Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

687 Rechterlijke Uitspraken

687 uitspraken gevonden gedaan op 18 april 2017.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Opgave van b.m., art. 359.3 Sv. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. CAG: Hof heeft de aantekening mondeling vonnis van de Pr bevestigd, in...
Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Behandeling met gesloten deuren? HR: art. 81.1 RO. CAG: P-v van de tz. houdt in dat de tz. met gesloten deuren heeft plaatsgevonden, terwijl in het p-v daartoe geen met gewichtige...
Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Wetenschap dat rijbewijs ongeldig is verklaard, art. 9.2 WVW 1994. Uit de enkele omstandigheid dat het besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs van verdachte per aangetekende...
Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Strafmotivering. ’s Hofs vaststelling dat "verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit", waarmee tot uitdrukking is gebracht dat die...
Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto. Rechtsgevolgen van overlijden van klager. HR ambtshalve: Blijkens een door de ambtenaar van de burgerlijke stand gewaarmerkt...
Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 maanden, met aftrek van voorarrest en TBS met dwangverpleging ter zake van poging tot zware mishandeling van zijn...
Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Datum uitspraak: 18-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

In hoger beroep is voldoende aannemelijk geworden dat appellanten de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zullen nakomen en zich zullen inspannen...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature