< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Kinderporno, gegevensdragers, misbruik, produceren en verspreiden van kinderporno

UitspraakRechtbank Leeuwarden

Sector strafrecht

VERKORT VONNIS

Uitspraak: 30 mei 2006

Parketnummer: 17/786011-05

VONNIS van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak van het openbaar ministerie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende te [adres].

De rechtbank heeft gelet op het ter terechtzitting gehouden onderzoek van 16 mei 2006.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. W.A. Veenstra, advocaat te Joure.

TELASTELEGGING

Aan dit vonnis is een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van de dagvaarding gehecht, waaruit de inhoud van de telastelegging geacht moet worden hier te zijn overgenomen.

In de telastelegging voorkomende schrijffouten of kennelijke misslagen worden verbeterd gelezen. De verdachte is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht het telastegelegde bewezen, met dien verstande dat:

hij in de periode van 1 januari 2003 tot en met 5 oktober 2004, te Haskerhorne, in de gemeente Skarsterlân, een aantal gegevensdragers, te weten een tweetal harde schijven van een personal computer en een aantal CD-Roms bevattende één of meer afbeeldingen (74.662, althans een aantal, foto's en 2587, althans een aantal, digitale films) van telkens seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken, in bezit heeft gehad,

immers heeft verdachte op die harde schijven van voornoemde personal computers en die CD-Roms - zakelijk weergegeven - (onder meer)

in de map [naam]

- een afbeelding van een jongetje van rond de acht jaar die een volwassen man pijpt ([vindplaats])

en

- een afbeelding van een meisje van rond de vijf jaar die een volwassen man pijpt, terwijl een ander kind toekijkt

([vindplaats])

en

-een afbeelding van een meisje van rond de zes jaar die naakt op haar rug ligt, terwijl een volwassen man zijn stijve penis een stukje in haar vagina heeft

([vindplaats])

en

in de map [naam]

-een filmpje waarop is te zien dat een meisje van rond de vier jaar een volwassen man moet pijpen en de man klaar komt in de mond van het meisje

([vindplaats])

en

-een filmpje waarop is te zien dat een meisje van rond de tien jaar door een volwassene in allerlei standjes wordt betast en een man zijn stijve penis in de vagina en later in de anus van het meisje steekt

([vindplaats])

en

op CD-rom met het opschrift 51

-een filmpje waarop is te zien dat een meisje van rond de tien jaar een volwassen man aan het pijpen is

([vindplaats])

en

op CD-rom met het opschrift 48

-een filmpje waarop is te zien dat een meisje van rond de tien jaar door een volwassen man een kamer wordt binnengebracht. De man likt de vagina van het meisje en duwt zijn penis een stukje in de vagina van het meisje en vervolgens moet het meisje op handen en knieën zitten en de man steekt zijn vingers in haar vagina en anus. Het meisje pijpt de man, die vervolgens klaar komt in de mond van het meisje

([vindplaats])

en

op CD-rom met het opschrift 37 en 38

-een filmpje waarop is te zien dat een meisje van rond de tien jaar middels touwen aan haar handen en voeten en nek is vastgebonden en een masker voor haar gezicht heeft. Zij krijgt door een volwassen man een dildo in haar mond geduwd, waarna hij vervolgens zijn stijve penis in haar mond duwt en het meisje de man moet pijpen

([vindplaats])

en

op CD-rom met het opschrift augustus 24, 2003

-een afbeelding van een meisje rond de zeven jaar die naast een naakte man zit, zij heeft de penis van die man in haar hand

([vindplaats])

en

-een afbeelding van een meisje van rond de tien jaar die een volwassen man pijpt

([vindplaats])

en

-een afbeelding van een meisje van rond de tien jaar die een stijve penis vast heeft en het sperma druipt uit deze penis

([vindplaats])

in bezit gehad, zulks terwijl hij van het plegen van voornoemd misdrijf een gewoonte heeft gemaakt.

De verdachte zal van het meer of anders telastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht.

KWALIFICATIE

Het bewezene levert op:

Een gewoonte maken van het plegen van het misdrijf: een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben.

STRAFBAARHEID VERDACHTE

De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken.

STRAFMOTIVERING

De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden strafsoort en strafmaat in aanmerking:

- de aard en de ernst van het gepleegde feit;

- de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken en deze naar voren komt uit het uittreksel uit het algemeen documentatieregister en het voorlichtingsrapport van Reclassering Nederland, d.d. 24 februari 2006;

- de vordering van de officier van justitie tot veroordeling van verdachte terzake het telastegelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van tien maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren;

- het pleidooi van de raadsman.

Verdachte heeft zich over een betrekkelijk lange periode schuldig gemaakt aan

het bezit van grote hoeveelheden kinderporno in de vorm van foto's en films.

Het is algemeen bekend dat om dergelijke afbeeldingen te kunnen maken, kinderen misbruikt worden, waarbij kinderen veelal ernstige trauma's oplopen. Kinderen dienen beschermd te worden tegen dit ernstige misbruik. Een ieder die treedt in het circuit van de kinderpornografie is medeschuldig aan de instandhouding daarvan en derhalve moreel medeschuldig aan het misbruik van deze kinderen.

In beginsel dient een dergelijk feit te worden bestraft met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

De rechtbank weegt als strafverzwarende omstandigheid mee dat verdachte meerdere malen door betalingen te verrichten met zijn creditcard, welbewust lid is geworden van ten minste drie betaal-internetsites waarop kinderporno werd aangeboden. Daarmee is verdachte zeer gericht op zoek geweest naar kinderporno en heeft verdachte financiële steun gegeven aan de organisatie die zit achter het produceren en het verspreiden van kinderporno, zoals die bij verdachte thuis is aangetroffen.

Voorts weegt de rechtbank als strafverzwarende omstandigheid mee dat verdachte een bagatelliserende houding aanneemt ten aanzien van het door hem gepleegde feit, waarvoor hij geen verantwoordelijkheid neemt. Ook lijkt het erop dat verdachte geen inzicht wil geven in zijn drijfveer om in het bezit te komen en te blijven van de enorme hoeveelheid bij hem aangetroffen kinderporno.

Als strafverlichtende omstandigheden weegt de rechtbank mee dat verdachte geen documentatie heeft.

In de door de reclassering opgemaakte rapportage wordt door de reclassering met klem afgeraden verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, aangezien het de verwachting is dat verdachte zich niet staande kan houden in een penitentiaire inrichting. De rechtbank kan zich, gezien de inhoud van de rapportage, daarin vinden.

Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat een werkstraf op zijn plaats is. De rechtbank zal verdachte daarnaast als stok achter de deur een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen, teneinde te bewerkstellingen dat verdachte niet opnieuw strafbare feiten zal plegen.

TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14 a (oud), 14b (oud), 14c, 22c, 22d, 240b (oud) en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

DE UITSPRAAK VAN DE RECHTBANK LUIDT

RECHTDOENDE:

Verklaart het telastegelegde bewezen, te kwalificeren en strafbaar in voege als voormeld en verdachte deswege strafbaar.

Veroordeelt verdachte te dier zake tot:

Een werkstraf, bestaande uit het verrichten van 240 uren onbetaalde arbeid.

Beveelt dat voor het geval de veroordeelde de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis voor de duur van 120 dagen zal worden toegepast.

Een gevangenisstraf voor de duur van vier maanden.

Bepaalt, dat deze gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, welke hierbij wordt vastgesteld op twee jaren, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is telastegelegd dan het bewezenverklaarde en spreekt verdachte daarvan vrij.

Dit vonnis is gewezen door mr. G. Bracht, voorzitter, mr. M.R. de Vries en mr. H.R. Bax, rechters, bijgestaan door mr. B.E. Martini, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 30 mei 2006.

Mr. Bax is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature