Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsruimte gedaan in Tilburg.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft geweigerd aan eiser een drank- en horecavergunning en exploitatievergunning te verlenen voor een hotel en restaurant. Eiser heeft zijn beroep uitsluitend gericht tegen...
Datum uitspraak: 31-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Huurachterstand bedrijfsruimte. Ontbinding en ontruiming. Onder verwijzing naar twee arresten van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden matiging van de contractuele boete van € 300,00 per...
Datum uitspraak: 28-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De kantonrechter moet in een executiegeschil oordelen over artikel 6:223 BW . Het gaat om een te late aanvaarding van een aanbod, gedaan in het kader van een minnelijke regeling tussen...
Datum uitspraak: 25-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huur bedrijfsruimte. Partijen vragen goedkeuring voor afwijkende huurbedingen. Verhurende partij is een grote landelijke eigenaar/verhuurder van winkelcentra en huurder is een...
Datum uitspraak: 23-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontruiming bedrijfsruimte, geen indeplaatsstelling huurder.
Datum uitspraak: 18-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ondanks 7:307 BW is het huurder bij huurovereenkomst niet toegestaan bij overdracht van zijn bedrijf indeplaatstelling af te dwingen. Contractuele bedingen waarin ten nadele van de...
Datum uitspraak: 29-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Met daarbij de volgende samenvatting: Huurder, exploitant van een complex voor begeleid wonen, verzoekt om toepassing van woonruimte-huurrecht, althans splitsing van het gehuurde in...
Datum uitspraak: 12-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoogte gebruiksvergoeding bij voortgezet gebruik gehuurde na afloop huurovereenkomst. In dit geval niet redelijk uit te gaan van de voorheen geldende huurprijs .
Datum uitspraak: 2-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kynologenvereniging huurt een terrein met opstal als trainings- en verenigingsruimte. De grond blijkt verontreinigd te zijn met asbest, zodanig dat bij het betreden ervan risico bestaat...
Datum uitspraak: 29-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussen mondelinge behandeling van het kort geding en de uitspraak in kort geding verschijnt een tussenvonnis in de reeds aanhangige bodemprocedure tussen partijen. Voorzieningenrechter...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature