Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

40 Rechterlijke Uitspraken

40 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord beeldmerk gedaan in 's-Hertogenbosch.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 13-12-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Toepassingsbereik artikel 1019h Rv in een procedure waarin de wederpartij van de houder van het intellectuele eigendomsrecht onder meer een verklaring voor recht vordert dat de...
Datum uitspraak: 29-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bewijswaardering. Vraag of aan autocoureur geld is geleend dan wel sponsorgelden zijn verstrekt
Datum uitspraak: 22-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

“Eiser heeft verweerder verzocht om op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) alle nieuwsberichten binnen de gemeente te verstrekken. De rechtbank oordeelt dat...
Datum uitspraak: 6-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Contradictoir. Handelszaak. Samenwerkingsovereenkomst.
Datum uitspraak: 11-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Merkenrecht. Geen inbreuk op vormmerk, wel inbreuk op woordmerk.
Datum uitspraak: 13-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Collectieve actie Consumentenbond tegen Essent. Is er sprake van overeenkomsten buiten de verkoopruimte als bedoeld in Richtlijn 2011/83 EU betreffende consumentenrechten en...
Datum uitspraak: 26-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Na opzegging duurovereenkomst voor bepaalde tijd, afspraak omtrent beëindiging met wederzijds goedvinden. Vordering tot schadevergoeding afgewezen.
Datum uitspraak: 13-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitleg van overeenkomst. Gebruik naam met toestemming gerechtigde in handelsnaam, beeldmerk, woordmerk en domeinnaam.
Datum uitspraak: 6-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Contradictoire handelszaak. Opzegging franchiseovereenkomsten. De supermarktketen Jumbo heeft de al jarenlang bestaande franchiserelatie met vier franchisenemers (vier supermarkten die...
Datum uitspraak: 20-10-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Executiegeschil. Gebruik familienaam strijdig met vonnis waarin dwangsom werd opgelegd? Beslaglegging vexatoir? Ruimte voor matiging dwangsom? Onderscheid toets dwangsomrechter en toets...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature