Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeschiktheid gedaan in Tilburg.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikel 6:107 a BW. Bij uitgaansgeweld letselschade toegebracht aan werknemer. Vordering van werkgever op daders tot verhaal van (onder meer) loon tijdens arbeidsongeschiktheid.
Datum uitspraak: 28-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

WWZ-zaak. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Berekening transitievergoeding. Toekenning billijke vergoeding ex artikel 7:671b lid 8, onderdeel c BW.
Datum uitspraak: 27-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Werknemer vraagt om vergoeding van de volledige advocaatkosten die gemaakt zijn in een bezwaarschriftenprocedure die door de werknemer is gewonnen. Werknemer verwijt werkgever slecht...
Datum uitspraak: 8-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering tot betaling van loon afgewezen. Ziekmelding voldeed niet aan herhaalde malen aan werknemer kenbaar gemaakte voorschriften. Werkgever was onkundig van gestelde...
Datum uitspraak: 18-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ondanks 7:307 BW is het huurder bij huurovereenkomst niet toegestaan bij overdracht van zijn bedrijf indeplaatstelling af te dwingen. Contractuele bedingen waarin ten nadele van de...
Datum uitspraak: 31-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Toepasselijkheid CAO. Kan de CAO van toepassing worden op de arbeidsrelatie doordat de werkgever het gerechtvaardigd vertrouwen jegens consumenten heeft gewekt lid te zijn van de...
Datum uitspraak: 3-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weiging van de werknemer een medische machtiging aan de bedrijfsarts te verstrekken rechtvaardigt het opleggen van een loonsanctie door de werkgever.
Datum uitspraak: 18-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil. Arbeidsongeval. Valkenier glijdt uit in volière door een combinatie van glad beton, nattigheid en vogelpoep en loopt daarbij letsel op. Werkgever wegens schending van de...
Datum uitspraak: 2-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid werkgever voor schade van de werknemer ten gevolge van ene bedrijfsongeval. Bij sloopwerkzaamheden met een mechanische breekhamer dringt een splinter van een tegel door...
Datum uitspraak: 29-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag na langdurige ziekte ? Geen sprake van valse of voorgewende reden. Werkgever is verder niet in relevante mate tekortgeschoten in het nakomen van de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature