Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenarenrecht gedaan in Utrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De vraag die voor ligt is of de NFU gebonden is aan de afspraken in de loonruimteovereenkomst, welke overeenkomst een resultante is van overleg dat heeft plaatsgevonden buiten de formele...
Datum uitspraak: 9-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak, Ambtenarenrecht, LFNP. Verweerder heeft op basis van eisers korpsfunctiebeschrijving in combinatie met de formele plek daarvan in de organisatie geconcludeerd dat er...
Datum uitspraak: 14-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht, LFNP Einduitspraak na tussenuitspraak gedaan op 9 maart 2016. Verweerder heeft aangegeven geen gebruik maakt van de gelegenheid het gebrek in het bestreden besluit te...
Datum uitspraak: 12-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering gemeente bij de civiele rechter op grond van onrechtmatige daad tegen een ambtenaar, die volgens de gemeente onbevoegde en onrechtmatige bestellingen ten name van de gemeente...
Datum uitspraak: 22-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst i.v.m. reorganisatie afgewezen. Nieuwe functie regiomanager passend. Volgen van zorgvuldige en objectieve herplaatsingsprocedure door werkgever...
Datum uitspraak: 22-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Vordering tewerkstelling na reorganisatie toegewezen. Nieuwe functie regiomanager passende functie. Volgen van zorgvuldige en objectieve herplaatsingsprocedure door...
Datum uitspraak: 10-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenzaak. Schorsing in het belang van de dienst, ontzegging toegang werkplek en disciplinair ontslag wegens vermeend ernstig plichtsverzuim, bestaande uit beschuldigingen van...
Datum uitspraak: 26-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht
Datum uitspraak: 31-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid voor dienstongeval afgewezen. Geen aanknopingspunten voor oordeel dat collega zozeer onzorgvuldig was dat die persoon zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat...
Datum uitspraak: 2-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Schorsing en strafontslag gemeente-ambtenaar in verband met uitoefenen niet-gemelde nevenactiviteiten (integriteit).

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature