Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

360 Rechterlijke Uitspraken

360 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord kinderbijslag gedaan in Utrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-1-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

vaststellen kinderalimentatie; twee kinderen; twee hoofdverblijfplaatsen
Datum uitspraak: 3-6-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid bewindvoerder. Vordering tot schadevergoeding wegens slecht bewind. Artikel 1:444 jo artikel 1:445, lid 4, jo artikel 1:362 BW .
Datum uitspraak: 4-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

benoeming van handschriftdeskundige als deskundige, die de echtheid van de handtekening van een overledene moet onderzoeken
Datum uitspraak: 21-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kindgebondenbudget. Verweerder moet beoordelen of sprake is van omstandigheden die, in hun onderlinge samenhang bezien, zo bijzonder zijn dat zij dienen te leiden tot buiten toepassing...
Datum uitspraak: 27-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek ex art. 287a Fw (dwangakkoord) toegewezen. Sociale Verzekeringsbank (SVB) is weigerende schuldeiser en stelt niet akkoord te kunnen gaan gezien het wettelijke verbod ex art. 24c...
Datum uitspraak: 24-2-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Einduitspraak. Geen aanleiding buiten toepassing laten artikel 2, eerste lid, Wkb . Geen strijd artikel 8 en 14 EVRM. Beroep gegrond. Rechtsgevolgen in stand
Datum uitspraak: 27-8-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bestuurlijke lus. Eiser verzoekt verweerder om zijn aanvraag voor kinderbijslag uit 1995 te hervatten. De omstandigheid dat eiser, na verweerders brief van 22 december 1999, niet de...
Datum uitspraak: 20-6-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Herziening ouderdomspensioen AOW vanwege gezamenlijke huishouding. Ingangsdatum herziening.
Datum uitspraak: 19-5-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Begrip verzorger. Wijziging van de grondslag voor de ontzegging van kinderbijslag in hoger beroep. Processueel belang.
Datum uitspraak: 18-5-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kinderbijslag geweigerd. Is betrokkene verzekerd voor de AKW? Gezien stempels in paspoort verblijft betrokkene 6 tot 10 maanden per jaar in Marokko.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature