Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

25 Rechterlijke Uitspraken

25 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteding gedaan in Zutphen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 14-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Rechtsmacht en toepasselijk recht. Bevoegd ten aanzien van vordering uit ongerechtvaardigde verrijking in conventie. Niet bevoegd ten aanzien van vordering in reconventie inzake contract...
Datum uitspraak: 16-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Grond keuren en samenvoegen, artikel 18 Besluit bodemkwaliteit en artikel 2.1 onderdeel s Regeling bodemkwaliteit Naar het oordeel van de rechtbank Gelderland is wettig en overtuigend...
Datum uitspraak: 6-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Toepasselijk recht. Toepasselijkheid algemene voorwaarden volgens het Weens Koopverdrag in het geval dat de algemene voorwaarden zijn opgesteld in een taal die de wederpartij niet...
Datum uitspraak: 2-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aannemingsovereenkomst. De gemeente heeft Jaartsveld niet in gebreke gesteld. Uit de door de gemeente gestelde feiten en omstandigheden kan niet worden afgeleid dat Jaartsveld de...
Datum uitspraak: 17-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingszaak. Presentatie van bedrijfsarts toelaatbaar als zelfstandig gunningscriterium bij aanbesteding. Arbo Unie vordert dat de gemeenten wordt verboden de opdracht te gunnen...
Datum uitspraak: 28-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In tussenvonnis van 4 mei 2011 ( LJN BV0451 ) is geoordeeld dat het Kadaster onrechtmatig jegens HLA heeft gehandeld door na te laten haar op de hoogte te stellen van de onderhandse...
Datum uitspraak: 19-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij de bepaling van de inhoud van een erfdienstbaarheid komt het aan op de in de notariƫle akte opgenomen partijbedoeling die moet worden afgeleid uit de in deze akte opgenomen, naar...
Datum uitspraak: 16-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteder heeft vrije keus tussen referenties en tevredenheidscertificaten betreffende technische bekwaamheid van inschrijvers. Aanbestedingsreglement Werken 2005, artt. 2.9.1 en 2.9.2.;
Datum uitspraak: 12-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Morssinkhof gebonden aan bestek Gelet op het bepaalde in de tussen partijen gesloten overeenkomst is Morssinkhof gehouden het werk uit te voeren conform het door de gemeente opgestelde...
Datum uitspraak: 11-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. Verzoek tot tussenkomst afgewezen, want vorderingen in tussenkomst hebben geen betrekking op onderwerp van de hoofdprocedure. De aanbestedende dienst mag niet afgaan...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature