Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

233 Rechterlijke Uitspraken

233 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag gedaan in Utrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering WW-uitkering. Verwijtbaar werkloos. Vier gedragingen op basis waarvan sprake is van ernstig plichtsverzuim die het disciplinair strafontslag van politieambtenaar...
Datum uitspraak: 23-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Een man die als cipier werkzaam was bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad, is door zijn werkgever terecht de disciplinaire straf van ontslag opgelegd. Dat heeft de rechtbank...
Datum uitspraak: 1-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Handhavingsverzoek burger bij autoriteit persoonsgegevens Bestuurlijke lus, verzoek om handhaving, onzorgvuldig handelen, Wpg, Wpb, boete, motivering, Privacyrichtlijn, Samenvatting:...
Datum uitspraak: 8-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenwet, strafontslag, diefstal, ernstig plichtsverzuim. Toerekenbaarheid, medische omstandigheden, evenredigheid Wetsartikelen: BARP: 7 6 Eiser heeft als ICT-medewerker bij de...
Datum uitspraak: 28-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schorsing en strafontslag medewerker Belastingdienst. Ten tijde van schorsingsbesluit beschikte verweerder over resultaten van het onderzoek naar het vermoedelijk door eiser gepleegde...
Datum uitspraak: 21-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft eiser primair de straf van ontslag opgelegd, omdat sprake is van ernstig plichtsverzuim als bedoeld in artikel 76, tweede lid, van het Barp . Subsidiair heeft verweerder...
Datum uitspraak: 16-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

AW; Strafontslag Wets artikelen: artikel 80 van het ARAR Strafontslag medewerker belastingdienst. Nu het op drie achtereenvolgende jaren onjuist invullen van de belastingaangiften van...
Datum uitspraak: 11-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens ongeoorloofd priv├ęgebruik van een bedrijfsmiddel door een werknemer met een vertrouwensfunctie.
Datum uitspraak: 26-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser is sinds 1994 werkzaam bij de politie. In 1999 heeft hij de ambtsbelofte afgelegd. De Officier van Justitie heeft op grond van hem bekende informatie besloten een strafrechtelijk...
Datum uitspraak: 21-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Werkgever aansprakelijk voor psychische schade werknemer op grond van artikel 7:611 BW . Na onterechte degradatie ontstaan klachten bij werknemer, waarmee werkgever bekend wordt gemaakt....

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature