Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

50 Rechterlijke Uitspraken

50 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning gedaan in Zutphen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 13-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Samenwerkingsovereenkomst projectontwikkelaar en aannemer inzake een appartementencomplex. In de overeenkomst is schematisch vastgelegd welk deel van de verkoopopbrengst per appartement...
Datum uitspraak: 23-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tijdelijke bouwvergunning aan te merken als rechtsgerbrek in de zin van art. 7:15 BW? Verjaringtermijn van vordering ex artikel 7:15 BW .
Datum uitspraak: 9-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Gedaagde exploiteert sinds jaren krachtens vergunning kiosk op perceel gemeente. Gemeente herroept de vergunning en vordert ontruiming. De rechtbank oordeelt dat de gemeente onrechtmatig...
Datum uitspraak: 15-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De koper van enkele stallen moet de overeenkomst toch nakomen. Beide partijen dachten een goede deal te hebben gemaakt: verkoper ontving de koopsom voor zijn te slopen stallen en de...
Datum uitspraak: 2-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing van verzoeken om persoonsgebonden ontheffingen te verlenen voor permanente bewoning van recreatiewoningen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder met de verwijzing...
Datum uitspraak: 20-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter veroordeelt, in conventie, de gedaagden om na betekening van dit vonnis de met eisers op 21 juni 2004 gesloten overeenkomst van koop en verkoop onvoorwaardelijk...
Datum uitspraak: 16-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwvergunning voor het oprichten van een sportmedisch, bewegings- en gezondheidscentrum. Naar voorlopig oordeel zijn de sportactiviteiten (20%) niet passend binnen de bestemming...
Datum uitspraak: 12-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft aan de derde-partij bouwvergunning verleend voor de verbouw van bestaande kalver- en paardenstallen en de nieuwbouw van 6 paardenboxen, een hooi- en stro-opslag en een...
Datum uitspraak: 23-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bouwplan bouwvergunning eerste fase voorziet in een door het bestemmingsplan toegelaten zolderverdieping op het bestaande woonhuis en daarmee niet in een extra bouwlaag. Het bouwplan is...
Datum uitspraak: 31-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Het ingestelde beroep tegen een bouwvergunning en vrijstelling voor de bouw van een hotel in het recreatiegebied Bussloo ongegrond verklaard en het verzoek om voorlopige voorziening is...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature