Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

34 Rechterlijke Uitspraken

34 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenarenrecht gedaan in 's-Gravenhage.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 17-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek niet onverwijld gedaan, verzoekster niet-ontvankelijk.
Datum uitspraak: 28-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Herziening, terugvordering en verrekening vergoeding woon-werkverkeer. Routeplanner Andes niet toegankelijk voor medewerker met woonadres in buitenland. Grens van redelijkerwijs aan...
Datum uitspraak: 11-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

WW. Verwijtbare werkloosheid. Tenuitvoerlegging voorwaardelijk strafontslag wegens herhaald ernstig plichtsverzuim bestaande uit computer- en internetgebruik voor privedoeleinden. Er is...
Datum uitspraak: 6-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In geschil is of de partiële compensatie die belanghebbende in 2009 heeft ontvangen van het EOB ter vergoeding van de inkomstenbelasting die Nederland heft over zijn EOB-pensioen in de...
Datum uitspraak: 1-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 24, tweede lid, onder a, van de WW . Disciplinair ontslag politiebeambte. De Korpschef heeft niet onverwijld gehandeld, zodat geen sprake is van subjectieve dringendheid. Nu geen...
Datum uitspraak: 24-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

arbeidsongeschiktheid; ordemaatregel art. 48 van de landsverordening materieel ambtenarenrecht; opzegging arbeidsovereenkomst; kennelijk redelijk ontslag.
Datum uitspraak: 29-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wangedrag, Diefstal uit snoepautomaat. Beleid toegesneden op vastgestelde gedragingen diverse medewerkers [bedrijf X] gaat redelijke beleidsbepaling niet te buiten.
Datum uitspraak: 29-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wangedrag. Diefstal snoepautomaat. Beleid verweerder toegesneden op gedragingen medewerkers KMar is redelijke beleidsbepaling.
Datum uitspraak: 23-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

.In hoger beroep is tussen partijen in geschil het antwoord op de vraag of de ‘invalidity allowance’ die belanghebbende in het onderhavige jaar van het Europees Octrooibureau heeft...
Datum uitspraak: 24-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature