< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Geschil tussen twee buitenlandse organisaties en Nationale Sporttotalisator (Lotto) over de rechtmatigheid van de zonder vergunning via het internet aan Nederlandse ingezetenen aangeboden gelegenheid tot deelname aan weddenschappen op uitslagen van sportwedstrijden en sportevenementen (81 RO).

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraak21 april 2006

Eerste Kamer

Nr. C05/021HR

JMH/RM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

de vennootschappen naar buitenlands recht

1. THE SPORTING EXCHANGE LTD., tevens handelende onder de naam BETFAIR,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

2. INTERWETTEN CYPRUS LTD.,

gevestigd te Nicosia, Cyprus,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. A.H. Vermeulen,

t e g e n

STICHTING DE NATIONALE SPORTTOTALISATOR,

gevestigd te Rijswijk,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaten: mrs. H.J.A. Knijff en J.C.H. van Manen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie - verder te noemen: de Lotto - heeft bij exploten van 13 oktober 2003 en 15 december 2003 onder meer eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Betfair en Interwetten, dan wel gezamenlijk Betfair c.s. - in kort geding gedagvaard voor de voorzieningenrechter van de rechtbank te Zutphen en gevorderd bij vonnis, voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

(i) Betfair c.s. te gelasten met onmiddellijke ingang deelname aan kansspelen, althans sportprijsvragen, via Internet, telefoon of anderszins, die op enigerlei wijze door hen, rechtstreeks dan wel door middel van een op enigerlei wijze met (één of meer) van hen verbonden (rechts)persoon zonder vergunning in Nederland worden aangeboden, voor ingezetenen van Nederland onmogelijk te maken, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,-- voor iedere dag (een gedeelte daarvan voor een gehele gerekend) dat (één of meer) van gedaagden, dan wel een op enigerlei wijze met (één of meer) gedaagden verbonden (rechts)persoon, in strijd handelen met (enig onderdeel van) dit gebod;

subsidiair:

(ii) Betfair c.s. te gelasten het bevorderen aan Nederlandse ingezetenen van deelname aan kansspelen, althans sportprijsvragen, die door hen, rechtstreeks dan wel door middel van een op enigerlei wijze met (één of meer) van hen verbonden (rechts)persoon, worden aangeboden, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,-- voor iedere dag (een gedeelte daarvan voor een gehele gerekend) dat (één of meer) gedaagden, dan wel een op enigerlei wijze met (één of meer) gedaagden verbonden (rechts)persoon, in strijd handelen met (enig onderdeel van) dit gebod;

Betfair c.s. hebben de vorderingen bestreden.

De voorzieningenrechter heeft beide zaken gevoegd behandeld.

De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 9 februari 2004 de primaire vordering toegewezen, zij het onder vaststelling van de gevorderde dwangsom op € 5.000,-- en onder bepaling dat het maximum van de te verbeuren dwangsommen voor elk van de gedaagden € 100.000,-- zal bedragen.

Tegen het vonnis hebben Betfair en Interwetten bij afzonderlijke exploten spoedappel ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem. De zaken zijn door het hof gevoegd.

Bij arrest van 23 november 2004 heeft het hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd, met dien verstande dat het dictum van dit vonnis op een aantal punten is gecorrigeerd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben Betfair en Interwetten beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Lotto heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Betfair c.s. toegelicht door hun advocaat en voor de Lotto door mrs. J.C.H. van Manen en A.P. Groen, beiden advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L.A.D. Keus strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van Betfair c.s. heeft op 9 februari 2006 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Betfair en Interwetten in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Lotto begroot op € 359,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, P.C. Kop en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B. Bakels op 21 april 2006.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature