Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan in Rotterdam.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

verweerder heeft in redelijkheid met betrekking tot het aspect geluid, maatwerkvoorschriften ten aanzien van de zandhandel kunnen stellen. Om aan het Activiteitenbesluit te kunnen...
Datum uitspraak: 4-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Weg naar havenplatform. Openbare weg in de zin van de Wegenwet? Vermelding op legger. Plaatsing ‘eigen weg’-bord. Bestemming. Erfdienstbaarheid. Uitleg notariële akte. Derdenbeding....
Datum uitspraak: 1-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep van belangenvereniging tegen (tijdelijke) verlenging opsporingsvergunning schaliegas. Eiseres is wel belanghebbende maar relativiteitsvereiste staat aan de beoordeling van de...
Datum uitspraak: 30-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft ten onrechte het verzoek om planschade afgewezen. Anders dan verweerder heeft geoordeeld is er sprake van planologisch nadeel. Voorts zijn de voorbereidingsbesluiten...
Datum uitspraak: 5-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Omgevingsvergunning voor het op- en overslaan van containers, deels beladen met gevaarlijke stoffen. Voorschrift 5.6.7. van PGS15 is terecht voorgeschreven. PGS15 biedt mbt voorschrift...
Datum uitspraak: 27-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. 8:910 en 913 BW, 6:162 BW. Contaminatie, voorschot schadevergoeding afgewezen: nader feitenonderzoek in bodemprocedure vereist, schadevordering en spoedeisend belang voorts...
Datum uitspraak: 23-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De koper van een partij dieselolie die tijdens het transport onbedoeld vermengd is geraakt met MBTE, wordt - toen bleek dat die partij voor de koper niet bruikbaar was en aan de verkoper...
Datum uitspraak: 3-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot planschade, artikel 49 WRO , bevoegdheidsgebrek, advies planschade-adviseur niet concludent
Datum uitspraak: 11-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Geen overtreding Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Uitzonderingsbepaling van artikel 2 lid 4 is van toepassing. Overtreding voorschriften omgevingsvergunning. Vergunning heeft formele...
Datum uitspraak: 28-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Brand in silo waarin houtpellets waren opgeslagen. Wie is de wederpartij van de bewaarnemer? Bewaarneming. Artt. 7:602, 602 en 608 BW. Geen beroep op vernietiging algemene voorwaarden...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature