Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

42 Rechterlijke Uitspraken

42 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord auteursrecht gedaan in Utrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-1-2017
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

kort geding, vorderingen afgewezen, gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op grafische werken onvoldoende aannemelijk geworden
Datum uitspraak: 28-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Plaatsing zonder toestemming maker van auteursrechtelijk beschermd kerklied in kerkblad en op website is inbreuk op auteursrecht. Dat lied is ontleend aan databank van 'Liedboek Online'...
Datum uitspraak: 28-12-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Auteursrecht op software. Auteursrecht is door maker overgedragen; beslagexceptie artikel 2, derde lid, Aw (oud) is niet van toepassing. Vraag is welke onderhoudswerkzaamheden op grond...
Datum uitspraak: 29-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

“Niet voldoende aannemelijk dat eiseres met succes een beroep kan doen op bescherming van haar slipperzool op grond van intellectuele eigendomsrechten of slaafse nabootsing.”
Datum uitspraak: 15-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Overtreding non-concurrentiebeding door gedaagde is onvoldoende aannemelijk. Partijen hebben over en weer onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij rechthebbende zijn op IE-rechten met...
Datum uitspraak: 20-7-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Inbeuk auteursrecht ivm overgenomen teksten uit afstudeerscriptie. Geen IE-inbreuk op project dat onderwerp van scriptie vormt, als eenlijnsprestatie.
Datum uitspraak: 18-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

bevoegdheidsincident art 6 EEX-Vo
Datum uitspraak: 23-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot uitbetaling toegekende subsidiegelden. Niet voldaan aan voorwaarden. Beroep op vertrouwensbeginsel onvoldoende concreet onderbouwd. Vordering afgewezen.
Datum uitspraak: 16-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering Brein tegen Ziggo tot afgifte naw-gegevens van klant Ziggo. Toetsingskader blijft arrest Lycos HR 25 november 2005, ECLI:HR:2005:AU4019: e-Privacyrichtlijn en art. 6:196c BW...
Datum uitspraak: 2-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding, vordering tot staken verkoop van en reclame maken voor mediaspeler met voorgeprogrammeerde add-ons waarmee eindgebruikers (mede) content uit ongeoorloofde bron kunnen...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature