< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich laten meeslepen in een droomwereld, waarin hij eindelijk status en aanzien kreeg. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte zich op enig moment wel gerealiseerd dat hij betrokken was in een netwerk van malafide praktijken. Maar het wettig bewijs ontbreekt dat verdachte dat besef reeds had ten tijde van het plegen van de feiten.

UitspraakRECHTBANK ASSEN

STRAFVONNIS van de meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

[naam verdachte],

geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum] 1984,

thans verblijvende in [verblijfplaats gedetineerde verdachte].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 31 januari 2006.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. A.F. Gerding, advocaat te Drachten.

De officier van justitie mr. J. Hoekman acht hetgeen onder 2 primair en onder 3 en 4 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen:

* een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met aftrek op grond van artikel 27 Wetboek van Strafrecht en een proeftijd van 2 jaar met als bijzondere voorwaarde toezicht door de reclassering.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ingevolge de ter terechtzitting gewijzigde tenlastelegging bij dagvaarding tenlastegelegd, dat

1.

hij in of omstreeks de periode van 14 februari 2005 tot en met 2 juni 2005, in de gemeente Noordenveld, in elk geval in Nederland, heeft deelgenomen aan een

organisatie, te weten deel heeft uitgemaakt van een groep samenwerkende

personen, waarvan behalve verdachte [naam medeverdachte(n)] en/of een of meer anderen deel uitmaakten, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van

misdrijven, namelijk

- het plegen van diefstal en/of

- het plegen oplichting;

2.

hij in of omstreeks de periode 30 maart 2005 tot en met 2 juni 2005, in de gemeente Noordenveld, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een of meer geldbedrag(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan een of meer bedrijf/bedrijven en/of instelling(en) en/of persoon/personen, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel (overeenkomst incasso gesloten door middel waarvan de toegang werd verkregen tot eerdergenoemd(e)

geldbedrag(en));

althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen,

terzake dat

hij op verschillende tijdstippen althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode 14 februari 2005 tot en met 2 juni 2005 in de gemeente Noordenveld, in elk geval Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, een of meer bedrijf/bedrijven en/of een of meer instelling(en) en/of een of meer persoon/personen heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich begeven naar de [naam benadeelde] te [vestigingsplaats benadeelde] en aldaar (in een gesprek met (een medewerkster van) de [naam benadeelde]) te kennen

gegeven een bankrekening te willen openen, hierbij een bankpas te willen ontvangen en over de mogelijkheid tot internetbankieren te kunnen beschikken

en/of

- (vervolgens) aangegeven dat de bankrekening diende te worden gesteld op naam van de eenmanszaak [naam eensmanszaak] en/of

- aangegeven dat de onderneming op korte termijn zou verhuizen van Groningen

naar Roden en/of

- aangegeven waar de werkzaamheden van de onderneming uit bestonden en/of

- aangegeven aan dat er al een opdracht binnen was van EUR 90.000 en/of

- (vervolgens) een overeenkomst gesloten met [naam benadeelde] tot het

openen van een (zakelijke) bankrekening nr [naam bankrekening] tnv eenmanszaak

[naam eenmanszaak] en/of

- een overeenkomst incasso gesloten met [naam benadeelde] en/of

- zich (op deze wijze) voorgedaan als een bonafide ondernemer/onderneming en/of

- (vervolgens) zonder machtiging tot automatische incasso te hebben verkregen

van eerdergenoemd(e) bedrijf/bedrijven en/of instelling(en) en/of

persoon/personen en/of zonder dat er sprake was van een vordering op dat/die

bedrijf/bedrijven en/of instelling(en) en/of persoon/personen, van een of

meer bankrekening(en) (van een of meer bedrijf/bedrijven en/of

instelling(en) en/of persoon/personen) geldbedrag(en) gedebiteerd middels

automatische incasso ten gunste van de bankrekening met nummer [bankrekeningnummer] ten name van eenmanszaak [naam eenmanszaak] en/of

- (vervolgens) een of meer geldbedragen van eerdergenoemde bankrekening

doorgeboekt naar een of meer andere bankrekeningen waarna de saldi van

laastgenoemde bankrekeningen geheel en/of gedeeltelijk contant zijn

opgenomen en/of

- (vervolgens) ten laste van genoemd rekeningnummer één of meerdere

factu(u)r(en) voldaan, waardoor dat/die bedrijf/bedrijven en/of instelling(en) en/of persoon/personen (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

3.

hij op verschillende tijdstippen althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode 14 februari 2005 tot en met 2 juni 2005, te Roden, althans in de gemeente Noordenveld, in elk geval Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [naam benadeelde] heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich begeven naar de [naam benadeelde] te [vestigingsplaats benadeelde] en aldaar (in een gesprek met (een medewerkster van) de [naam benadeelde]]) te kennen

gegeven een bankrekening te willen openen, hierbij een bankpas te willen

ontvangen en over de mogelijkheid tot internetbankieren te kunnen beschikken

en/of

- (vervolgens) aangegeven dat de bankrekening diende te worden gesteld op

naam van de eenmanszaak [naam eenmanszaak] en/of

- aangegeven dat de onderneming op korte termijn zou verhuizen van Groningen

naar Roden en/of

- aangegeven waar de werkzaamheden van de onderneming uit bestonden en/of

- aangegeven aan dat er al een opdracht binnen was van EUR 90.000 en/of

- (vervolgens) een overeenkomst gesloten met [naam benadeelde] tot het

openen van een (zakelijke) bankrekening nr [nummer bankrekening] tnv eenmanszaak

[naam eenmanszaak] en/of

- een overeenkomst incasso gesloten met [naam benadeelde] en/of

- zich (op deze wijze) voorgedaan als een bonafide ondernemer/onderneming en/of

- (vervolgens) zonder machtiging tot automatische incasso te hebben verkregen

van een of meer bedrijf/bedrijven en/of instelling(en) en/of

persoon/personen en/of zonder dat er sprake was van een vordering op

dat/die bedrijf/bedrijven en/of instelling(en) en/of personen, van een of

meer bankrekening(en) (van een of meer bedrijf/bedrijven en/of

instelling(en) en/of persoon/personen) geldbedrag(en) gedebiteerd middels

automatische incasso ten gunste van de bankrekening met nummer [nummer bankrekening] ten name van eenmanszaak [naam eenmanszaak] en/of

- (vervolgens) een of meer geldbedragen van eerdergenoemde bankrekening

doorgeboekt naar een of meer andere bankrekeningen waarna de saldi van

laastgenoemde bankrekeningen geheel en/of gedeeltelijk contant zijn

opgenomen en/of

- (vervolgens) ten laste van genoemd rekeningnummer één of meerdere

factu(u)r(en) voldaan, waardoor [naam benadeelde] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;

4.

hij op verschillende tijdstippen althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode 14 februari 2005 tot en met 17 juli 2005, in de gemeente Noordenveld en/of de gemeente Bedum, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [naam benadeelde] heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (loon) danwel bewogen tot het aangaan van een schuld, hebbende

verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk

- zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- een of meer persoon/personen via bovengenoemd uitzendbureau ingehuurd en/of

- (vervolgens) werkbriefjes ingediend waarop door [naam benadeelde] het loon voor deze persoon/personen is uitbetaald en/of

- (vervolgens) de ontstane vordering van [naam benadeelde] op

verdachte en/of zijn mededaders en/of [naam eenmanszaak] niet betaald en/of

- op deze wijze, althans in elk geval, zich voorgedaan als bonafide

ondernemer/onderneming, waardoor [naam benadeelde] (telkens) werd bewogen tot bovengenoemde afgifte danwel tot het aangaan van een schuld dan wel werd bewogen tot de afgifte van enig geldbedrag.

Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging.

VRIJSPRAAK[G.M.1]

De verdachte dient van alle tenlastegelegde feiten te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank deze niet wettig en overtuigend bewezen acht.

Ten aanzien van het eerste feit deelt de rechtbank het oordeel van de officier van justitie dat niet bewezen kan worden dat verdachte wist dat de organisatie waarin hij participeerde het oogmerk had om misdrijven te plegen. Wat betreft de feiten 2, 3 en 4 overweegt de rechtbank het volgende. Verdachte heeft zich op een uiterst naïeve wijze ingelaten met een aantal personen die een constructie hadden bedacht om door middel van een bedrijf, dat door verdachte was overgenomen, snel en veel geld te verdienen. Deze personen, die in deze zaak als hoofdverdachten terecht hadden behoren te staan, zijn vooralsnog buiten bereik van justitie gebleven.

Verdachte heeft zich mee laten slepen in een droomwereld, waarin hij eindelijk status en aanzien kreeg. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte zich op enig moment wel gerealiseerd dat hij betrokken was in een netwerk van malafide praktijken. Maar het wettig bewijs ontbreekt dat verdachte dat besef reeds had ten tijde van het plegen van de feiten 2, 3 en 4. Dit betekent dat niet bewezen kan worden dat verdachte het oogmerk had om zichzelf wederrechtelijk te bevoordelen en dus van deze feiten moet worden vrijgesproken. Overigens is de rechtbank van oordeel dat verdachte wel degelijk het verwijt kan worden gemaakt dat hij zichzelf verrijkt heeft door een bedrag van minstens

? 15.000,- in eigen zak te steken. Dit is hem echter niet ten laste gelegd.

Gezien het voorgaande kan het ter zitting door de raadsvrouwe gedane aanhoudingsverzoek onbesproken blijven.

BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij].

De rechtbank zal de benadeelde partij niet ontvankelijk verklaren in haar vordering omdat de verdachte geen straf of maatregel wordt opgelegd.

BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij]

De rechtbank zal de benadeelde partij niet ontvankelijk verklaren in haar vordering omdat de verdachte geen straf of maatregel wordt opgelegd.

BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij]

De rechtbank zal de benadeelde partij niet ontvankelijk verklaren in haar vordering omdat de verdachte geen straf of maatregel wordt opgelegd.

BESLISSING VAN DE RECHTBANK

De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder 1, 2 primair en subsidiair, 3 en 4 is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij.

De rechtbank heft op het bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van 7 februari 2006.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij [naam benadeelde partij] niet ontvankelijk is in haar vordering en dat zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen en bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten draagt.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij [naam benadeelde partij] niet ontvankelijk is in zijn vordering en dat hij zijn vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen en bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten draagt.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij [naam benadeelde partij] niet ontvankelijk is in zijn vordering en dat hij zijn vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen en bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Schoemaker, voorzitter en mr. J.A.A.M. van Veen en mr. A.M.E. van der Sluijs, rechters in tegenwoordigheid van mr. H.R. Eising, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 7 februari 2006, zijnde mr. Van der Sluijs buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature