Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan in Utrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoeken om tegemoetkoming planschade. Het raadsbesluit over de windturbines is gepubliceerd. Deze publicatie was voldoende duidelijk over de locatie van de windturbines. De...
Datum uitspraak: 9-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst tussen grondeigenaar en projectontwikkelaar: ontbonden door vervulling van (door rechtbank uitgelegde) ontbindende voorwaarde. Vordering tot nakoming afgewezen.
Datum uitspraak: 4-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning voor het veranderen van een vleesvarkensstal in een pluimveestal op een perceel te Lelystad in bezwaar alsnog geweigerd. Het houden van 2.499 kippen is bedrijfsmatig...
Datum uitspraak: 30-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontheffing van bestemmingsplan voor vestiging afvalverwerkend bedrijf alsmede verlening bouwvergunning voor aanpassen bestaande loods (onder ontheffing van bestemmingsplan). Wijziging...
Datum uitspraak: 13-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning voor oprichten van bioscoopvoorziening. Bij toetsing van de rechtmatigheid van een omgevingsvergunning is geen plaats voor een indringende toetsing van de juistheid...
Datum uitspraak: 30-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning voor mestverwerkingsfabriek Komeco aan de Colijnweg 2 te Dronten. Revisievergunning voor de activiteit milieu in verband met het overschakelen naar een biologisch...
Datum uitspraak: 13-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Last onder dwangsom in verband met overtreding van de geurnormen uit de milieuvergunning door een visverwerkingsbedrijf in Bunschoten-Spakenburg dat door anaerobe vergisting uit...
Datum uitspraak: 3-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

MK; Wabo; handhaving; begunstigingstermijn onredelijk kort.
Datum uitspraak: 30-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing van het verzoek om een voorlopige voorziening, nu het beroep van de motorcrossvereniging in de hoofdzaak (UTR 13/2441) ongegrond is verklaard.
Datum uitspraak: 30-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ambtshalve wijziging geluidsvoorschriften motorcrossvereniging, onder meer in verband met verbeterde stand van de techniek (geluidsdempers). Beroep van de motorcrossvereniging ongegrond....

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature