< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Een ondernemer biedt spellen en andere software aan via internetsites. De besteller vult gegevens in en plaatst een bestelling. Daarna wordt door middel van e-mails die afkomstig zijn van niet bestaande personen betaling gevraagd. In veel gevallen blijft levering achterwege. Van de opbrengst betaalt verdachte zijn levensonderhoud. Tevens wordt daarvan casinobezoek en een verbouwing betaald. De rechtbank acht oplichting bewezen.

UitspraakRECHTBANK GRONINGEN

Sector Strafrecht

parketnummer: 18/670664-05

datum uitspraak: 23 februari 2006

op tegenspraak

raadsman: mr. R.J. Skála

vonnis van de rechtbank te Groningen, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [adres],

thans preventief gedetineerd in P.I. Noord, Huis van Bewaring Groningen te Groningen.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 9 februari 2006.

Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

Door de raadsman is bij preliminair verweer aangevoerd dat het openbaar ministerie met betrekking tot feit 1, 2 en 3 niet ontvankelijk moet worden verklaard.

De rechtbank heeft dit verweer ter terechtzitting verworpen en is derhalve van oordeel dat dit door de raadsman bij pleidooi herhaalde verweer thans geen bespreking meer behoeft.

De rechtbank heeft voorts vastgesteld dat het openbaar ministerie ook voor het overige ontvankelijk is in zijn vervolging.

Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd: dat

1.

hij in of omstreeks de periode 1 januari 2005 tot en met 15 mei 2005 in de

gemeente(n) Deurne, Rheden, Berkel en Rodenrijs, Amstelveen, Rotterdam en/of

elders in Nederland, op verschillende tijdstippen, (telkens) tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich

en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een

valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door één of meer listige

kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, één of meer personen

(te weten (o.a.) [slachtoffer 1], [slachtoffer 2], [slachtoffer 3], [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5]) heeft bewogen tot de afgifte van één of meer

geldbedragen,

hebbende verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans

alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met vorenomschreven oogmerk

(zakelijk weergegeven) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in

strijd met de waarheid

- een website, genaamd www.gbasp.org en/of www.gbasp.nl en/of

www.gbasp.orch.nl, althans een of meer websites, aangemaakt en/of op het

internet geplaatst, en/of

- op, althans door middel van, al dan niet genoemde website (op het internet)

één of meer computerspelletjes en/of anderszins computergerelateerde hard-

en/of software (voor een stuntprijs, althans voor een gering geldbedrag) te

koop aangeboden, en/of

- op, althans door middel van, al dan niet genoemde website(s) de mogelijkheid

geboden om de aangeboden producten te bestellen/kopen en/of (daarbij) de

(mogelijke) klant (onder meer) laten weten dat (een) besteld(e) product(en)

pas geleverd zou(den) worden nadat het betreffende geldbedrag was ontvangen op

een specifiek vermeld rekeningnummer,

(te weten op navolgende zakelijk weergegeven wijze:

op genoemde site(s) kan de klant een product aanklikken, waarna de klant op

een factuurscherm terechtkomt waar (onder meer) personalia van de klant moeten

worden ingevuld, waarna dit formulier verzonden dient te worden.

De klant krijgt vervolgens direkt (per e-mail ) een bevestiging/mededeling van

de gedane bestelling.

In de bevestiging/mededeling staan (onder meer) de adresgegevens van de klant,

het bestelde product, een e-mailadres voor klachten of support, een

ordernummer en/of de mededeling "Als u betalingsmethode: via mijn bank of giro

rekening heeft gekozen dan verzoeken wij u om het totale bedrag van uw

bestelling over te maken op giro rekening: [postbankr[postbankre[postbankrekening] ten name van [verdachte]

plaats: [plaatsnaam] Wij sturen u dus geen acceptgiro op. DAARNA kunnen wij pas

tot verzending overgaan" dan wel de mededeling: "Als u betalingsmethode: via

mijn bank of giro rekening heeft gekozen dan verzoeken wij u om het totale

bedrag van uw bestelling over te maken op giro rekening: [rekeningnummer] ten name

van tiehuis plaats: [plaatsnaam] Wij sturen u dus geen acceptgiro op. DAARNA

kunnen wij pas tot verzending overgaan",

althans de mededeling dat bestelling pas geleverd wordt na ontvangen betaling)

en/of

- zich (aldus) voorgedaan als bonafide en/of betrouwbare verkoper(s) van

genoemde computerspelletjes en/of andere hard- en/of software, en/of

- (aldus) doen voorkomen dat de gekochte/bestelde computerspelletjes en/of

andere hard- en/of software in voorraad was en/of daadwerkelijk (tijdig

geleverd zou worden (terwijl de gekochte/bestelde goederen niet geleverd

werden),

waardoor (o.a.) één of meer van genoemde personen werd bewogen tot

bovenomschreven afgifte(n);

(zaak dossier 1, ordner II, aangiften 1, 2, 5, 12 en 15)

art 326 Wetboek van Strafrecht

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 15 mei 2005 in de

gemeente(n) Deurne, Rheden, Berkel en Rodenrijs, Amstelveen, Rotterdam en/of

elders in Nederland en/of Turkije, op verschillende tijdstippen, (telkens)

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk één of meer geldbedragen, geheel of ten dele toebehorende aan

(o.a.) [slachtoffer 1], [slachtoffer 2], [slachtoffer 3], [slachtoffer 4] en/of

[slachtoffer 5], welk(e) geldbedrag(en) verdachte en/of zijn mededader(s) anders dan

door misdrijf onder zich had(den),

namelijk (telkens) ter betaling van een bij (het bedrijf van) verdachte en/of

diens mededader(s) gekocht/besteld product door genoemd(e) perso(o)n(en) aan

verdachte en/of diens mededader(s),

wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

art 321 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij in of omstreeks de periode van 20 mei 2005 tot en met 20 september 2005 in

de gemeente(n) Buren, Delft, Zeevang en/of Slochteren en/of elders in

Nederland, op verschillende tijdstippen, (telkens) tezamen en in vereniging

met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een)

ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam

en/of van een valse hoedanigheid en/of door één of meer listige kunstgrepen

en/of door een samenweefsel van verdichtsels, één of meer personen (te weten

(o.a.) [slachtoffer 6], [slachtoffer 7], [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9]

heeft bewogen tot de afgifte van één of meer geldbedragen,

hebbende verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader(s), althans

alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met vorenomschreven oogmerk

(zakelijk weergegeven) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in

strijd met de waarheid

- een website, genaamd www.kingofgames.nl en/of www.KOGNL.nl, althans een of

meer websites, aangemaakt en/of op het internet geplaatst, en/of

- op, althans door middel van, al dan niet genoemde website (op het internet)

één of meer computerspelletjes en/of anderszins computergerelateerde hard-

en/of software (voor een stuntprijs, althans voor een gering geldbedrag) te

koop aangeboden, en/of

- op, althans door middel van, al dan niet genoemde website(s) de mogelijkheid

geboden om de aangeboden producten te bestellen/kopen en/of (daarbij) de

(mogelijke) klant (onder meer) laten weten dat (een) besteld(e) product(en)

pas geleverd zou(den) worden nadat het betreffende geldbedrag was ontvangen op

een specifiek vermeld rekeningnummer,

(te weten op navolgende zakelijk weergegeven wijze:

op genoemde site(s) kan de klant een product aanklikken, waarna de klant op

een factuurscherm terechtkomt waar (onder meer) personalia van de klant moeten

worden ingevuld, waarna dit formulier verzonden dient te worden.

De klant krijgt vervolgens direkt (per e-mail) een bevestiging/mededeling van

de gedane bestelling.

In de bevestiging/mededeling staan (onder meer) de adresgegevens van de klant,

het bestelde product, een e-mailadres voor klachten of support, een

ordernummer en/of de mededeling "U dient het bovenstaande bedrag over te

maken op: Rekeningnmmer [rekeningnummer] Ten name van: kingofgames.nl Te: Groningen

en/of postbank nummer [postbankrekening] Ten name van: [verdachte] Te: [plaatsnaam].

Zodra uw betaling binnen is krijgt u van ons een email dat de betaling

ontvangen id en dat uw pakketje klaar wordt gemaakt voor verzending",

althans de mededeling dat bestelling pas geleverd wordt na ontvangen betaling)

en/of

- zich (aldus) voorgedaan als bonafide en/of betrouwbare verkoper(s) van

genoemde computerspelletjes en/of andere hard- en/of software, en/of

- (aldus) doen voorkomen dat de gekochte/bestelde computerspelletjes en/of

andere hard- en/of software in voorraad was en/of daadwerkelijk (tijdig

geleverd zou worden (terwijl de gekochte/bestelde goederen niet geleverd

werden),

waardoor (o.a.) één of meer van genoemde personen werd bewogen tot

bovenomschreven afgifte(n);

(zaak dossier 2, ordner III, aangiften 1, 6, 9 en 12)

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks de periode van 20 mei 2005 tot en met 20 september 2005

in de gemeente(n) Buren, Delft, Zeevang en/of Slochteren en/of elders in

Nederland en/of Turkije, op verschillende tijdstippen, (telkens) tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer

geldbedragen, geheel of ten dele toebehorende aan (o.a.) [slachtoffer 6], [slachtoffer 7], [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of

anderen dan aan verdachte en welk(e) geldbedrag(en) verdachte anders dan door

misdrijf onder zich had,

namelijk (telkens) ter betaling van een bij (het bedrijf van) verdachte en/of

diens mededader(s) gekocht/besteld product door genoemd(e) perso(o)n(en) aan

verdachte en/of diens mededader(s),

wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

art 321 Wetboek van Strafrecht

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 september 2005 tot en met 31 oktober 2005

in de gemeente(n) Waterland, Berkelland, Bleiswijk, Franekerdeel en/of

Hoogezand-Sappemeer en/of elders in Nederland, op verschillende tijdstippen,

(telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen

(telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse

hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels,

A) een of meer perso(o)n(en) te weten (o.a.) [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11],

heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval van

enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens)

met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of

listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens)

- al dan niet door middel van de website www.marktplaats.nl met behulp van een

of meer schuilna(a)m(en), te weten Jaap Souler, en/of een rekeningnummer

[rekeningnummer] (zogenaamd) gesteld op die naam, en/of het bedrijf Softplus van [naam] en/of de bedijfsna(a)m(en) Kijkplus en/of Softplus, één of meer

computerspelletjes en/of anderszins computergerelateerde hard- en/of software

(voor een stuntprijs, althans voor een gering geldbedrag) te koop aangeboden,

en/of

- op, althans door middel van, al dan niet genoemde website(s) de mogelijkheid

geboden om de aangeboden producten te bestellen/kopen en/of (daarbij) de

(mogelijke) klant (onder meer) laten weten dat (een) besteld(e) product(en)

pas geleverd zou(den) worden nadat het betreffende geldbedrag was ontvangen op

een specifiek vermeld rekeningnummer,

en/of

- zich (aldus) voorgedaan als bonafide en/of betrouwbare verkoper(s) van

genoemde computerspelletjes en/of andere hard- en/of software, en/of

- (aldus) doen voorkomen dat de gekochte/bestelde computerspelletjes en/of

andere hard- en/of software in voorraad was en/of daadwerkelijk (tijdig

geleverd zou worden (terwijl de gekochte/bestelde goederen niet geleverd

werden),

waardoor (o.a.) genoemde perso(o)n(en) (telkens) werd bewogen tot

bovenomschreven afgifte(n);

(zaaksdossier 4, ordner V, aangiften 1 en 2)

EN/OF

B) een of meer perso(o)n(en) te weten (o.a.) [slachtoffer 12], [slachtoffer 13]

en/of [slachtoffer 14] heeft bewogen tot de afgifte van een of meer

geldbedragen, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn

mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk

weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met

de waarheid ,

- een website, genaamd www.softplus.nl, althans een of meer websites,

aangemaakt en/of op het internet geplaatst, en/of

- op, althans door middel van, al dan niet genoemde website (op het internet)

één of meer computerspelletjes en/of anderszins computergerelateerde hard-

en/of software (voor een stuntprijs, althans voor een gering geldbedrag) te

koop aangeboden, en/of

- op, althans door middel van, al dan niet genoemde website(s) de mogelijkheid

geboden om de aangeboden producten te bestellen/kopen en/of (daarbij) de

(mogelijke) klant (onder meer) laten weten dat (een) besteld(e) product(en)

pas geleverd zou(den) worden nadat het betreffende geldbedrag was ontvangen op

een specifiek vermeld rekeningnummer,

(te weten op navolgende zakelijk weergegeven wijze:

op genoemde site(s) kan de klant een product aanklikken, waarna de klant op

een factuurscherm terechtkomt waar (onder meer) personalia van de klant moeten

worden ingevuld, waarna dit formulier verzonden dient te worden.

De klant krijgt vervolgens (per e-mail) een bevestiging/mededeling van de

gedane bestelling. In de bevestiging/mededeling staan (onder meer) de

adresgegevens van de klant, het bestelde product, een ordernummer en/of de

mededeling "Betaalwijze: Vooruit betalen"),

en/of

- zich (aldus) voorgedaan als bonafide en/of betrouwbare verkoper(s) van

genoemde computerspelletjes en/of andere hard- en/of software, en/of

- (aldus) doen voorkomen dat de gekochte/bestelde computerspelletjes en/of

andere hard- en/of software in voorraad was en/of daadwerkelijk (tijdig

geleverd zou worden (terwijl de gekochte/bestelde goederen niet geleverd

werden),

waardoor (o.a.) genoemde perso(o)n(en) (telkens) werd bewogen tot

bovenomschreven afgifte(n);

(zaaksdossier 4, ordner V, aangiften 3, 5 en 11)

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, dat

hij in of omstreeks 1 september 2005 tot en met 31 oktober 2005 in de

gemeente(n) Waterland, Berkelland, Bleiswijk, Franekerdeel en/of

Hoogezand-Sappemeer en/of elders in Nederland en/of Turkije, op verschillende

tijdstippen, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen,

althans alleen,

opzettelijk één of meer geldbedragen, geheel of ten dele toebehorende aan

(o.a.) [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12], [slachtoffer 13] en/of

[slachtoffer 14], welk(e) geldbedrag(en) verdachte en/of zijn

mededader(s) anders dan door misdrijf onder zich had(den),

namelijk (telkens) ter betaling van een bij (het bedrijf van) verdachte en/of

diens mededader(s) gekocht/besteld product door genoemd(e) perso(o)n(en) aan

verdachte en/of diens mededader(s), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend;

art 321 Wetboek van Strafrecht

4.

hij in of omstreeks de periode van 20 tot en met 28 oktober 2005 in het

arrondissement Assen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met

één of meer anderen, althans alleen, één of meermalen een afbeelding en/of een

gegevensdrager, bevattende één of meer afbeeldingen van seksuele gedragingen,

bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de

leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar

was betrokken (telkens) in bezit heeft gehad,

te weten - onder meer - de hieronder nader omschreven afbeelding(en)

aangetroffen op van een gegevensdrager, te weten (de harde schijf van) een

computer, met daarop 29, althans een hoeveelheid, afbeeldingen, betreffende

meisjes in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar, althans onder de achttien

jaar, en die op erotische wijze en/of in een duidelijk seksueel getinte

houding poseren en/of zijn afgebeeld en/of op zodanige wijze poseren en/of

zijn afgebeeld, dat hun (ontblote) geslachtsdelen (al dan niet in close-up)

nadrukkelijk en/of uitdagend in beeld zijn gebracht (op een wijze kennelijk

bedoeld, althans mede bedoeld, om seksuele prikkeling op te wekken) en/of

die (een) seksuele gedraging(en) met zichzelf en/of een of meer andere

perso(o)n(en) verrichten en/of dulden, bestaande uit het seksueel

binnendringen van het lichaam en/of (andere) ontuchtige handelingen

waaronder

- een foto van een meisje van circa 12 jaar oud dat, tegen een rode

achtergrond, achterover op haar rug ligt. Haar bovenlichaam wordt bedekt door

een rood topje. Ze draagt rond haar middel een witte jarretelgordel. Haar

onderlichaam is verder geheel ontbloot. Hierdoor is haar vagina duidelijk op

de foto in beeld gebracht,

(beschreven als foto 4 in het proces-verbaal van bevindingen BRNON105F-AH-017

d.d. 6 december 2005 opgemaakt door verbalisant [verbalisant], brigadier van de

Regiopolitie Groningen, Divisie Regionale Recherche, zie zaaksdossier 6,

ordner VII, pagina 16)

en/of

- een foto van twee geheel naakte meisjes, leeftijd circa 14 jaar. De meisjes

bevinden zich op een matras van een tweepersoonsbed. het ene meisje ligt

ruggelings op het dekbed en heeft haar benen ietwat gespreid. het andere

meisje zit op haar billen naast haar, waarbij het rechterbeen van het op haar

rug liggende meisje over het linkerbeen van het zittende meisje ligt. het

zittende meisje heeft in haar rechterhand een roze dildo en op de foto wordt

in beeld gebracht dat zij met die dildo bij de vagina van het liggende meisje

zit. Door de pose van beide meisjes zijn duidelijk de borsten en vagina's in

beeld gebracht,

(beschreven als foto 7 in het proces-verbaal van bevindingen BRNON105F-AH-017

d.d. 6 december 2005 opgemaakt door verbalisant [verbalisant], brigadier van de

Regiopolitie Groningen, Divisie Regionale Recherche, zie zaaksdossier 6,

ordner VII, pagina 16)

en/of

- een foto waarop een circa 13 jaar oud meisje poseert dat geheel naakt staat

afgebeeld. Het meisje zit op een soort kastje en heeft haar benen iets

gespreid. In haar rechterhand houdt ze een roos en de stengel van deze roos

houdt ze naast haar vagina. het meisje kijkt recht in de lens. Duidelijk zijn

op deze foto de beginnende borsten en de vagina van het meisje in beeld

gebracht,

(beschreven als foto 8 in het proces-verbaal van bevindingen BRNON105F-AH-017

d.d. 6 december 2005 opgemaakt door verbalisant [verbalisant], brigadier van de

Regiopolitie Groningen, Divisie Regionale Recherche, zie zaaksdossier 6,

ordner VII, pagina 17)

en/of

- een foto van zes verschillende fotootjes. Op dit zesluik staat een circa 14

jaar oud meisje geheel naakt afgebeeld. Op de linkerfoto van de bovenste rij

is te zien dat ze zich van haar kleding ontdoet. Op de middelste foto van de

bovenrij zit het meisje op haar achterwerk met opgetrokken en gespreide benen

waardoor haar vagina in beeld wordt gebracht, alsmede haar borstjes. Op de

rechterfoto van de bovenrij heeft het meisje haar benen nog verder gespreid

zodat vagina en borsten duidelijk in beeld zijn gebracht. Op de linker foto

van de onderste rij is te zien dat het meisje, met gespreide benen, met haar

rechterhand haar vagina beroert. Op de middelste foto is dit in close-up in

beeld gebracht en zie je dat ze met haar rechterhand haar schaamlippen

opentrekt zodat haar vagina duidelijker in beeld wordt gebracht,

(beschreven als foto 11 in het proces-verbaal van bevindingen BRNON105F-AH-017

d.d. 6 december 2005 opgemaakt door verbalisant [verbalisant], brigadier van de

Regiopolitie Groningen, Divisie Regionale Recherche, zie zaaksdossier 6,

ordner VII, pagina 17);

(zaaksdossier 6, ordner VII)

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

Bewezenverklaring

De rechtbank is van oordeel dat het onder 1 primair, 2 primair en 3 primair onder A en B kan worden bewezen op grond van de aangiften en de daarbij gevoegde afschriften van e-mails, de verklaringen van de verdachte en de verklaringen van [naam] en [naam 2].

Naar het oordeel van de rechtbank kan het onder 4 tenlastegelegde worden bewezen op grond van het door verbalisant [verbalisant 2] op 9 november 2005 opgemaakte proces-verbaal met betrekking tot het onderzoek van de harde schijf, alsmede de toelichting door de verbalisant gegeven ter terechtzitting, het door verbalisant [verbalisant] op 6 december 2005 opgemaakte proces-verbaal van bevindingen met betrekking tot de digitale gegevensdragers alsmede op grond van de verklaringen van [naam].

De rechtbank acht derhalve wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder

1 primair, 2 primair, 3 primair en 4 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode 1 januari 2005 tot en met 15 mei 2005 in de gemeenten Deurne, Rheden, Berkel en Rodenrijs, Amstelveen, Rotterdam en/of elders in Nederland, op verschillende tijdstippen, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zich en die ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, personen te weten o.a. [slachtoffer 1], [slachtoffer 2], [slachtoffer 3], [slachtoffer 4] en [slachtoffer 5] heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen,

hebbende verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader, meermalen, met vorenomschreven oogmerk (zakelijk weergegeven) valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in

strijd met de waarheid

- een website, genaamd www.gbasp.org en www.gbasp.nl aangemaakt en op het

internet geplaatst, en

- op genoemde website (op het internet) computerspelletjes en anderszins computergerelateerde hard- en/of software (voor een stuntprijs, althans voor een gering geldbedrag) te koop aangeboden, en

- op genoemde websites de mogelijkheid geboden om de aangeboden producten te bestellen/kopen en daarbij de mogelijke klant onder meer laten weten dat (een) besteld(e) product(en) pas geleverd zou(den) worden nadat het betreffende geldbedrag was ontvangen op een specifiek vermeld rekeningnummer,

te weten op navolgende zakelijk weergegeven wijze:

op genoemde site(s) kan de klant een product aanklikken, waarna de klant op een factuurscherm terechtkomt waar (onder meer) personalia van de klant moeten worden ingevuld, waarna dit formulier verzonden dient te worden.

De klant krijgt vervolgens direkt (per e-mail) een bevestiging/mededeling van de gedane bestelling.

In de bevestiging/mededeling staan (onder meer) de adresgegevens van de klant, het bestelde product, een e-mailadres voor klachten of support, een ordernummer en/of de mededeling "Als u betalingsmethode: via mijn bank of girorekening heeft gekozen dan verzoeken wij u om het totale bedrag van uw bestelling over te maken op giro rekening: [postbankrekening] ten name van [verdachte] plaats: [plaatsnaam] Wij sturen u dus geen acceptgiro op. DAARNA kunnen wij pas tot verzending overgaan" dan wel de mededeling: "Als u betalingsmethode: via mijn bank of giro rekening heeft gekozen dan verzoeken wij u om het totale bedrag van uw bestelling over te maken op giro rekening: [rekeningnummer] ten name van tiehuis plaats: [plaatsnaam] Wij sturen u dus geen acceptgiro op. DAARNA kunnen wij pas tot verzending overgaan",

en

- zich aldus voorgedaan als bonafide en betrouwbare verkoper(s) van genoemde computerspelletjes en andere hard- en/of software, en

- aldus doen voorkomen dat de gekochte/bestelde computerspelletjes en andere hard- en/of software in voorraad waren en daadwerkelijk tijdig geleverd zouden worden terwijl de gekochte/bestelde goederen niet geleverd werden, waardoor o.a. genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgiften;

2.

hij in de periode van 20 mei 2005 tot en met 20 september 2005 in de gemeenten Buren, Delft, Zeevang en/of Slochteren en/of elders in Nederland, op verschillende tijdstippen, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zich en die ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, personen, te weten o.a. [slachtoffer 6], [slachtoffer 7], [slachtoffer 8] en [slachtoffer 9]

heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen,

hebbende verdachte tezamen en in vereniging met zijn mededader, meermalen, met vorenomschreven oogmerk zakelijk weergegeven valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in

strijd met de waarheid

- een website, genaamd www.kingofgames.nl en/of www.KOG.nl, aangemaakt en op het internet geplaatst, en

- op genoemde website(s) (op het internet) computerspelletjes en anderszins computergerelateerde hard- en software (voor een stuntprijs, althans voor een gering geldbedrag) te koop aangeboden, en

- op genoemde website(s) de mogelijkheid geboden om de aangeboden producten te bestellen/kopen en daarbij de mogelijke klant onder meer laten weten dat (een) besteld(e) product(en) pas geleverd zou(den) worden nadat het betreffende geldbedrag was ontvangen op een specifiek vermeld rekeningnummer,

(te weten op navolgende zakelijk weergegeven wijze:

op genoemde site(s) kan de klant een product aanklikken, waarna de klant op

een factuurscherm terechtkomt waar (onder meer) personalia van de klant moeten

worden ingevuld, waarna dit formulier verzonden dient te worden.

De klant krijgt vervolgens direkt (per e-mail) een bevestiging/mededeling van

de gedane bestelling.

In de bevestiging/mededeling staan (onder meer) de adresgegevens van de klant,

het bestelde product, een e-mailadres voor klachten of support, een

ordernummer en/of de mededeling "U dient het bovenstaande bedrag over te

maken op: Rekeningnmmer [rekeningnummer] Ten name van: kingofgames.nl Te: Groningen

en/of postbank nummer [postbankrekening] Ten name van: [verdachte] Te: [plaatsnaam].

Zodra uw betaling binnen is krijgt u van ons een email dat de betaling

ontvangen id en dat uw pakketje klaar wordt gemaakt voor verzending",

althans de mededeling dat bestelling pas geleverd wordt na ontvangen betaling)

en

- zich aldus voorgedaan als bonafide en betrouwbare verkoper(s) van genoemde computerspelletjes en andere hard- en software, en aldus doen voorkomen dat de gekochte/bestelde computerspelletjes en andere hard- en software in voorraad was en daadwerkelijk tijdig geleverd zouden worden terwijl de gekochte/bestelde goederen niet geleverd werden, waardoor o.a. genoemde personen werden bewogen tot

bovenomschreven afgiften.

3.

hij in de periode van 1 september 2005 tot en met 31 oktober 2005 in de gemeenten Waterland, Berkelland, Bleiswijk, Franekerdeel en Hoogezand-Sappemeer en/of elders in Nederland, op verschillende tijdstippen, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en die anderen wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door een

samenweefsel van verdichtsels,

A) personen te weten o.a. [slachtoffer 10] en [slachtoffer 11], heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, hebbende verdachte en zijn mededaders toen aldaar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- door middel van de website www.marktplaats.nl met behulp van een schuilnaam, te weten Jaap Souler, en een rekeningnummer [rekeningnummer] (zogenaamd) gesteld op die naam, en het bedrijf Softplus van R.Kuipers en de bedrijfsnamen Kijkplus en Softplus, computerspelletjes en anderszins computergerelateerde hard- en software (voor een stuntprijs, althans voor een gering geldbedrag) te koop aangeboden, en

- op genoemde website(s) de mogelijkheid geboden om de aangeboden producten te bestellen/kopen en daarbij de mogelijke klant onder meer laten weten dat (een) besteld(e) product(en) pas geleverd zou(den) worden nadat het betreffende geldbedrag was ontvangen op een specifiek vermeld rekeningnummer, en

- zich aldus voorgedaan als bonafide en betrouwbare verkoper(s) van genoemde computerspelletjes en andere hard- en software, en

- aldus doen voorkomen dat de gekochte/bestelde computerspelletjes en andere hard- en software in voorraad waren en daadwerkelijk tijdig geleverd zouden worden terwijl de gekochte/bestelde goederen niet geleverd werden,

waardoor o.a. genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgiften;

EN

B) personen te weten o.a. [slachtoffer 12], [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14] heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, hebbende verdachte en zijn mededaders toen aldaar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid ,

- een website, genaamd www.softplus.nl, aangemaakt en op het internet geplaatst, en

- op genoemde website op het internet computerspelletjes en anderszins computergerelateerde hard- en software (voor een stuntprijs, althans voor een gering geldbedrag) te koop aangeboden, en

- op genoemde website de mogelijkheid geboden om de aangeboden producten te bestellen/kopen en daarbij de mogelijke klant onder meer laten weten dat (een) besteld(e) product(en) pas geleverd zou(den) worden nadat het betreffende geldbedrag was ontvangen op een specifiek vermeld rekeningnummer,

(te weten op navolgende zakelijk weergegeven wijze:

op genoemde site(s) kan de klant een product aanklikken, waarna de klant op

een factuurscherm terechtkomt waar (onder meer) personalia van de klant moeten

worden ingevuld, waarna dit formulier verzonden dient te worden.

De klant krijgt vervolgens (per e-mail) een bevestiging/mededeling van de

gedane bestelling. In de bevestiging/mededeling staan (onder meer) de

adresgegevens van de klant, het bestelde product, een ordernummer en/of de

mededeling "Betaalwijze: Vooruit betalen"),

en

- zich aldus voorgedaan als bonafide en betrouwbare verkopers van

genoemde computerspelletjes en andere hard- en software, en

- aldus doen voorkomen dat de gekochte/bestelde computerspelletjes en andere hard- en software in voorraad waren en daadwerkelijk tijdig geleverd zouden worden terwijl de gekochte/bestelde goederen niet geleverd werden,

waardoor o.a. genoemde personen werden bewogen tot bovenomschreven afgiften.

4.

hij in de periode van 20 tot en met 28 oktober 2005 in het arrondissement Assen, meermalen een afbeelding en een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen,

bij welke vorenbedoelde afbeeldingen een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken in bezit heeft gehad, te weten - onder meer - de hieronder nader omschreven afbeeldingen aangetroffen op een gegevensdrager, te weten de harde schijf van een computer, met daarop een hoeveelheid afbeeldingen, betreffende meisjes in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar, en die op erotische wijze en/of in een duidelijk seksueel getinte houding poseren en/of zijn afgebeeld en/of op zodanige wijze poseren en/of zijn afgebeeld, dat hun ontblote geslachtsdelen al dan niet in close-up nadrukkelijk in beeld zijn gebracht op een wijze kennelijk bedoeld om seksuele prikkeling op te wekken en die seksuele gedragingen met zichzelf en/of een of meer andere perso(o)n(en) verrichten en/of dulden, bestaande uit ontuchtige handelingen waaronder

- een foto van een meisje van circa 12 jaar oud dat, tegen een rode

achtergrond, achterover op haar rug ligt. Haar bovenlichaam wordt bedekt door

een rood topje. Ze draagt rond haar middel een witte jarretelgordel. Haar

onderlichaam is verder geheel ontbloot. Hierdoor is haar vagina duidelijk op

de foto in beeld gebracht,

(beschreven als foto 4 in het proces-verbaal van bevindingen BRNON105F-AH-017

d.d. 6 december 2005 opgemaakt door verbalisant [verbalisant], brigadier van de

Regiopolitie Groningen, Divisie Regionale Recherche, zie zaaksdossier 6,

ordner VII, pagina 16)

en

- een foto van twee geheel naakte meisjes, leeftijd circa 14 jaar. De meisjes

bevinden zich op een matras van een tweepersoonsbed. het ene meisje ligt

ruggelings op het dekbed en heeft haar benen ietwat gespreid. het andere

meisje zit op haar billen naast haar, waarbij het rechterbeen van het op haar

rug liggende meisje over het linkerbeen van het zittende meisje ligt. het

zittende meisje heeft in haar rechterhand een roze dildo en op de foto wordt

in beeld gebracht dat zij met die dildo bij de vagina van het liggende meisje

zit. Door de pose van beide meisjes zijn duidelijk de borsten en vagina's in

beeld gebracht,

(beschreven als foto 7 in het proces-verbaal van bevindingen BRNON105F-AH-017

d.d. 6 december 2005 opgemaakt door verbalisant [verbalisant], brigadier van de

Regiopolitie Groningen, Divisie Regionale Recherche, zie zaaksdossier 6,

ordner VII, pagina 16)

en

- een foto waarop een circa 13 jaar oud meisje poseert dat geheel naakt staat

afgebeeld. Het meisje zit op een soort kastje en heeft haar benen iets

gespreid. In haar rechterhand houdt ze een roos en de stengel van deze roos

houdt ze naast haar vagina. het meisje kijkt recht in de lens. Duidelijk zijn

op deze foto de beginnende borsten en de vagina van het meisje in beeld

gebracht,

(beschreven als foto 8 in het proces-verbaal van bevindingen BRNON105F-AH-017

d.d. 6 december 2005 opgemaakt door verbalisant [verbalisant], brigadier van de

Regiopolitie Groningen, Divisie Regionale Recherche, zie zaaksdossier 6,

ordner VII, pagina 17)

en

- een foto van zes verschillende fotootjes. Op dit zesluik staat een circa 14

jaar oud meisje geheel naakt afgebeeld. Op de linkerfoto van de bovenste rij

is te zien dat ze zich van haar kleding ontdoet. Op de middelste foto van de

bovenrij zit het meisje op haar achterwerk met opgetrokken en gespreide benen

waardoor haar vagina in beeld wordt gebracht, alsmede haar borstjes. Op de

rechterfoto van de bovenrij heeft het meisje haar benen nog verder gespreid

zodat vagina en borsten duidelijk in beeld zijn gebracht. Op de linker foto

van de onderste rij is te zien dat het meisje, met gespreide benen, met haar

rechterhand haar vagina beroert. Op de middelste foto is dit in close-up in

beeld gebracht en zie je dat ze met haar rechterhand haar schaamlippen

opentrekt zodat haar vagina duidelijker in beeld wordt gebracht,

(beschreven als foto 11 in het proces-verbaal van bevindingen BRNON105F-AH-017

d.d. 6 december 2005 opgemaakt door verbalisant [verbalisant], brigadier van de

Regiopolitie Groningen, Divisie Regionale Recherche, zie zaaksdossier 6,

ordner VII, pagina 17);

De rechtbank heeft de in de tenlastelegging voorkomende schrijffouten hersteld. De verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen onder 1 primair, 2 primair, 3 primair onder A en B en 4 meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

Kwalificatie

Hetgeen de rechtbank als bewezen heeft aangenomen levert de volgende strafbare feiten op:

1 primair, 2 primair, 3 primair onder A en B (telkens):

Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd.

4. Het in bezit hebben van een afbeelding en een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken.

Strafbaarheid van de verdachte

De rechtbank acht verdachte strafbaar, nu ten aanzien van verdachte geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht.

Motivering straf

Bij de bepaling van de straf, die aan de verdachte zal worden opgelegd, heeft de rechtbank rekening gehouden met:

a) - de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan;

- de vordering van de officier van justitie, inhoudende een veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en met aftrek van voorarrest;

b) de persoon van de verdachte zoals naar voren is gekomen uit:

- het onderzoek op de terechtzitting d.d. 9 februari 2006;

- de inhoud van een uittreksel uit het algemeen documentatieregister omtrent verdachte d.d. 28 oktober 2005. Hieruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld wegens het plegen van soortgelijke feiten.

Vrijheidsstraf

Op grond van het bovenstaande komt de rechtbank tot het oordeel dat een deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur moet worden opgelegd.

De rechtbank neemt hierbij in het bijzonder in aanmerking dat verdachte zich in een periode van tien maanden meerdere malen heeft schuldig gemaakt aan oplichting. Verdachte bood via internetsites die hij zelf aanmaakte computerspelletjes en hard- en software aan. Nadat de klant zijn bestelling had gedaan ontving deze vervolgens direct een e-mail met een bevestiging van de genoemde bestelling en de mededeling dat er pas zou worden geleverd als de betaling binnen was, met daarbij onder andere het rekeningnummer van verdachte vermeld.

In veel gevallen bleef levering achterwege en in enkele gevallen verzond verdachte onder een valse naam misleidende e-mails aan klanten die nog steeds op hun bestelling zaten te wachten.

Naar aanleiding van vele klachten werd de eerste website van verdachte door de webhost van het internet gehaald. Verdachte heeft welbewust, tot driemaal toe, een nieuwe website gestart waarin hij weer op dezelfde manier te werk ging.

Hij heeft, omdat hij zich vanwege de vele klachten niet meer onder zijn eigen naam bij de Kamer van Koophandel wilde inschrijven, anderen zover gekregen de nieuwe door hem opgezette websites/bedrijfjes bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Deze personen hebben vervolgens van verdachte steeds de opdracht gekregen de door hen geopende rekeningen leeg te halen en het geld per money-transfer aan verdachte en zijn vriendin toe te sturen.

Met deze opbrengsten voorzag verdachte in zijn levensonderhoud, maar hij bekostigde hiervan ook casinobezoek en een verbouwing van zijn in Turkije gehuurde woning.

Uit verdachtes handelen is niets gebleken dat wijst op een bonafide bedrijfsvoering. Zo ontbrak ook een adequate boekhouding en klanten/bestel-administratie.

De rechtbank rekent het verdachte aan dat hij zijn eigen gewin vooropgesteld heeft en weinig compassie heeft getoond met de vele gedupeerden die hij voor een aanmerkelijk bedrag heeft benadeeld.

De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de verklaringen van verdachte afgelegd bij de politie en gelet op zijn houding ter zitting, verdachte weinig blijk gegeven van inzicht in de strafbaarheid van zijn gedrag. Verdachte heeft geen verantwoordelijkheid voor zijn handelen genomen en is steeds op zelfde voet verder gegaan met zijn misleidende praktijken.

Door zijn handelen heeft verdachte het vertrouwen dat consumenten dienen te kunnen stellen in internetverkopen ernstig beschaamd.

Daarnaast heeft verdachte een aanmerkelijke hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit gehad. De rechtbank is van oordeel dat uit het dossier genoegzaam blijkt dat verdachte een veel grotere hoeveelheid van dergelijke afbeeldingen in zijn bezit had dan thans is tenlastegelegd.

Het afnemen van dergelijke afbeeldingen draagt bij aan het in stand houden van een systeem waarin volwassenen vaak nog jonge kinderen op weerzinwekkende en verderfelijke wijze exploiteren door hen seksuele handelingen te laten verrichten met als doel dit misbruik vast te leggen en te verspreiden, teneinde er zelf (financieel) beter van te worden.

De rechtbank neemt voorts in aanmerking dat verdachte niet eerder voor soortgelijke delicten is veroordeeld.

De rechtbank is van oordeel dat een deel van de vrijheidsstraf voorwaardelijk moet worden opgelegd, teneinde verdachte ervan te weerhouden zich in de toekomst opnieuw aan dergelijke strafbare feiten schuldig te maken.

Onttrekking aan het verkeer

De rechtbank is van oordeel dat de inbeslaggenomen 123,5 Gb harde schijf van het merk IBM Deskstar, moet worden onttrokken aan het verkeer.

Het ongecontroleerde bezit daarvan is in strijd met het algemeen belang nu die harde schijf kinderpornografisch materiaal bevat.

Verder is uit het onderzoek op de terechtzitting gebleken dat deze harde schijf aan verdachte toebehoorde, terwijl het onder 4 bewezenverklaarde feit met behulp van dit goed is begaan.

Teruggave

De rechtbank is van oordeel dat de overige inbeslaggenomen goederen, te weten een geluidskaart, een print om een telefoonlijn in te pluggen, 8 Gameboy-spelletjes, 1 mini schijfje, 1 diskette, 4 CD roms met Windows software en 8 CD Roms met spelletjes, moeten worden teruggegeven aan de rechthebbende.

Vorderingen van de benadeelde partijen

Feit 1

Als benadeelde partij heeft zich voor de terechtzitting schriftelijk in het strafproces gevoegd [slachtoffer 1], wonende te [adres].

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 19,95.

De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan de verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Feit 1

Als benadeelde partij heeft zich voor de terechtzitting schriftelijk in het strafproces gevoegd [slachtoffer 2], wonende te [adres].

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 39,95.

De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan de verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Feit 1

Als benadeelde partij heeft zich voor de terechtzitting schriftelijk in het strafproces gevoegd [slachtoffer 5], wonende te [adres].

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 59,80.

De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan de verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Feit 1

Als benadeelde partij heeft zich voor de terechtzitting schriftelijk in het strafproces gevoegd [slachtoffer 4], [adres].

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 149,95.

De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan de verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Feit 2

Als benadeelde partij heeft zich voor de terechtzitting schriftelijk in het strafproces gevoegd [slachtoffer 9], [adres].

Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 35,64.

De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan de verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Feit 3

Als benadeelde partij heeft zich voor de terechtzitting schriftelijk in het strafproces gevoegd [slachtoffer 11], [adres]. Naar het oordeel van de rechtbank is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van ? 800,00.

De rechtbank zal de vordering tot dat bedrag toewijzen.

Schadevergoedingsmaatregel

De rechtbank zal aan de verdachte de verplichting opleggen voornoemd geldbedrag ten behoeve van de benadeelde partij aan de staat te betalen. De rechtbank heeft daartoe besloten omdat verdachte jegens de benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht en het belang van de benadeelde partij ermee is gediend niet zelf te worden belast met het innen van de toegewezen schadevergoeding.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 14a, 14 b, 14c, 24c, 36b, 36c, 36f, 47, 57, 240b en 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Beslissing

De rechtbank:

Verklaart het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair onder A en B en 4 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen zoals hierboven is aangegeven, te kwalificeren als voormeld en verklaart het bewezenverklaarde strafbaar.

Verklaart de verdachte voor het bewezenverklaarde strafbaar.

Verklaart het onder 1 primair, 2 primair, 3 primair onder A en B en 4 meer of anders ten laste gelegde niet bewezen en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Veroordeelt de verdachte voor het bewezen en strafbaar verklaarde tot:

een gevangenisstraf voor de duur van VIERENTWINTIG MAANDEN.

Beveelt dat bij de tenuitvoerlegging van deze straf de tijd, die veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, in mindering zal worden gebracht tenzij die tijd op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht.

Bepaalt dat van deze straf een gedeelte, groot ACHT MAANDEN, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders gelast omdat de veroordeelde zich voor het einde van de op twee jaren gestelde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Verklaart onttrokken aan het verkeer:

* 1 harde schijf, IBM Deskstar, 123,5 GB, datum May-2002.

Gelast de teruggave aan de rechthebbende van:

* 1 geluidskaart, jaar 2002;

* 1 print om telefoonlijn in te pluggen;

* 8 spelletjes voor Gameboy, te weten 1x Jurassic Park/ 1x Finding Nemo/ 1x Sonic Battle/ 1x Spongebob/ 2x Harry Potter/ 1x 100 in 1/ 1x Tarzan;

* 1 minischijfje, te weten My-cam;

* 1 diskette;

* 4 CD Roms met Windows software;

* 8 CD Roms met spelletjes

Beslissing op de vorderingen van de benadeelde partijen

Feit 1:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 1], wonende te [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 19,95 (zegge: negentien euro en vijfennegentig eurocent). Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 19,95 (zegge: negentien euro en vijfennegentig eurocent) ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 1], wonende te [adres] bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 dag hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 19,95 ten behoeve van deze benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Feit 1:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2], wonende te [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 39,95 (zegge: negenendertig euro en vijfennegentig eurocent). Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 39,95 (zegge: negenendertig euro en vijfennegentig eurocent) ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 2], wonende te [adres] bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 dag hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 39,95 ten behoeve van deze benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Feit 1:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 5], [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 59,80 (zegge: negenenvijftig euro en tachtig eurocent). Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 59,80 (zegge: negenenvijftig euro en tachtig eurocent) ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 5], [adres] bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 dag hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 59,80 ten behoeve van deze benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Feit 1:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 4], [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 149,95 (zegge: honderd negenveertig euro en vijfennegentig eurocent). Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 149,95 (zegge: honderd negenveertig euro en vijfennegentig eurocent) ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 4], [adres], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 dagen hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 149,95 ten behoeve van deze benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Feit 2:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 9], [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van ? 35,64 (zegge: vijfendertig euro en vierenzestig eurocent). Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 35,64 (zegge: vijfendertig euro en vierenzestig eurocent) ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 9], [adres], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 dag hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 35,64 ten behoeve van deze benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Feit 3:

Wijst de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 11], [adres], toe en veroordeelt de veroordeelde tot betaling aan de benadeelde partij van een bedrag van

? 800,00 (zegge: achthonderd euro). Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken, tot op heden begroot op nihil.

Verplicht de veroordeelde aan de Staat te betalen een geldbedrag van ? 800,00 (zegge: achthonderd euro) ten behoeve van de benadeelde partij [slachtoffer 11], [adres], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 16 dagen hechtenis. Toepassing van de vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde verplichting niet op.

Heeft de veroordeelde voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag van ? 800,00 ten behoeve van deze benadeelde partij, dan vervalt de verplichting om dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen. Dit geldt ook omgekeerd: heeft de veroordeelde de vordering van de benadeelde partij betaald, dan vervalt de verplichting tot betaling van dit bedrag aan de Staat.

Dit vonnis is aldus gewezen door mrs. M.W. de Jonge, voorzitter, F. Sijens en M.M. Beije, in tegenwoordigheid van mr. N.A. Niemendal als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 februari 2006.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature