< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak



Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Veroordeling van een verdachte die zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting van een groot aantal personen. Verdachte bood op de veilingsite marktplaats.nl diverse goederen te koop aan, zoals geheugenkaarten, digitale fotocamera's en mp3-spelers. Na de betaling van de kopers te hebben ontvangen, bleef de levering van deze goederen echter achterwege. Gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Uitspraak



RECHTBANK ALKMAAR

Parketnummer : 14/810318-06

Datum uitspraak: 07 november 2006

OP TEGENSPRAAK

VERKORT VONNIS van de Rechtbank Alkmaar, Meervoudige Kamer voor Strafzaken, in de zaak van het

OPENBAAR MINISTERIE

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

gedetineerd in het Huis van Bewaring Schutterswei te Alkmaar.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 24 oktober 2006.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, die ertoe strekt dat de rechtbank

- het onder 1. tot en met 15. telastegelegde bewezen zal verklaren

- verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 6 (zes) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 (twee) jaren,

- de inbeslaggenomen goederen 8, 9. en 10. op de beslaglijst en een deel van het geldbedrag dat onder 1. op de beslaglijst staat, te weten ter hoogte van € 295,-, verbeurd zal verklaren,

- alle vorderingen van de benadeelde partijen zal toewijzen,

- verdachte de schadevergoedingsmaatregel ter zake van alle toegewezen vorderingen van de benadeelde partijen zal opleggen.

Voorts heeft de rechtbank kennis genomen van hetgeen door verdachte en mr. T.F. Posch, raadsman van verdachte, naar voren is gebracht.

1. TELASTELEGGING.

Aan verdachte is, nadat een vordering van de officier van justitie strekkende tot wijziging van de tenlastelegging is toegelaten, ten laste gelegd, dat

1.

hij op of omstreeks 25 oktober 2005 in de gemeente Andijk, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door één of meer listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 1] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 50 EURO hebbende verdachte (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 1] en/of

- zich voorgedaan als de eigenaar van een geheugenkaart en/of

- dit goed op marktplaats.nl, althans op het internet te koop aangeboden en/of

- (via email ) [slachtoffer 1] voornoemd toegezegd de geheugenkaart, na ontvangst van betaling, hem te zullen toezenden;

waardoor die [slachtoffer 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

2.

hij in of omstreeks de periode van 9 januari 2006 tot en met 22 januari 2006 te Andijk, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 2] heeft bewogen tot de afgifte van 150 euro, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 2] en/of

- zich voorgedaan als de eigenaar van een navigatiesysteem en/of

- dit goed op marktplaats.nl, althans op het internet te koop aangeboden en/of

- (via email) [slachtoffer 2] voornoemd toegezegd het navigatiesysteem, na ontvangst van betaling te zullen toezenden

waardoor [slachtoffer 2] voornoemd werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

3.

hij op of omstreeks 24 januari 2006, althans in of omstreeks de periode van 23 januari 2006 tot en met 3 februari 2006 te Andijk, althans in Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 3] heeft bewogen tot de afgifte van 155,50 EURO, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 3] en/of

- zich voorgedaan als eigenaar/verkoper van een Personal Digital Agenda(PDA) en/of

- deze PDA aangeboden op marktplaats.nl, althans op het internet en/of

- (via email) [slachtoffer 3] voornoemd toegezegd de PDA, na ontvangst van betaling te zullen toezenden;

waardoor deze [slachtoffer 3] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

4.

hij op of omstreeks 15 januari 2006 te Andijk, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 4] heeft bewogen tot de afgifte van 170 EURO, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 4] en/of

- zich heeft voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een computer (Ipac) en/of

- deze computer op marktplaats.nl, althans op internet te koop aangeboden en/of

- (via email) [slachtoffer 4] voornoemd toegezegd de computer, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden;

waardoor deze [slachtoffer 4] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

5.

hij op of omstreeks 19 januari 2006, althans in of omstreeks de periode van 18 januari 2006 tot en met 14 maart 2006, te Andijk, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 5] heeft bewogen tot de afgifte van 165,50 EURO, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 5] en/of

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een PDA (Palm TX) en/of

- dit goed op marktplaats.nl, althans op internet te koop aangeboden en/of

- (via email) [slachtoffer 5] voornoemd toegezegd de PDA, na ontvangst van betaling te zullen toezenden;

waardoor die [slachtoffer 5] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

6.

hij in of omstreeks de periode van 25 februari 2006 tot en met 27 februari 2006, althans tot en met 1 maart 2006, te Andijk, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van

een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 6] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 150 EURO, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 6] en/of

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een PDA (Mio) en/of

- dit goed op marktplaats.nl, althans op internet te koop aangeboden en/of

- (via email) [slachtoffer 6] voornoemd toegezegd de PDA , na ontvangst van betaling te zullen toezenden;

waardoor die [slachtoffer 6] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

7.

hij op of omstreeks 11 maart 2006 te Andijk, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 7] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 155 EURO, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 7] en/of

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een navigatiesysteem (Mitac) en/of

- dit goed op marktplaats.nl, althans op het internet te koop aangeboden en/of

- (via email) [slachtoffer 7] voornoemd toegezegd het navigatiesysteem, na ontvangst van betaling te zullen toezenden;

waardoor die [slachtoffer 7] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

8.

hij op of omstreeks 31 maart 2006, althans in de periode van 31 maart 2006 tot en met 3 april 2006, te Andijk, althans in Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 8] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 105,50 EURO, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 8] en/of [schuilnaam 9] en/of

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een Ipod (Apple) en/of

- dit goed op marktplaats.nl, althans op internet te koop aangeboden en/of

- (via email) [slachtoffer 8] voornoemd toegezegd de Ipod, na ontvangst van betaling te zullen toezenden;

waardoor die [slachtoffer 8] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

9.

hij op of omstreeks 02 april 2006, althans in de periode van 31 maart 2006 tot en met 3 april 2006, te Andijk, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 9] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 75 EURO, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 8] en/of

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van harde schijf 440GB en/of

- dit goed op marktplaats.nl, althans op internet te koop aangeboden en/of

- (via email) [slachtoffer 9] voornoemd toegezegd de harde schijf, na ontvangst van betaling te zullen toezenden;

waardoor die [slachtoffer 9] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

10.

hij in of omstreeks de periode van 16 juni 2006 tot en met 19 juni 2006 te Andijk, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 10] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 140 EURO, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 10] en/of [schuilnaam 11] en/of

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een PDA merk Mio en/of

- dit goed op marktplaats.nl, althans op internet te koop aangeboden en/of

- (via email) [slachtoffer 10] voornoemd toegezegd de PDA, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden;

waardoor die [slachtoffer 10] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

11.

hij op of omstreeks 28 juni 2006, althans in de periode van 22 juni 2006 tot en met 28 juni 2006, te Andijk, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,[slachtoffer 11] heeft bewogen tot de afgifte van 80,50 EURO, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een mp3 speler (I-pod) en/of

- dit goed op martkplaats.nl, althans op internet te koop aangeboden en/of

- (via email) aan (het zoontje van) die [slachtoffer 11] voornoemd toegezegd de mp3 speler, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden;

waardoor die [slachtoffer 11] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

12.

hij in of omstreeks de periode van 28 juni 2006 tot en met 30 juni 2006 te Andijk , althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 12] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 115,50 EURO, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 3] en/of

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een digitale fotocamera (Olympus) en/of

- dit goed op marktplaats.nl, althans op internet te koop aangeboden en/of

- (via email) [slachtoffer 12] voornoemd toegezegd de camera, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden;

waardoor die [slachtoffer 12] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

13.

hij op of omstreeks 29 juni 2006, althans in de periode van 29 juni 2006 tot en met 3 juli 2006, te Andijk, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 13] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 88,00 EURO, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 3] en/of

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een mp3 speler (Ipod) en/of

- dit goed op marktplaats.nl, althans op het internet te koop aangeboden en/of

- (via email) het zoontje van [slachtoffer 13] voornoemd toegezegd de Ipod, na ontvangs van betaling te zullen toezenden

waardoor deze [slachtoffer 13] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

14.

hij op of omstreeks 01 juli 2006 te Andijk, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 14] heeft bewogen tot de afgifte van 136,20 EURO, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich voorgedaan als [schuilnaam 12] en/of

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een digitale camera (Canon) en/of

- dit goed op marktplaats.nl, althans op internet te koop aangeboden en/of

- (via de email) [slachtoffer 14] voornoemd toegezegd de camera, na ontvangst van betaling te zullen toezenden;

waardoor deze [slachtoffer 14] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

15. (14/620360-06)

hij op of omstreeks 20 juni 2006, althans in de periode van 15 juni 2006 tot en met 7 juli 2006, te Andijk, althans in Nederland met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 15] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 97,50 EURO, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 13] en/of

- zich voorgedaan als eigenaar/verkoper van een Ipod en/of

- dit goed op marktplaats.nl, althans op het internet te koop aangeboden en/of

- (via email) [slachtoffer 15] voornoemd toegezegd de Ipod, na ontvangst van betaling te zullen toezenden;

waardoor die [slachtoffer 15] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zullen deze worden verbeterd. De verdachte is hierdoor niet geschaad in de verdediging.

2. BEWEZENVERKLARING.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het telastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat hij,

ten aanzien van het onder 1. telastegelegde,

op of omstreeks 25 oktober 2005 in de gemeente Andijk met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen [slachtoffer 1] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 50 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 1] en

- zich voorgedaan als de eigenaar van een geheugenkaart en

- dit goed op marktplaats.nl te koop aangeboden en

- via e-mail [slachtoffer 1] voornoemd toegezegd de geheugenkaart, na ontvangst van betaling, hem te zullen toezenden,

waardoor die [slachtoffer 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

ten aanzien van het onder 2. telastegelegde,

hij in de periode van 9 januari 2006 tot en met 22 januari 2006 te Andijk met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen [slachtoffer 2] heeft bewogen tot de afgifte van 150 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 2] en

- zich voorgedaan als de eigenaar van een navigatiesysteem en

- dit goed op marktplaats.nl te koop aangeboden en

- via e-mail [slachtoffer 2] voornoemd toegezegd het navigatiesysteem, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden,

waardoor [slachtoffer 2] voornoemd werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

ten aanzien van het onder 3. telastegelegde,

op of omstreeks 24 januari 2006 te Andijk met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen [slachtoffer 3] heeft bewogen tot de afgifte van 155,50 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 3] en

- zich voorgedaan als eigenaar/verkoper van een Personal Digital Agenda(PDA) en

- deze PDA aangeboden op marktplaats.nl en

- via e-mail [slachtoffer 3] voornoemd toegezegd de PDA, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden,

waardoor deze [slachtoffer 3] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

ten aanzien van het onder 4. telastegelegde,

op of omstreeks 15 januari 2006 in Nederland met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen, [slachtoffer 4] heeft bewogen tot de afgifte van 170 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 4] en

- zich heeft voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een computer, Ipac, en

- deze computer op marktplaats.nl te koop aangeboden en

- via e-mail [slachtoffer 4] voornoemd toegezegd de computer, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden,

waardoor deze [slachtoffer 4] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

ten aanzien van het onder 5. telastegelegde,

in de periode van 18 januari 2006 tot en met 14 maart 2006 in Nederland met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen, [slachtoffer 5] heeft bewogen tot de afgifte van 165,50 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 5] en

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een PDA, Palm TX, en

- dit goed op marktplaats.nl te koop aangeboden en

- via e-mail [slachtoffer 5] voornoemd toegezegd de PDA, na ontvangst van betaling te zullen toezenden,

waardoor die [slachtoffer 5] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

ten aanzien van het onder 6. telastegelegde,

in de periode van 25 februari 2006 tot en met 01 maart 2006 te Andijk met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen [slachtoffer 6] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 150 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 6] en

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een PDA, Mio, en

- dit goed op marktplaats.nl te koop aangeboden en

- via e-mail [slachtoffer 6] voornoemd toegezegd de PDA , na ontvangst van betaling, te zullen toezenden,

waardoor die [slachtoffer 6] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

ten aanzien van het onder 7. telastegelegde,

op of omstreeks 11 maart 2006 te Andijk met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen [slachtoffer 7] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 155 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 7] en

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een navigatiesysteem, Mitac, en

- dit goed op marktplaats.nl te koop aangeboden en

- via e-mail [slachtoffer 7] voornoemd toegezegd het navigatiesysteem, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden,

waardoor die [slachtoffer 7] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

ten aanzien van het onder 8. telastegelegde,

in de periode van 31 maart 2006 tot en met 3 april 2006, te Andijk met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen [slachtoffer 8] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 105,50 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 8] en [schuilnaam 9] en

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een Ipod, Apple, en

- dit goed op marktplaats.nl te koop aangeboden en

- via e-mail [slachtoffer 8] voornoemd toegezegd de Ipod, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden,

waardoor die [slachtoffer 8] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

ten aanzien van het onder 9. telastegelegde,

in de periode van 31 maart 2006 tot en met 3 april 2006 in Nederland met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen [slachtoffer 9] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 75 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 8] en

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van harde schijf 400GB en

- dit goed op marktplaats.nl te koop aangeboden en

- via e-mail [slachtoffer 9] voornoemd toegezegd de harde schijf, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden,

waardoor die [slachtoffer 9] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

ten aanzien van het onder 10. telastegelegde,

in de periode van 16 juni 2006 tot en met 19 juni 2006 in Nederland met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen [slachtoffer 10] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 140 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -

valselijk en listiglijk

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 10] en [schuilnaam 11] en

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een PDA merk Mio en

- dit goed op marktplaats.nl te koop aangeboden en

- via e-mail [slachtoffer 10] voornoemd toegezegd de PDA, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden,

waardoor die [slachtoffer 10] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

ten aanzien van het onder 11. telastegelegde,

in de periode van 22 juni 2006 tot en met 28 juni 2006 in Nederland met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen [slachtoffer 11] heeft bewogen tot de afgifte van 80,50 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een mp3 speler (I-pod) en

- dit goed op martkplaats.nl te koop aangeboden en

- via e-mail aan het zoontje van die [slachtoffer 11] voornoemd toegezegd de mp3 speler, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden,

waardoor die [slachtoffer 11] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

ten aanzien van het onder 12. telastegelegde,

in de periode van 28 juni 2006 tot en met 30 juni 2006 in Nederland met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen [slachtoffer 12] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 115,50 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 3] en

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een digitale fotocamera, Olympus, en

- dit goed op marktplaats.nl te koop aangeboden en

- via e-mail [slachtoffer 12] voornoemd toegezegd de camera, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden,

waardoor die [slachtoffer 12] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

ten aanzien van het onder 13. telastegelegde,

in de periode van 29 juni 2006 tot en met 3 juli 2006 in Nederland met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen [slachtoffer 13] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 88,00 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 3] en

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een mp3 speler (Ipod) en

- dit goed op marktplaats.nl te koop aangeboden en

- via e-mail het zoontje van [slachtoffer 13] voornoemd toegezegd de Ipod, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden,

waardoor deze [slachtoffer 13] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

ten aanzien van het onder 14. telastegelegde,

op of omstreeks 01 juli 2006 te Andijk met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen [slachtoffer 14] heeft bewogen tot de afgifte van 136,20 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk

- zich voorgedaan als [schuilnaam 12] en

- zich voorgedaan als de eigenaar/verkoper van een digitale camera, Canon, en

- dit goed op marktplaats.nl te koop aangeboden en

- via de e-mail [slachtoffer 14] voornoemd toegezegd de camera, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden,

waardoor deze [slachtoffer 14] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

ten aanzien van het onder 15. telastegelegde,

in de periode van 15 juni 2006 tot en met 07 juli 2006 in Nederland met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen [slachtoffer 15] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk

- zich uitgegeven voor [schuilnaam 13] en

- zich voorgedaan als eigenaar/verkoper van een Ipod en

- dit goed op marktplaats.nl te koop aangeboden en

- via e-mail [slachtoffer 15] voornoemd toegezegd de Ipod, na ontvangst van betaling, te zullen toezenden,

waardoor die [slachtoffer 15] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Hetgeen meer of anders is telastegelegd is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

3. BEWIJS.

De rechtbank grondt de beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen worden slechts gebruikt ten aanzien van het feit waarop zij blijkens hun inhoud betrekking hebben.

4. DE STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZENVERKLAARDE.

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting het met de inhoud van de bewijsmiddelen niet strijdige verweer gevoerd dat de met de bewezenverklaring onverenigbare mogelijkheid aanwezig is dat een derde persoon van buitenaf, een zogenaamde hacker, de computer van zijn cliënt is binnengedrongen en dat die derde persoon, niet zijn cliënt, de in de telastelegging genoemde goederen op marktplaats.nl heeft aangeboden.

De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

Uit de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting komt het beeld naar voren van een verdachte die op zeer professionele wijze vele mensen heeft misleid, waarbij hij er ook niet voor is teruggedeinsd andere personen te misbruiken voor zijn persoonlijk financieel gewin. Verdachte had toegang tot de computer waarmee, blijkens onderzoek naar het IP-adres daarvan, de goederen op marktplaats.nl zijn aangeboden. Verdachte was ook degene die, blijkens onderzoek naar de bankrekeningen waarop de gedupeerden hun geld moesten storten, financieel profiteerde van de oplichtingen. De verklaring ter terechtzitting van verdachte over het uitlenen van zijn bankrekening met nummer [rekeningnummer] acht de rechtbank niet geloofwaardig. Bovendien verklaart de getuige [getuige] op pagina 335 van het dossier dat verdachte hem vertelde dat hij goederen op internet te koop aanbood en dat als hij het geld op zijn bankrekening had staan, hij die goederen niet afstuurde. De rechtbank is van oordeel dat gelet op dit alles het niet anders kan zijn dan dat verdachte zelf de goederen op marktplaats.nl heeft aangeboden. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat het in het bijzonder niet valt in te zien waarom een zogenaamde hacker de gedupeerden het geldbedrag op bankrekeningen van verdachte zou laten storten.

De rechtbank verwerpt het verweer.

Er is ook overigens geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is.

Het bewezenverklaarde levert op:

Ten aanzien van de feiten 1. tot en met 15:

Oplichting, meermalen gepleegd.

5. DE STRAFBAARHEID VAN VERDACHTE.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

6. MOTIVERING VAN DE STRAF.

De rechtbank heeft de op te leggen straffen bepaald op grond van de ernst van het bewezenverklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon van verdachte.

De rechtbank heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting van een groot aantal personen. Uit de inhoud van het dossier blijkt dat het moet gaan om vele slachtoffers. Vijftien van deze oplichtingen zijn uiteindelijk aan verdachte telastegelegd. Verdachte ging als volgt te werk. Hij bood op de veilingsite ‘marktplaats.nl’ diverse goederen te koop aan, zoals geheugenkaarten, digitale fotocamera’s en mp3-spelers. Verschillende personen toonden hun interesse en via e-mail legde verdachte contact met hen. Verdachte wist het vertrouwen van deze personen te winnen en beloofde hun, na hun betaling te hebben ontvangen, het goed te zullen toesturen. Na ontvangst van de betaling bleef de levering echter achterwege.

Dit zijn ernstige feiten, waarmee verdachte de slachtoffers voor forse geldbedragen heeft benadeeld. Hij heeft zich puur laten leiden door zijn drang naar geldelijk gewin, waarbij hij volstrekt is voorbijgegaan aan de gevolgen van zijn handelen voor de slachtoffers. Bovendien heeft verdachte het vertrouwen dat consumenten moeten kunnen stellen in internettransacties via veilingsites als marktplaats.nl ernstig beschaamd.

De rechtbank rekent het verdachte voorts zwaar aan dat hij, zowel in het vooronderzoek als tijdens het onderzoek ter terechtzitting, geen blijk heeft gegeven van enig inzicht in de ernst en het kwalijke van de door hem begane misdrijven en dat hij heeft geweigerd daarvoor verantwoording af te leggen.

Met betrekking tot de persoon van verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op

- zijn relatief jeugdige leeftijd: verdachte was ten tijde van de bewezenverklaarde misdrijven 21 en 22 jaren oud,

- het op zijn naam staand Uittreksel Justitiële Documentatie van 17 juli 2006, waaruit blijkt dat verdachte reeds eerder terzake van vermogensdelicten tot vrijheidsbenemende straffen is veroordeeld, hetgeen verdachte er kennelijk niet van heeft kunnen weerhouden te recidiveren,

- het over verdachte uitgebrachte Voorlichtingsrapport van 11 juni 2003 van E.C.G. van Baarsen, als reclasseringswerkster verbonden aan de Reclassering Nederland.

Gelet op de professionele wijze waarop verdachte de slachtoffers heeft opgelicht, de aanzienlijke schade die is veroorzaakt en de grootschaligheid van zijn handelen, is de rechtbank van oordeel dat een gedeelte van de op te leggen gevangenisstraf in onvoorwaardelijke vorm dient te worden opgelegd.

7. MOTIVERING VAN DE BIJKOMENDE STRAF.

De rechtbank is van oordeel, dat het onder verdachte inbeslaggenomen geldbedrag tot een hoogte van € 295,- dient te worden verbeurd verklaard. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, dat met betrekking tot dit geldbedrag de bewezenverklaarde feiten zijn begaan en dit bedrag aan verdachte toebehoort.

8. BESLISSINGEN OMTRENT OVERIGE INBESLAGGENOMEN VOORWERPEN.

8.1. Teruggave aan verdachte.

De rechtbank is van oordeel, dat de in beslag genomen voorwerpen, te weten

- een geldbedrag ter hoogte van € 250,-,

- 9 telefoonkaarten, kleur blauw, opwaardeerkaarten Ortel Mobile,

- een giropas, kleur blauw, Postbank , ten name van [verdachte],

- een bankpas, kleur geel, Rabobank Europas, ten name van [verdachte],

- een bankpas, kleur groen, ABN-Amro Wereldpas, ten name van [verdachte],

- 7 verschillende soorten passen, kleur blauw,

- een portemonnee, kleur bruin,

dienen te worden teruggegeven aan verdachte, die als rechthebbende kan worden aangemerkt.

8.2. Toevoeging aan het dossier.

De rechtbank is van oordeel, dat de in beslag genomen voorwerpen, te weten

- een stuk papier, kleur wit, met telefoonnummers, pincodes en pukcodes,

- een rekening, kleur wit,

- een stuk papier, kleur wit, bestelbon van Klingel,

aan het dossier dienen te worden toegevoegd, nu zij als zodanig onderdeel zijn van het vooronderzoek.

9. BENADEELDE PARTIJEN.

9.1. [slachtoffer 1].

Ter terechtzitting heeft zich in het geding over de strafzaak als benadeelde partij gevoegd [slachtoffer 1] in verband met een vordering tot vergoeding van € 50,- wegens schade die verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Nu voorts is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in rubriek 2. onder 1. bewezenverklaarde strafbare feit, door de handelingen van verdachte, rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag, kan de vordering worden toegewezen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

9.2. [slachtoffer 2].

Ter terechtzitting heeft zich in het geding over de strafzaak als benadeelde partij gevoegd [slachtoffer 2] in verband met een vordering tot vergoeding van € 150,- wegens schade die verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Nu voorts is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in rubriek 2. onder 2. bewezenverklaarde strafbare feit, door de handelingen van verdachte, rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag, kan de vordering worden toegewezen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

9.3. [slachtoffer 3].

Ter terechtzitting heeft zich in het geding over de strafzaak als benadeelde partij gevoegd [slachtoffer 3] in verband met een vordering tot vergoeding van € 155,50 wegens schade die verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Nu voorts is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in rubriek 2. onder 3. bewezenverklaarde strafbare feit, door de handelingen van verdachte, rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag, kan de vordering worden toegewezen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

9.4. [slachtoffer 5].

Ter terechtzitting heeft zich in het geding over de strafzaak als benadeelde partij gevoegd [slachtoffer 5] in verband met een vordering tot vergoeding van € 165,50 wegens schade die verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Nu voorts is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in rubriek 2. onder 5. bewezenverklaarde strafbare feit, door de handelingen van verdachte, rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag, kan de vordering worden toegewezen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

9.5. [slachtoffer 6].

Ter terechtzitting heeft zich in het geding over de strafzaak als benadeelde partij gevoegd [slachtoffer 6] in verband met een vordering tot vergoeding van € 150,- wegens schade die verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Nu voorts is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in rubriek 2. onder 6. bewezenverklaarde strafbare feit, door de handelingen van verdachte, rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag, kan de vordering worden toegewezen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

9.6. [slachtoffer 7].

Ter terechtzitting heeft zich in het geding over de strafzaak als benadeelde partij gevoegd

[slachtoffer 7] in verband met een vordering tot vergoeding van € 155,- wegens schade die verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Nu voorts is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in rubriek 2. onder 7. bewezenverklaarde strafbare feit, door de handelingen van verdachte, rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag, kan de vordering worden toegewezen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

9.7. [slachtoffer 8].

Ter terechtzitting heeft zich in het geding over de strafzaak als benadeelde partij gevoegd

[slachtoffer 8] in verband met een vordering tot vergoeding van € 105,50 wegens schade die verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Nu voorts is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in rubriek 2. onder 8. bewezenverklaarde strafbare feit, door de handelingen van verdachte, rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag, kan de vordering worden toegewezen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

9.8. [slachtoffer 9].

Ter terechtzitting heeft zich in het geding over de strafzaak als benadeelde partij gevoegd [slachtoffer 9] in verband met een vordering tot vergoeding van € 75,- wegens schade die verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Nu voorts is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in rubriek 2. onder 9. bewezenverklaarde strafbare feit, door de handelingen van verdachte, rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag, kan de vordering worden toegewezen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

9.9. [slachtoffer 10].

Ter terechtzitting heeft zich in het geding over de strafzaak als benadeelde partij gevoegd

[slachtoffer 10] in verband met een vordering tot vergoeding van € 140,- wegens schade die verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Nu voorts is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in rubriek 2. onder 10. bewezenverklaarde strafbare feit, door de handelingen van verdachte, rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag, kan de vordering worden toegewezen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

9.10. [slachtoffer 11].

Ter terechtzitting heeft zich in het geding over de strafzaak als benadeelde partij gevoegd

[slachtoffer 11] in verband met een vordering tot vergoeding van € 80,50,- wegens schade die verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Nu voorts is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in rubriek 2. onder 11. bewezenverklaarde strafbare feit, door de handelingen van verdachte, rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag, kan de vordering worden toegewezen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

9.11. [slachtoffer 12].

Ter terechtzitting heeft zich in het geding over de strafzaak als benadeelde partij gevoegd

[slachtoffer 12] in verband met een vordering tot vergoeding van € 115,50- wegens schade die verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Nu voorts is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in rubriek 2. onder 12. bewezenverklaarde strafbare feit, door de handelingen van verdachte, rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag, kan de vordering worden toegewezen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

9.12. [slachtoffer 14].

Ter terechtzitting heeft zich in het geding over de strafzaak als benadeelde partij gevoegd

[slachtoffer 14] in verband met een vordering tot vergoeding van € 136,20 wegens schade die verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Nu voorts is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in rubriek 2. onder 14. bewezenverklaarde strafbare feit, door de handelingen van verdachte, rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag, kan de vordering worden toegewezen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

9.13. [slachtoffer 15].

Ter terechtzitting heeft zich in het geding over de strafzaak als benadeelde partij gevoegd

[slachtoffer 15] in verband met een vordering tot vergoeding van € 100,- wegens schade die verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de vordering van de benadeelde partij van zodanig eenvoudige aard is, dat deze zich leent voor behandeling in deze strafzaak.

Nu voorts is komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het hiervoor in rubriek 2. onder 15. bewezenverklaarde strafbare feit, door de handelingen van verdachte, rechtstreeks schade heeft geleden tot het gevorderde bedrag, kan de vordering worden toegewezen.

De verdachte dient daarnaast te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken.

10. SCHADEVERGOEDINGSMAATREGELEN.

De rechtbank heeft tot het opleggen van de hierna te noemen maatregelen besloten, omdat verdachte naar het oordeel van de rechtbank jegens de slachtoffers naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door de in rubriek 2. onder 1. tot en met 3, 5 tot en met 12, 14. en 15. bewezenverklaarde strafbare feiten is toegebracht aan de benadeelde partijen.

De toepassing van hechtenis, bij gebreke van voldoening van het verschuldigde bedrag, heft de opgelegde verplichting niet op.

11. TOEGEPASTE WETTELIJKE ARTIKELEN.

De op te leggen straffen en maatregelen zijn gegrond op de artikelen 14 a (oud), 14b (oud), 14c, 33, 33a, 36f, 57, 326 (oud) en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

12. BESLISSING.

De rechtbank:

Verklaart bewezen, dat verdachte het telastegelegde, zoals hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING aangeduid, heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verstaat dat het bewezenverklaarde oplevert de hierboven in de rubriek DE STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZENVERKLAARDE vermelde strafbare feiten.

Verklaart verdachte voor het bewezenverklaarde strafbaar.

Veroordeelt verdachte voor het bewezen verklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van 24 (vierentwintig) maanden.

Beveelt dat van deze straf een gedeelte, groot 6 (zes) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegde, tenzij later anders wordt beslist.

Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt.

Bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd een geldbedrag ter hoogte van € 295,-.

Gelast de teruggave aan verdachte van

- een geldbedrag ter hoogte van € 250,-,

- 9 telefoonkaarten, kleur blauw, opwaardeerkaarten Ortel Mobile,

- een giropas, kleur blauw, Postbank, ten name van [verdachte],

- een bankpas, kleur geel, Rabobank Europas, ten name van [verdachte],

- een bankpas, kleur groen, ABN-Amro Wereldpas, ten name van [verdachte],

- 7 verschillende soorten passen, kleur blauw,

- een portemonnee, kleur bruin.

Voegt toe aan het dossier

- een stuk papier, kleur wit, met telefoonnummers, pincodes en pukcodes,

- een rekening, kleur wit,

- een stuk papier, kleur wit, bestelbon van Klingel.

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1], [adres en woonplaats slachtoffer 1].

Veroordeelt verdachte tot het betalen van een bedrag van € 50,- (vijftig euro) als schadevergoeding.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 1], te betalen een som geld ten bedrage van € 50,- (vijftig euro), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 1 (één) dag.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2], [adres en woonplaats slachtoffer 2]

Veroordeelt verdachte tot het betalen van een bedrag van € 150,- (honderdvijftig euro) als schadevergoeding.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 2], te betalen een som geld ten bedrage van € 150,- (honderdvijftig euro), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 3 (drie) dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 3], [adres en woonplaats slachtoffer 3]

Veroordeelt verdachte tot het betalen van een bedrag van € 155,50 (honderdvijfenvijftig euro en vijftig eurocent) als schadevergoeding.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 3], te betalen een som geld ten bedrage van € 155,50 (honderdvijfenvijftig euro en vijftig eurocent), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 3 (drie) dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 5], [adres en woonplaats slachtoffer 5]

Veroordeelt verdachte tot het betalen van een bedrag van € 165,50 (honderdvijfenzestig euro en vijftig eurocent) als schadevergoeding.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 5], te betalen een som geld ten bedrage van € 165,50 (honderdvijfenzestig euro en vijftig eurocent), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 3 (drie) dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 6], [adres en woonplaats slachtoffer 6]

Veroordeelt verdachte tot het betalen van een bedrag van € 150,- (honderdvijftig euro) als schadevergoeding.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 6], te betalen een som geld ten bedrage van € 150,- (honderdvijftig euro), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 3 (drie) dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 7], [adres en woonplaats slachtoffer 7]

Veroordeelt verdachte tot het betalen van een bedrag van € 155,- (honderdvijfenvijftig euro) als schadevergoeding.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 7], te betalen een som geld ten bedrage van € 155,- (honderdvijfenvijftig euro), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 3 (drie) dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 8], [adres en woonplaats slachtoffer 8]

Veroordeelt verdachte tot het betalen van een bedrag van € 105,50 (honderdvijf euro en vijftig eurocent) als schadevergoeding.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 8], te betalen een som geld ten bedrage van € 105,50 (honderdvijf euro en vijftig eurocent), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 2 (twee) dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 9], [adres en woonplaats slachtoffer 9]

Veroordeelt verdachte tot het betalen van een bedrag van € 75,- (vijfenzeventig euro) als schadevergoeding.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 9], te betalen een som geld ten bedrage van € 75,- (vijfenzeventig euro), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 1 (één) dag.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 10], [adres en woonplaats slachtoffer 10]

Veroordeelt verdachte tot het betalen van een bedrag van € 140,- (honderdveertig euro) als schadevergoeding.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 10], te betalen een som geld ten bedrage van € 140,- (honderdveertig), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 2 (twee) dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 11], [adres en woonplaats slachtoffer 11]

Veroordeelt verdachte tot het betalen van een bedrag van € 80,50 (tachtig euro en vijftig eurocent) als schadevergoeding.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 11], te betalen een som geld ten bedrage van € 80,50 (tachtig euro en vijftig eurocent), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 1 (één) dag.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 12], [adres en woonplaats slachtoffer 12]

Veroordeelt verdachte tot het betalen van een bedrag van € 115,50 (honderdvijftien euro en vijftig eurocent) als schadevergoeding.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 12], te betalen een som geld ten bedrage van € 115,50 (honderdvijftien euro en vijftig eurocent), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 2 (twee) dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 14], [adres en woonplaats slachtoffer 14]

Veroordeelt verdachte tot het betalen van een bedrag van € 136,20 (honderdzesendertig euro en twintig eurocent) als schadevergoeding.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 14], te betalen een som geld ten bedrage van € 136,20 (honderdzesendertig euro en twintig eurocent), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 2 (twee) dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Wijst toe de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 15], [adres en woonplaats slachtoffer 15]

Veroordeelt verdachte tot het betalen van een bedrag van € 100,- (honderd euro) als schadevergoeding.

Veroordeelt verdachte voorts in de kosten die de benadeelde partij tot op heden heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak moet maken. De tot heden gemaakte kosten begroot de rechtbank op nihil.

Legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer, genaamd [slachtoffer 15], te betalen een som geld ten bedrage van € 100,- (honderd euro), bij gebreke van betaling en van verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 2 (twee) dagen.

Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de betaling aan de Staat.

Bepaalt dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de betaling aan de benadeelde partij.

Dit vonnis is gewezen door

mr. H. de Klerk, voorzitter,

mr. Y.M.I. Greuter-Vreeburg en mr. G.W.A. Lamsvelt, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. R. Hirzalla, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 07 november 2006.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.



naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature