13 Rechterlijke Uitspraken

Rss feed van uw zoekopdracht
13 uitspraken gevonden gedaan op 5 juni 2017.
Sorteer op:
Datum uitspraak: 5-6-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot toekennen schadevergoeding op grond van de Regeling ex-patriates en aanwijzen van verzoeker als ex-patriates bij de Inspecteur der Belastingdienst.
Datum uitspraak: 5-6-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

In de zaak AUA201600321: verklaart het verzoek gegrond; bepaalt dat verweerder op straffe van een dwangsom van Afl. 5.000,- per dag of gedeelte van iedere dag dat dit niet gebeurt, met...
Datum uitspraak: 5-6-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Klaagster is het er niet mee eens dat zij bij de bestreden beslissing definitief is geplaatst in de functie van medewerker archiefselectie, en meent dat zij geplaatst had moeten worden...
Datum uitspraak: 5-6-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De beslissing van verweerder betreft een beslissing op bezwaar. Verweerder heeft per abuis onder deze beslissing vermeld dat appellant hiertegen een bezwaarschrift kon indienen. Dit had...
Datum uitspraak: 5-6-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Conform bestendige jurisprudentie van het Hof, overweegt het gerecht dat bij de weigering van een vergunning tot verblijf slechts het belang van de desbetreffende vreemdeling...
Datum uitspraak: 5-6-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

In navolging van diverse uitspraken van de Raad van Beroep in Ambtenarenzaken, oordeelt het gerecht dat het door verweerder gehanteerde bestendige beleid van drie jaar terugwerkende...
Datum uitspraak: 5-6-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Klager heeft verzocht om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag ten behoeve van een functie als brandweerman. Het gerecht is van oordeel dat, in aanmerking genomen de veroordeling...
Datum uitspraak: 5-6-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Klager heeft verzocht om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag ten behoeve van een functie als beveiligingsbeambte en om zijn verblijfstatus te regelen. Het gerecht is van...
Datum uitspraak: 5-6-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Zonnepanelen. Ministeriële Regeling onverbindend? Tarieven voor aansluiting op het elektriciteitsnet en teruglevering. Terugverdientijd panelen.
Datum uitspraak: 5-6-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Terugvordering salaris, uitleg artikel 6 Bezoldigingsbesluit, klaagster had niet redelijkerwijs kunnen begrijpen dat zij te veel salaris ontving: klaagster heeft steeds het salaris...

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature