meer (uitgebreide) bloeduitstortingen in/aan het gezicht en/of in/aan het hoofd en/of in/aan de hals en/of rond het strottenhoofd), althans zodanig (ernstig) letsel in/aan het hoofd en/of het strottenhoofd ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] bewusteloos is geraakt en/of gebleven, heeft toegebracht, immers heeft/hebben verdachte en/of haar mededader(s), tezamen en in vereniging, althans alleen, opzettelijk en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, die [slachtoffer 1] (in de woning van verdachte en/of haarmededader(s) aan de [adres]) meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/althans (elders)

op/tegen het (boven)lichaam getrapt en/of geschopt en/of gestompt en/of geslagen;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 1 geen veroordeling mocht of zou unnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

zij op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Zwolle en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade mishandelend, een persoon, genaamd [slachtoffer 1], opzettelijk en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, (in de woning van verdachte en/of haar mededader(s) aan de [adres]) meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/ofop/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft getrapt en/of geschopt en/of gestompt en/of geslagen, tengevolge waarvan die [slachtoffer 1] zwaar lichamelijk letsel (te weten een breuk van het neusbeen en/of een breuk van de oogkas en/of een breuk van het tongbeen en/of een verscheuring van het schildkraakbeen van het strottenhoofd en/of een of meer (uitgebreide) bloeduitstortingen in/aan het gezicht en/of in/aan het hoofd en/of in/aan de hals en/of rond het strottenhoofd), althans zodanig (ernstig) letsel in/aan het hoofd en/of het strottenhoofd ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] bewusteloos is geraakt en/of gebleven, heeft bekomen;

2.

zij op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade een persoon, genaamd [slachtoffer 1], van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben/is/zijn verdachte en/of haar mededader(s) met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg (nadat die [slachtoffer 1] als gevolg van het onder 1. genoemde feit (zwaar) gewond en/of bewusteloos was geraakt)

• die [slachtoffer 1] gedurende een (groot) aantal uren (zwaar) gewond en/of in bewusteloze toestand in de woning van verdachte en/of haar mededader(s) laten liggen en/of aan zijn lot overgelaten en/of geen (medische) hulp/verzorging geboden en/of ingeschakeld, en/of

• die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam getrapt en/of geschopt en/of gestompt en/of geslagen en/of een of meer knietjes in/tegen het gezicht en/althans tegen het hoofd gegeven en/of (daarbij) (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst gezien", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en/of dat die [slachtoffer 1] en/of zijn personenauto in de fik zou worden gestoken, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar een personenauto ( Volvo ) gedragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto getild/geduwd/gelegd en/of een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar gezet en/of in die auto gezet, en/of

• die personenauto (met daarin die [slachtoffer 1] en/of die jerrycan met benzine, althans een brandbare stof) naar een parkeerplaats (in Holten) gereden/ gebracht en/of (aldaar) die auto (met daarin die [slachtoffer 1]) geparkeerd en/of benzine, althans een brandbare stof, in/over die auto gesprenkeld/gegooid en/of die benzine/brandbare stof aangestoken, althans brand gesticht in/aan die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond), waardoor (een deel van) die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond) en/of die [slachtoffer 1] in brand is geraakt, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

[echtgenoot verdachte] op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade een persoon, genaamd [slachtoffer 1], van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben/is/zijn [echtgenoot verdachte] en/of zijn mededader(s) met dat opzet en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg (nadat die [slachtoffer 1] als

gevolg van het onder 1. genoemde feit (zwaar) gewond en/of bewusteloos was geraakt)

• die [slachtoffer 1] gedurende een (groot) aantal uren (zwaar) gewond en/of in bewusteloze toestand in de woning van [echtgenoot verdachte] en/of zijn mededader(s) laten liggen en/of aan zijn lot overgelaten en/of geen (medische) hulp/verzorging geboden en/of ingeschakeld, en/of

• die [slachtoffer 1] meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam getrapt en/of geschopt en/of gestompt en/of geslagen en/of een of meer knietjes in/tegen het gezicht en/althans tegen het hoofd gegeven en/of (daarbij) (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst gezien", althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en/of dat die [slachtoffer 1] en/of zijn personenauto in de fik zou worden gestoken, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar een personenauto (Volvo) gedragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto getild/geduwd/gelegd en/of opdracht gegeven een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar te zetten en/of in die auto te zetten, en/of

• die personenauto (met daarin die [slachtoffer 1] en/of die jerrycan met benzine, althans een brandbare stof) naar een parkeerplaats (in Holten) gereden/ gebracht en/of (aldaar) die auto (met daarin die [slachtoffer 1]) geparkeerd en/of benzine, althans een brandbare stof, in/over die auto gesprenkeld/gegooid en/of die benzine/brandbare stof aangestoken, althans brand gesticht in/aan die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond), waardoor (een deel van) die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond) en/of die [slachtoffer 1] in brand is geraakt, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte en/of haar mededader(s) op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met haar mededader(s) en/althans alleen,

• die [slachtoffer 1] gedurende een (groot) aantal uren (zwaar) gewond en/of in bewusteloze toestand in de woning van verdachte en/of haar mededader(s) te laten liggen en/of aan zijn lot over te laten en/of geen (medische) hulp/verzorging te bieden en/of in te schakelen, en/of

• die [echtgenoot verdachte] (in de loop van de dag) wakker te maken (op een vooraf afgesproken tijdstip), en/of

• [echtgenoot verdachte] zijn gang te laten gaan en/althans niet in te grijpen toen/terwijl voornoemde (gewelddadige) handeling(en) door [echtgenoot verdachte] werden gepleegd en/of voornoemde uitlating(en) door [echtgenoot verdachte] werden gedaan, terwijl verdachte en/of haar mededader(s) aanwezig was/waren in dezelfde kamer als die [echtgenoot verdachte] en/of die [slachtoffer 1] en/of die (gewelddadige) handelingen van [echtgenoot verdachte] plaats vond(en) in het bijzijn van en/of onder ogen van verdachte en/of haar mededader(s), en/of

• tegen [echtgenoot verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of tegen verdachtes mededader(s) te zeggen dat hij/zij handschoenen moesten aantrekken en/of dragen (voordat/toen hij/zij die [slachtoffer 1] vastpakten en/of naar een personenauto (Volvo) droegen en/of in die auto tilden/duwden/legden), en/of

• niet te verhinderen/te beletten dat een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, werd klaargezet en/of in die auto (Volvo) werd gezet en/of dat die [slachtoffer 1] naar/in die auto (Volvo) werd gedragen en/of getild en/of geduwd en/of gelegd en/althans gebracht en/of dat die [slachtoffer 1] naar een parkeerplaats (in Holten) werd gebracht, althans werd weggebracht, terwijl verdachte (voordien) [echtgenoot verdachte] had horen zeggen - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en/of dat die [slachtoffer 1] en/of zijn personenauto in de fik zou worden gestoken, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• de vloer en/of de mu(u)r(en) en/of de inventaris van de woning van [echtgenoot verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of van verdachte en/of haar mededader(s) schoon te maken (toen/terwijl [echtgenoot verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of verdachtes mededader(s) die [slachtoffer 1] vastpakten en/of naar een personenauto (Volvo) droegen en/of in die auto tilden/duwden/legden en/of die [slachtoffer 1] naar een parkeerplaats (in Holten) bracht(en)) en/of (aldus) sporen van het door [echtgenoot verdachte] en/of zijn mededader(s) gepleegde misdrijf te vernietigen en/of weg te maken en/of te verbergen en/of aan het onderzoek van justitie en/of politie te onttrekken;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

zij op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk brand heeft gesticht in/aan een personenauto (merk Volvo) met daarin een persoon, genaamd [slachtoffer 1], immers heeft/hebben verdachte en/of haar mededader(s) toen aldaar opzettelijk

• (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst gezien" en/of - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en/of dat die [slachtoffer 1] en/of zijn personen¬auto in de fik zou worden gestoken, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar die personenauto gedragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto getild/geduwd/gelegd en/of een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar gezet en/of in die auto gezet, en/of

• die personenauto (met daarin die [slachtoffer 1] en/of die jerrycan met benzine, althans een brandbare stof) naar een parkeerplaats (in Holten) gereden/gebracht en/of (aldaar) die auto (met daarin die [slachtoffer 1]) geparkeerd en/of benzine, althans een brandbare stof, in/over die auto gesprenkeld/gegooid en/of die benzine/brandbare stof aangestoken, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met (het interieur van) die auto, althans met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan (het interieur van) die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond) en/of die [slachtoffer 1] geheel of gedeeltelijk is verbrand, in elk geval brand is ontstaan (in/aan die auto), terwijl daarvan levensgevaar voor die [slachtoffer 1] te duchten was en dat feit de dood van die [slachtoffer 1] ten gevolge heeft gehad;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, NOG MEER SUBSIDIAIR, terzake dat

[echtgenoot verdachte] op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk brand heeft gesticht in/aan een personenauto (merk Volvo) met daarin een persoon, genaamd [slachtoffer 1], immers heeft/hebben [echtgenoot verdachte] en/of zijn mededader(s) toen aldaar opzettelijk

• (tegen die [slachtoffer 1]) gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst gezien" en/of - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en/of dat die [slachtoffer 1] en/of zijn personen¬auto in de fik zou worden gestoken, althans woorden van gelijke aard en/of strekking, en/of

• (voorzien van handschoenen) die [slachtoffer 1] naar een personenauto (Volvo) gedragen en/of die [slachtoffer 1] in die auto getild/geduwd/gelegd en/of opdracht gegeven een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, klaar te zetten en/of in die auto te zetten, en/of

• die personenauto (met daarin die [slachtoffer 1] en/of die jerrycan met benzine, althans een brandbare stof) naar een parkeerplaats (in Holten) gereden/ gebracht en/of (aldaar) die auto (met daarin die [slachtoffer 1]) geparkeerd en/of benzine, althans een brandbare stof, in/over die auto gesprenkeld/gegooid en/of die benzine/brandbare stof aangestoken, in elk geval opzettelijk (open) vuur in aanraking gebracht met (het interieur van) die auto, althans met (een) brandbare stof(fen), ten gevolge waarvan (het interieur van) die auto (waarin die [slachtoffer 1] zich bevond) en/of die [slachtoffer 1] geheel of gedeeltelijk is verbrand, in elk geval brand is ontstaan (in/aan die auto), terwijl daarvan levensgevaar voor die [slachtoffer 1] te duchten was en dat feit de dood van die [slachtoffer 1] ten gevolge heeft gehad,

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte en/of haar mededader(s) op of omstreeks 15 december 2006, te Almelo en/of te Holten en/althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is/zijn geweest door met haar mededader(s) en/althans alleen,

• tegen [echtgenoot verdachte] en/of zijn mededader(s) en/of tegen verdachtes mededader(s) te zeggen dat hij/zij handschoenen moesten aantrekken en/of dragen (voordat/toen hij/zij die [slachtoffer 1] vastpakten en/of naar een personenauto (Volvo) droegen en/of in die auto tilden/duwden/legden), en/of

• niet te verhinderen/te beletten dat een jerrycan met benzine, althans een brandbare stof, werd klaargezet en/of in die auto (Volvo) werd gezet en/of dat die [slachtoffer 1] naar/in die auto (Volvo) werd gedragen en/of getild en/of geduwd en/of gelegd en/althans gebracht en/of dat die [slachtoffer 1] naar een parkeerplaats (in Holten) werd gebracht, althans werd weggebracht, terwijl verdachte (voordien) [echtgenoot verdachte] had horen zeggen - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en/of dat die [slachtoffer 1] en/of zijn personenauto in de fik zou worden gestoken, althans

woorden van gelijke aard en/of strekking;

3.

zij op of omstreeks 15 december 2006, althans in of omstreeks de periode van 15 december 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, twee kratten bier en/of één of meer CD's en/of één of meer pennen, in elk geval enig goed, heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl zij en/of haar mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die goederen wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

4.

zij in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of haar mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2], te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van 1000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), met haar mededader(s), althans alleen, (via een chatsite) (meermalen) contact heeft/hebben gelegd/onderhouden met die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 2] bij verdachte en/of haar mededader(s) in de woning (aan de [adres]) heeft/hebben uitgenodigd en/of (daarbij) aan die [slachtoffer 2] heeft/hebben laten weten dat "het nu wel voor niets kon", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of die [slachtoffer 2] in genoemde woning binnengelaten en ontvangen en/of (kort daarna) die [slachtoffer 2] (meermalen) (met kracht) op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of een of meer knietje(s) in de ribben en/althans (elders) tegen het (boven)lichaam heeft/hebben gegeven en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 2] voor het einde van die week 1000,- euro moest brengen en/of aan verdachte en/of haar mededader(s) moest geven en/of dat die [slachtoffer 2] gewoon moest betalen omdat anders goederen uit zijn woning zouden worden weggenomen en/of het interieur van zijn woning zou worden vernield en/of dat de vrouw van die [slachtoffer 2] zou worden ingelicht over het daten en/of het chatcontact van die [slachtoffer 2] met verdachte en/of haar mededader(s) en/of dat die [slachtoffer 2] (nog meer) klappen zou krijgen en/of een kaartje met daarop de tekst "Afspraak is afspraak. [voornaam echtgenoot verdachte], de oppas van [chatnaam verdachte]" heeft/hebben geschreven en/of bij die [slachtoffer 2] heeft/hebben bezorgd en/of die [slachtoffer 2] op straat heeft/hebben aangesproken en/of gevraagd wanneer die [slachtoffer 2] die 1000,- euro kwam brengen en/of (daarbij) die [slachtoffer 2] verteld dat verdachte en/of haar mededader(s) erg boos was/waren, althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 4 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat

zij in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2], heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 1000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of een of meer van haar mededader(s) (via een chatsite) (meermalen) contact heeft/hebben gelegd/onderhouden met die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 2] bij verdachte en/of haar mededader(s) in de woning (aan de [adres]) heeft/hebben uitgenodigd en/of (daarbij) aan die [slachtoffer 2] heeft/hebben laten weten dat "het nu wel voor niets kon", althans woorden van gelijke aard of strekking en/of die [slachtoffer 2] in genoemde woning binnengelaten en ontvangen en/of (kort daarna) die [slachtoffer 2] (meermalen) (met kracht) op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft/hebben geslagen en/of gestompt en/of geschopt en/of een of meer knietje(s) in de ribben en/althans (elders) tegen het (boven)lichaam heeft/hebben gegeven en/of (vervolgens) tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 2] voor het einde van die week 1000,- euro moest brengen en/of aan verdachte en/of haar mededader(s) moest geven en/of dat die [slachtoffer 2] gewoon moest betalen omdat anders goederen uit zijn woning zouden worden weggenomen en/of het interieur van zijn woning zou worden vernield en/of dat de vrouw van die [slachtoffer 2] zou worden ingelicht over het daten en/of het chatcontact van die [slachtoffer 2] met verdachte en/of haar mededader(s) en/of dat die [slachtoffer 2] (nog meer) klappen zou krijgen en/of een kaartje met daarop de tekst "Afspraak is afspraak. [voornaam echtgenoot verdachte], de oppas van [chatnaam verdachte]" heeft/hebben geschreven en/of bij die [slachtoffer 2] heeft/hebben bezorgd en/of die [slachtoffer 2] op straat heeft/hebben aangesproken en/of gevraagd wanneer die [slachtoffer 2] die 1000,- euro kwam brengen en/of (daarbij) die [slachtoffer 2] verteld dat verdachte en/of haar mededader(s) erg boos was/waren, althans (telkens) woorden van gelijke (dreigende) aard of strekking;

5.

A.

zij in of omstreeks de periode van 1 september 2006 tot en met 28 september 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2] ("whiteman") heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 300 euro, in elk geval van enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of een of meer van haar mededader(s) (via een chatsite) (meermalen) contact heeft/hebben gelegd/onderhouden met die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 2] bij verdachte en/of haar mededader(s) in de woning (aan de [adres]) heeft/hebben uitgenodigd en/of voorgesteld dat die [slachtoffer 2] met een bosje bloemen (opnieuw) langs zou komen bij verdachte en/of haar mededader(s) en/of die [slachtoffer 2] in die woning binnen gelaten en/of ontvangen en/of (kort daarna) dreigend voor die [slachtoffer 2] is/zijn gaan staan en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: "Als jij niet betaalt" en/of "We lopen nu naar de pinautomaat. Je gaat daar geld pinnen en anders weten we je auto te staan en die steken we in de fik", althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking en/of met die [slachtoffer 2] is/zijn meegelopen naar een pinautomaat en/of - toen die [slachtoffer 2] geld stond te pinnen - op korte afstand achter/bij die [slachtoffer 2] is/zijn gaan staan en/of (na het pinnen) met die [slachtoffer 2] is/zijn meegelopen (terug) naar de woning van verdachte en/of haar mededader(s) en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: "Ik hoop voor jou dat [voornaam verdachte] er tevreden mee is en bied je excuses maar aan haar aan", althans woorden van gelijke aard en/of strekking;

en/of

B.

zij in of omstreeks de periode van 29 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo en/althans (elders) in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte en/of haar mededader(s) voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2] ("whiteman"), te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van 1000,- euro, in elk geval van enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan die [slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), met haar mededader(s), althans alleen, (via een chatsite en/of MSN en/of telefonisch) (meermalen) contact heeft/hebben gelegd/onderhouden met die [slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 2] bij verdachte en/of haar mededader(s) in de woning (aan de [adres]) heeft/hebben uitgenodigd en/of - toen die [slachtoffer 2] liet weten dat hij niet wilde komen - tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 2] langs moest komen en 1000,- euro moest brengen en/of dat verdachte en/of haar mededader(s) die [slachtoffer 2] wel wist(en) te vinden en/of wist(en) te wonen als hij die avond niet langs zou komen en/of dat verdachte en/of haar mededader(s) het privé-telefoonnummer van die [slachtoffer 2] wist(en) en/of wist(en) dat die [slachtoffer 2] samen woonde en/althans een relatie had en/of een dochter had en/of naar de woning van die [slachtoffer 2] heeft/hebben gebeld en/of met de dochter en/of de vrouw van die [slachtoffer 2] heeft/hebben gesproken en/of tegen de vrouw van die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd dat verdachte en/of haar mededader(s) intiem (seksueel) contact met die [slachtoffer 2] heeft/hebben gehad en een enge ziekte had(den) opgelopen en/of die [slachtoffer 2] heeft/hebben meegedeeld dat hij het gevraagde geld echt moest komen brengen, omdat verdachte en/of haar mededader(s) in het verleden al eens eerder een vriendje aan het mes had(den) gestoken en/of (uiteindelijk) akkoord is/zijn gegaan met het voorstel van die [slachtoffer 2] om de gevraagde 1000,- euro in de maand januari 2007 te betalen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

6.

zij in of omstreeks van 1 september 2006 tot en met 12 september 2006, te Almelo, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade mishandelend, een persoon, genaamd [slachtoffer 2] ("Rambo 77"), opzettelijk en al dan niet na kalm beraad en rustig overleg, (in de woning van verdachte en/of haar mededader(s) aan de [adres]), meermalen, althans eenmaal (telkens) (met kracht) in/tegen het gezicht en/of op/tegen het hoofd en/althans (elders) op/tegen het (boven)lichaam heeft gestompt en/of geslagen en/of getrapt en/of geschopt en/of een of meer knietjes tegen het (boven)lichaam heeft gegeven en/of (daarbij) (stevig) heeft vastgepakt en/of vastgehouden en/of tegengehouden, tengevolge waarvan die [slachtoffer 2] enig lichamelijk letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

Gezien de stukken;

Gelet op het onderzoek ter terechtzitting;

Gehoord de vordering van de officier van justitie;

Gelet op de verdediging door en namens verdachte gevoerd;

De rechtbank heeft de eventuele in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd, in de bewezenverklaring.

Verdachte wordt daardoor in haar verdediging niet geschaad.

De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen - die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen - waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het sub 1 primair, sub 2 primair, sub 3, sub 4 primair, sub 5 onder A en onder B en sub 6 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

zij op 15 december 2006, te Almelo, tezamen en in vereniging met een ander, aan een persoon, genaamd [slachtoffer 1], opzettelijk en met voorbedachten rade, zwaar lichamelijk letsel (te weten een breuk van het neusbeen en/of een breuk van de oogkas en/of een breuk van het tongbeen en/of een verscheuring van het schildkraakbeen van het strottenhoofd en/of (uitgebreide) bloeduitstortingen in/aan het gezicht en het hoofd en de hals en rond het strottenhoofd), ten gevolge waarvan die [slachtoffer 1] bewusteloos is geraakt, heeft toegebracht, immers hebben verdachte en haar mededader, opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, die [slachtoffer 1] (in de woning van verdachte en haar mededader aan de [adres]) met kracht in het gezicht en tegen het hoofd en elders tegen het lichaam getrapt en geslagen;

2.

zij op 15 december 2006, te Almelo en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade een persoon, genaamd [slachtoffer 1], van het leven heeft beroofd, immers hebben verdachte en haar mededaders met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, nadat die [slachtoffer 1] zwaar gewond en bewusteloos was geraakt

• die [slachtoffer 1] gedurende een aantal uren zwaar gewond en in bewusteloze toestand in de woning van verdachte en haar mededaders laten liggen en aan zijn lot overgelaten en geen (medische) hulp/verzorging

geboden en ingeschakeld, en

• die [slachtoffer 1] met kracht geslagen en een of meer knietjes in/tegen het gezicht gegeven en tegen die [slachtoffer 1] gezegd: "Jij hebt mij voor het laatst gezien", en

• tegen die [slachtoffer 1] gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 1] aan het eind van de dag niet meer zou leven en dat die [slachtoffer 1] en zijn personenauto in de fik zouden worden gestoken,

• voorzien van handschoenen die [slachtoffer 1] naar een personenauto (Volvo) gedragen en die [slachtoffer 1] in die auto geduwd en een jerrycan met benzine klaar gezet en in die auto gezet, en

• die personenauto met daarin die [slachtoffer 1] en die jerrycan met benzine, naar een parkeerplaats (in Holten) gereden en aldaar die auto met daarin die [slachtoffer 1] geparkeerd en benzine in die auto gesprenkeld en die benzine aangestoken, waardoor die auto waarin die [slachtoffer 1] zich bevond in brand is geraakt, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

3.

zij in de periode van 15 december 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo, twee kratten bier en CD’s en pennen, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl zij ten tijde van het voorhanden krijgen van die goederen wist dat het door misdrijf verkregen goederen betrof;

4.

zij in de periode van 1 september 2006 tot en met 23 december 2006, te Almelo, tezamen en in vereniging met een ander, ter uitvoering van het door verdachte en haar mededader voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2], te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van 1000,- euro, toebehorende aan die [slachtoffer 2], via een chatsite meermalen contact heeft onderhouden met die [slachtoffer 2] en die [slachtoffer 2] bij verdachte en haar mededader in de woning (aan de [adres]) heeft uitgenodigd en aan die [slachtoffer 2] heeft laten weten dat "het nu wel voor niets kon" en die [slachtoffer 2] in genoemde woning binnengelaten en ontvangen en daarna die [slachtoffer 2] met kracht tegen het hoofd heeft geslagen en knietjes in de ribben heeft gegeven en vervolgens tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 2] voor het einde van die week 1000,- euro moest brengen en aan verdachte en haar mededader moest geven en dat die [slachtoffer 2] gewoon moest betalen omdat anders goederen uit zijn woning zouden worden weggenomen en het interieur van zijn woning zou worden vernield en dat die [slachtoffer 2] nog meer klappen zou krijgen en een kaartje met daarop de tekst "Afspraak is afspraak. [voornaam echtgenoot verdachte], de oppas van [chatnaam verdachte]" heeft geschreven en heeft bezorgd en die [slachtoffer 2] op straat heeft aangesproken en gevraagd wanneer die [slachtoffer 2] die 1000,- euro kwam brengen en daarbij die [slachtoffer 2] verteld dat verdachte en haar mededader erg boos waren, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

5.

A.

zij in de periode van 1 september 2006 tot en met 28 september 2006, te Almelo, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2] ("whiteman") heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag van 300 euro, toebehorende aan die [slachtoffer 2], welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of haar mededader contact heeft/hebben onderhouden met die [slachtoffer 2] en die [slachtoffer 2] bij verdachte en haar mededader in de woning (aan de [adres]) heeft/hebben uitgenodigd en voorgesteld dat die [slachtoffer 2] met een bosje bloemen (opnieuw) langs zou komen bij verdachte en haar mededader en die [slachtoffer 2] in die woning binnen gelaten en ontvangen en dreigend voor die [slachtoffer 2] is/zijn gaan staan en daarbij tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: "Als jij niet betaalt" en "We lopen nu naar de pinautomaat. Je gaat daar geld pinnen en anders weten we je auto te staan en die steken we in de fik" en met die [slachtoffer 2] zijn meegelopen naar een pinautomaat en - toen die [slachtoffer 2] geld stond te pinnen - bij die [slachtoffer 2] is/zijn gaan staan en na het pinnen met die [slachtoffer 2] is/zijn meegelopen terug naar de woning van verdachte en haar mededader en daarbij tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: "Ik hoop voor jou dat [voornaam verdachte] er tevreden mee is en bied je excuses maar aan haar aan".

en

B.

zij in de periode van 29 september 2006 tot en met 23 december 2006, tezamen en in vereniging met een ander te Almelo, ter uitvoering van het door verdachte en haar mededader voorgenomen misdrijf om, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld een persoon, genaamd [slachtoffer 2] ("whiteman"), te dwingen tot de afgifte van een geldbedrag van 1000,- euro, toebehorende aan die [slachtoffer 2] met haar mededader, tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd - zakelijk weergegeven - dat die [slachtoffer 2] langs moest komen en 1000,- euro moest brengen en dat verdachte en haar mededader die [slachtoffer 2] wel wisten te vinden en wisten te wonen als hij die avond niet langs zou komen en die [slachtoffer 2] heeft meegedeeld dat hij het gevraagde geld echt moest komen brengen, omdat haar mededader in het verleden al eens eerder een vriendje aan het mes had gestoken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

6.

zij in de periode van 1 september 2006 tot en met 12 september 2006, te Almelo, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade mishandelend, een persoon, genaamd [slachtoffer 2] ("Rambo 77"), opzettelijk na kalm beraad en rustig overleg, (in de woning van verdachte en haar mededaders aan de [adres]), met kracht tegen het hoofd en elders tegen het lichaam heeft gestompt en geslagen en stevig heeft vastgepakt en vastgehouden tengevolge waarvan die [slachtoffer 2] enig lichamelijk letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden;

Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het tenlastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft.

Met betrekking tot het verweer van de raadsman dat er voor wat betreft de feiten sub 1, 2 en 6 geen sprake is van medeplegen, overweegt de rechtbank:

Voor wat betreft de feiten onder 1 en 2 heeft verdachte weliswaar zelf geen geweldshandelingen verricht doch uit de bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat verdachte, afgezien van het feit dat zij zich van die handelingen op geen enkele wijze heeft gedistantieerd, degene is geweest die een initiërende rol heeft gespeeld bij het uitnodigen van het slachtoffer bij verdachte thuis, met de bedoeling dat het slachtoffer daar aan geweld zou worden blootgesteld, het slachtoffer vervolgens heeft binnengelaten terwijl haar echtgenoot en zoon zich schuil hielden in de woning, haar echtgenoot heeft trachten te wekken op het moment dat het bewusteloze slachtoffer leek bij te komen en tegenwoordig was toen haar echtgenoot aan het slachtoffer te verstaan gaf wat zijn uiteindelijke lot zou zijn en haar echtgenoot heeft aangemoedigd tijdens het door hem uitgeoefende geweld. Voorts was zij, voordat het slachtoffer werd weggebracht, aanwezig bij de rolverdeling en heeft zij haar zoons aangespoord om handschoenen te dragen bij het in de auto plaatsen en wegbrengen van het slachtoffer.

Aldus is naar het oordeel van de rechtbank sprake van een zodanige nauwe en bewuste samenwerking dat van een gezamenlijke uitvoering en aldus van medeplegen in de zin van artikel 47 van het wetboek van strafrecht kan worden gesproken.

Ook voor wat betreft het feit onder 6 is de rechtbank van oordeel dat er, gelet op verdachtes initiërende rol in deze en haar wetenschap omtrent hetgeen met het slachtoffer zou gebeuren, sprake is van zodanige nauwe en bewuste samenwerking, dat bewezen kan worden dat verdachte dit feit samen met haar mededaders heeft gepleegd.

Vorenvermeld verweer dient derhalve te worden verworpen.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte sub 1 primair, sub 2 primair, sub 3, sub 4 primair, sub 5 onder A en onder B en sub 6 meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Het bewezen verklaarde levert op:

wat betreft sub 1 primair het misdrijf:

"Medeplegen van zware mishandeling, gepleegd met voorbedachten rade",

strafbaar gesteld bij artikel 303 jo, artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht ;

wat betreft sub 2 primair het misdrijf:

"Medeplegen van moord",

strafbaar gesteld bij artikel 289 jo. artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht ;

wat betreft sub 3 het misdrijf:

"Opzetheling",

strafbaar gesteld bij artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht;

wat betreft sub 4 primair en sub 5 onder B telkens misdrijf:

"Poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen",

strafbaar gesteld bij artikel 317 jo. artikel 45 en 312 van het Wetboek van Strafrecht ;

wat betreft sub 5 onder A het misdrijf:

"Afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen",

strafbaar gesteld bij artikel 317 jo. artikel 312 van het Wetboek van Strafrecht ;

en wat betreft sub 6 het misdrijf:

"Medeplegen van mishandeling gepleegd met voorbedachten rade",

strafbaar gesteld bij artikel 301 jo. artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht ;

De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een haar strafbaarheid uitsluitende omstandigheid.

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake sub 1 primair, sub 2 primair, sub 3, sub 4 primair, sub 5 onder A en onder B en sub 6 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaren onvoorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest, met toewijzing van de civiele vordering van [echtgenote slachtoffer 1] tot een bedrag van €. 6.595,02 met niet ontvankelijkheid van het resterende deel van de vordering;

De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf behoort te worden opgelegd, zoals deze hierna zal worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen:

Mede door toedoen van verdachte is op weerzinwekkende wijze een einde gemaakt aan het leven van een medemens, waarmee het meest fundamentele recht waar een mens recht op heeft, te weten het leven, het slachtoffer is ontnomen. Na samen met haar echtgenoot de heer [slachtoffer 1], conform de daartoe door haar en haar echtgenoot gemaakte afspraak, bij haar thuis te hebben uitgenodigd, was het verdachte die voor die [slachtoffer 1] de deur opende en hem binnen liet, terwijl verdachtes echtgenoot en haar minderjarige zoon zich in de woning hadden verstopt, waarmee de indruk werd gewekt dat verdachte alleen thuis zou zijn. Tevoren had zij nog een kennis uitgenodigd om te kijken hoe het slachtoffer klappen zou krijgen. Kort nadat het slachtoffer de woning had betreden werd hij door verdachtes echtgenoot en zoon overrompeld en vervolgens door die echtgenoot gedurende enkele uren aan buitensporige vormen van geweld en intimidatie blootgesteld. Terwijl het slachtoffer bewusteloos en zwaargewond op de bank lag bleef verdachte gewoon doorgaan met chatten en wekte zij haar echtgenoot zelfs op het moment dat het slachtoffer leek bij te komen. In aanwezigheid van verdachte werd het slachtoffer meerdere malen te verstaan gegeven dat hij het einde van de dag niet zou halen en hij heeft aldus naar alle waarschijnlijkheid tijdens de mishandelingen enorme angsten uitgestaan. Na het toegepaste geweld hebben de zonen van verdachte het slachtoffer zwaargewond in zijn auto gedrukt, waarna zij en hun vader de woning weer binnen zijn gegaan, daar nog wat hebben gerookt en gedronken en vervolgens, na de taken te hebben verdeeld, met het slachtoffer zijn vertrokken. Verdachte heeft al die tijd niets ondernomen om het geweld te stoppen of om haar echtgenoot op andere gedachten te brengen. Ze heeft zelfs de actie van haar zonen, op het moment dat zij het slachtoffer naar de auto brachten, ondersteund door de jongens handschoenen te laten dragen. Nadat haar echtgenoot en haar zonen met het slachtoffer waren vertrokken heeft verdachte zich, in plaats van de politie te informeren of anderszins hulp in te roepen, overeenkomstig de gemaakte afspraak, bezig gehouden met het uitwissen van de sporen.

Verdachtes echtgenoot heeft het slachtoffer naar een langs de A1 gelegen parkeerplaats gebracht alwaar hij de door hem in de auto gesprenkelde benzine in brand heeft gestoken, terwijl het toen nog in leven zijnde slachtoffer zich in de auto bevond. Vervolgens is verdachtes echtgenoot bij zijn zonen, die achter hun vader aan waren gereden, in de auto gestapt, waarna zij de terugreis hebben aanvaard. Korte tijd later is het slachtoffer overleden.

Door deze moord is de rechtsorde ernstig geschokt. Het gewetenloze optreden van verdachte en haar echtgenoot heeft grote beroering en verontwaardiging in de maatschappij teweeg gebracht. Bovenal is groot leed toegebracht aan de familie en naaste omgeving van het slachtoffer, hetgeen nog eens bevestiging vindt in de ter terechtzitting voorgelezen slachtofferverklaring van de echtgenote van het slachtoffer. Mede door toedoen van verdachte is een echtgenoot en vader van twee dochters het leven op wrede wijze ontnomen. Het dient verdachte ernstig te worden aangerekend dat zij bij haar daad ook haar zoons, waarvan er zelfs nog één minderjarig was, heeft betrokken. Hoewel zij wel zegt spijt te hebben van hetgeen is voorgevallen is bij haar van enige empathie met de overledene niet of nauwelijks sprake. Bovendien stelt zij zich, evenals de andere gezinsleden, op het standpunt dat de schuld aan de dood van het slachtoffer, voornamelijk bij het slachtoffer zelf ligt.

Voorts heeft verdachte zich, naast een vermogensdelict en mishandeling met voorbedachten rade, stelselmatig aan gekwalificeerde vormen van afpersing en pogingen daartoe schuldig gemaakt. Herhaaldelijk werden er mannen bij verdachte en haar echtgenoot thuis uitgenodigd om vervolgens, meestal in aanwezigheid van de kinderen, aan geweld en/of bedreigingen met geweld te worden blootgesteld. Zelfs nadat de heer [slachtoffer 1] was omgebracht zijn verdachte en haar echtgenoot met die afpersingspraktijk doorgegaan, hetgeen nog eens aangeeft hoe meedogenloos verdachte is geweest in haar handelwijze.

Op feiten als de onderhavige dient naar het oordeel van de rechtbank gereageerd te worden met een vrijheidsstraf van langere duur, waarmee de rechtbank ondermeer tot uitdrukking wil laten komen dat verdachtes rol in vorenvermelde bewezenverklaarde gedragingen, veel kwalijker, intensiever en actiever is geweest dan verdachte ter terechtzitting wil doen voorkomen.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf acht geslagen op het rapport van het Pieter Baan Centrum te Utrecht, opgesteld door M.D. van Ekeren, psychiater en H.A. van Kempen, psycholoog in welk rapport wordt geconcludeerd:

dat onderzochte ten tijde van het plegen van de haar tenlastegelegde feiten sub 1, 2 en 6, lijdende was aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling harer geestvermogens dat deze feiten, indien bewezen, haar slechts in verminderde mate kunnen worden toegerekend;

dat onderzochte ten tijde van het plegen van het sub 3 tenlastegelegde feit, weliswaar lijdende was aan een gebrekkige ontwikkeling harer geestvermogens, doch dat dit feit, indien bewezen, haar volledig kan worden toegerekend en

dat onderzochte ten tijde van het plegen van de haar tenlastegelegde feiten sub 4 en 5 lijdende was aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling harer geestvermogens dat deze feiten, indien bewezen, haar in enigszins verminderde mate kunnen worden toegerekend. Aangezien het recidivegevaar op grond van de stoornis klein wordt geacht, acht het onderzoekende team een behandeling of begeleiding van betrokkene in een strafrechterlijk kader niet noodzakelijk.

De rechtbank neemt de conclusies van genoemd rapport terzake de toerekeningsvatbaarheid van verdachte over en maakt deze tot de hare.

Civiele vordering

De rechtbank overweegt verder, dat [echtgenote slachtoffer 1], ter zake van feit 2, zich via het in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven formulier als benadeelde partij heeft gevoegd in het strafproces en op de voet van artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave heeft gedaan van de vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij tot een totaalbedrag van € 10.635,02, bestaande uit de volgende posten:

Begrafeniskosten € 2.697,57;

Nieuwe sloten woonhuis € 397,45;

Auto Volvo € 3.500,--

Onkosten psycholoog € 2.400,--

Misgelopen inkomsten € 1.640,--.

Naar het oordeel van de rechtbank is deze niet gemotiveerd door verdachte betwiste, vordering van de benadeelde partij ten dele gegrond, aangezien op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en het verhandelde ter terechtzitting is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het sub 2 primair bewezen verklaarde feit rechtstreeks schade is toegebracht.

De eenvoudig vast te stellen schade bedraagt minder dan het gevorderde bedrag, namelijk € 6.595,02 zodat de vordering tot dat bedrag toewijsbaar is, met niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij in het resterende deel van de vordering (onkosten psycholoog en misgelopen inkomsten) nu niet eenvoudig is vast te stellen of danwel in hoeverre de die gemaakte kosten een rechtstreeks gevolg zijn geweest van het door verdachte sub 2 begane feit.

De na te melden straf is gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 10, 27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht .

R E C H T D O E N D E:

Verklaart bewezen, dat het sub 1 primair, sub 2 primair, sub 3, sub 4 primair, sub 5 onder A en onder B en sub 6 tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan.

Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld.

Verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot een gevangenisstraf voor de tijd van tien jaren.

Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de haar opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Veroordeelt verdachte, terzake van het bewezen feit sub 2 primair tot betaling aan de benadeelde partij [echtgenote slachtoffer 1], wonende te [adres] van een bedrag groot: € 6595,02, voorzover dit bedrag niet door een mededader zal zijn betaald.

Veroordeelt verdachte daarnaast in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering.

Bepaalt dat voornoemde benadeelde partij voor een deel van € 4.040,-- niet-ontvankelijk is in haar vordering en dat de benadeelde partij dat deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte sub 1 primair, sub 2 primair, sub 3, sub 4 primair, sub 5 onder A en onder B en sub 6 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt haar daarvan vrij;

Wijst het namens verdachte gedane verzoek om opheffing van verdachtes voorlopige hechtenis en haar invrijheidstelling af.

Aldus gewezen door mr. Rikken, voorzitter, mrs. Stoové en Caminada, rechters, in tegenwoordigheid van Klaassen, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 4 december 2007.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature