< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Eiseres, kunstenares, vordert schadevergoeding van gedaagde die eigenaresse is van een website welke gebruikers de gelegenheid geeft een eigen webpagina aan te maken, omdat een gebruiker op zijn/haar webpagina een afbeelidng van een schilderij van eiseres heeft geplaatst. De webpagina's op de website van gedaagde hebben veelal een erotisch karakter. Naar het oordeel van de kantonrechter is niet gebleken dat gedaagde zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige gedraging, of onrechtmatig nalaten jegens eiseres, omdat gedaagde onmiddellijk na de melding van eiseres inhoudende dat de op haar auteursrecht inbreuk makende afbeelding op de website was gezien, deze (link) heeft verwijderd.

UitspraakRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector kanton - locatie Leiden

rl

rolnr. 608200 \ CV EXPL 06-5793

datum: 20 december 2006

Vonnis in de zaak [eiseres],

wonende te [woonplaats],

eisende partij,

gemachtigde: [gemachtigde],

rolgemachtigde: Dw. A. Buik,

tegen

de besloten vennootschap CU2 B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te [adres],

gedaagde partij,

verschenen bij: [directeur] .

Partijen worden aangeduid als "[eiseres]" en "CU2".

Procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- de dagvaarding van 4 september 2006 met producties,

- de conclusie van antwoord met producties,

- de conclusie van repliek met producties,

- de conclusie van dupliek met producties.

Feiten

Op grond van de onweersproken inhoud van de stukken gaat de kantonrechter van het volgende uit.

[Eiseres] is kunstenares. Afbeeldingen van haar werk zijn gepubliceerd op het aan haar toebehorende webadres [website 1].

CU2 is eigenaresse van de website [website 2] . Deze site geeft gebruikers de gelegenheid een eigen webpagina aan te maken. Daarop kunnen zij ook "linken" naar afbeeldingen op andere websites. De algemene voorwaarden van CU2 verbieden haar gebruikers daarbij inbreuk te maken op rechten van derden. De webpagina's op [website 2] hebben veelal een erotisch karakter.

Een (onbekende) gebruiker van CU2 heeft op zijn/haar webpagina een afbeelding van een schilderij van [eiseres], getiteld: "Onderdanig", geplaatst of doorgelinkt. Bij brief van 11 augustus 2006 heeft [eiseres] onmiddellijke verwijdering van die afbeelding geëist - waaraan CU2 terstond heeft voldaan - alsmede een schadevergoeding ad € 225,00 exclusief BTW. Zij wil niet geassocieerd worden met het vulgaire karakter van de website [website 2].

Vordering

[Eiseres] vordert in dit geding veroordeling van CU2 tot betaling van genoemde schadevergoeding, vermeerderd met BTW, derhalve € 267,75 met wettelijke rente vanaf 11 augustus 2006 en proceskosten. De hoogte van het schadebedrag is in overeenstemming met de verschuldigde vergoeding volgens de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten bij gebruik van persfoto's zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Verweer

CU2 wijst op het verbod van inbreuk op rechten van derden in haar voorwaarden. Zij kan niet verhinderen dat haar gebruikers dit verbod toch overtreden. Die gebruiker is daarvoor verantwoordelijk. Zodra CU2 een inbreuk constateert wordt de betreffende afbeelding verwijderd, zoals ook in dit geval is gebeurd. CU2 heeft geen belang bij de plaatsing van de afbeelding op de webpagina van de gebruiker en verdient er ook niets (extra) mee. Zij heeft aan al haar verplichtingen voldaan door de inbreukmakende publicatie direct na constatering te verwijderen. Van de gebruiker heeft zij alleen een e-mail en IP-adres , dat zij niet zomaar aan derden mag verstrekken. Zij heeft geen overeenkomst met [eiseres] en is nooit akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van [eiseres]. De copyrightmelding op de website van [eiseres] is niet te lezen wanneer een bezoeker een andere browser gebruikt dan Explorer 5.5 of hoger. Vele internetgebruikers hebben zo'n andere browser. De bewuste afbeelding is niet ge-upload op, maar gelinkt naar de webpagina van de [website 2]-gebruiker. [eiseres] had dat zelf gemakkelijk onmogelijk kunnen maken door een kleine technische aanpassing van haar website. Deze aanpassing is volgens de dupliek kort nadat de conclusie van antwoord was genomen inderdaad door [eiseres] doorgevoerd.

Beoordeling

Naar het oordeel van de kantonrechter is niet gebleken dat CU2 zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige gedraging, of onrechtmatig nalaten, jegens [eiseres], omdat CU2 onmiddellijk na de melding van [eiseres], inhoudende dat de op haar auteursrecht inbreuk makende afbeelding op de website van CU2 was gezien, deze (link) heeft verwijderd. Gesteld noch gebleken is dat CU2 al langer op de hoogte was, of had kunnen zijn, van de plaatsing van de afbeelding van het schilderij van [eiseres] op de website [website 2], laat staan van het onrechtmatige karakter van die plaatsing.

Daarnaast heeft CU2 in haar algemene voorwaarden haar gebruikers verboden om te linken naar afbeeldingen die niet van de gebruiker zelf zijn, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende op die afbeelding. Met het voorgaande heeft CU2 genoegzaam voldaan aan haar verplichtingen als beheerder van die website. Geen rechtsregel verplicht CU2 elke onrechtmatige gedraging van derden, waaronder haar klanten, bij voorbaat te voorkomen of onmogelijk te maken, wanneer dat in dit geval technisch al uitvoerbaar zou zijn.

Maar zelfs indien de enkele plaatsing van de link/afbeelding op de website al schending van het auteursrecht van [eiseres] zou opleveren, is voor toekenning van schadevergoeding geen plaats, aangezien niet gebleken is dat CU2 daarvan enig concreet verwijt te maken valt.

De vordering wordt derhalve afgewezen met veroordeling van [eiseres] als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten.

Beslissing

De kantonrechter:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van CU2 begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door kantonrechter mr. R.T. van Leeuwen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 december 2006.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature