Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

155 Rechterlijke Uitspraken

155 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bestuursrecht gedaan in Zutphen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 4-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiseres, alleenstaande ouder met een kind jonger dan vijf jaar, is op haar verzoek ontheven van de arbeidsverplichting van artikel 9, eerste lid, onder a van de PW . Uit het schrijven...
Datum uitspraak: 24-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet WIA Beëindiging uitkering met ingang van 7 april 2015. Zaak is door de rechtbank behandeld ter zitting op 25 mei 2016. Door verweerder is geen uitvoering gegeven aan de...
Datum uitspraak: 3-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wmo 2015, eigen bijdrage. In een besluit tot toekenning van een maatwerkvoorziening kan de passage waarin verweerder aan de betrokkene mededeelt dat hij een eigen bijdrage verschuldigd...
Datum uitspraak: 16-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Civielrechtelijk belang / belanghebbende in de zin van de Awb. Financieel belang van eiseres onvoldoende (spoedeisend) om onomkeerbare afzetting van slib te rechtvaardigen: niet...
Datum uitspraak: 9-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Handel via Marktplaats.nl en handel in witgoed, elektronica, oud ijzer en fietsen. Recht op IOAW en bijzondere bijstand niet vast te stellen, ook niet schattenderwijs. Geen goede en...
Datum uitspraak: 9-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wmo 2015. Beroep gegrond. Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd waarom de 7 uur per week begeleiding individueel die in de vorm van een pgb in het kader van de Wmo 2015 aan eiseres is...
Datum uitspraak: 7-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet WIA. Inkomenselement (omzetafhankelijke bonus) in mindering gebracht op de uitkering. Beroep ongegrond. Eiseres is ter zitting gehoord via een Skype-verbinding.
Datum uitspraak: 7-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag dubbele kinderbijslag. Voldoende gemotiveerd dat geen zware zorgbehoefte bestaat op het item gedrag, nu geen sprake is van permanent toezicht voor dreigende escalaties...
Datum uitspraak: 29-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

AWBZ. Weigering om met terugwerkende kracht een pgb toe te kennen. Eiser wil zorg inkopen bij een zorgverlener waarnaar verweerder een onderzoek uitvoert. Artikel 2.6.4, eerste lid onder...
Datum uitspraak: 24-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

AWBZ, indicatiestelling. Er is sprake van twee besluiten op bezwaar van dezelfde datum en met hetzelfde kenmerk, die zien op verschillende perioden. Als eiseres slechts één van de twee...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature