Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord beeldmerk gedaan in Rotterdam.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 13-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Inbreuk op Benelux woordmerk EAGLE in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE. Door grote mate van overeenstemming tussen merk en gebruikte tekens verwarring te duchten bij...
Datum uitspraak: 20-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

IE-geschil wodkamerken. Een Russische staatonderneming vordert nietigverklaring van twee merken wegens verwarring wekkende overeenstemming met haar oudere merk, onder meer omdat sprake...
Datum uitspraak: 1-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Merkenrecht en auteursrecht. Namaak Marlboro sigaretten. Transitgoederen? Verordening (EU) Nr. 608/2013. Anti Piraterij Verordening. HvJ EU 1-12-2011 nr C-446/09 en nr C-495/09....
Datum uitspraak: 25-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

geen inbreuk beeldmerk vanwege instemming merkhouder met fabricage zonnepanelen. Of er ook toestemming was voor invoer behoeft niet te worden onderzocht, nu het gaat om...
Datum uitspraak: 17-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Nietigverklaring Benelux woordmerken “CONES” wegens beschrijvende karakter daarvan voor de ingeschreven waar: sigarettenhulzen. Beschrijvende karakter geldt niet voor beeldmerken....
Datum uitspraak: 22-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Auteursrecht op logo. Algemene voorwaarden niet van toepassing. Opdrachtgever fictieve maker op grond van artikel 8 Aw . Beroep op persoonlijkheidsrecht ex artikel 25 lid 1 sub d en c Aw...
Datum uitspraak: 25-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

IE-geschil wodkamerken - wie is rechthebbende? Overgang tijdens uiteenvallen Sovjet-Unie - ruimte na appel en cassatie tussenvonnis.
Datum uitspraak: 12-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Artikel 20 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ; Artikel 28 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de...
Datum uitspraak: 15-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Indian had een voldoende zwaarwegend belang bij het beëindigen van de met Waxxa gesloten duurovereenkomst. Wel dient Indian Gold een redelijke opzegtermijn in acht te nemen.
Datum uitspraak: 2-8-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

IE-zaak. Kort geding. Eiseres vordert -primair- opheffing van het door gedaagde (wegens een inbreuk op het woord-beeldmerk van gedaagde) gelegde beslag op (uit China ingevoerde)...