Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

130 Rechterlijke Uitspraken

130 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsruimte gedaan in Rotterdam.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 31-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

VvE-zaak, nietig/vernietigbaar besluit, bevoegdheid, uitleg bepalingen akte van splitsing
Datum uitspraak: 13-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Executiegeschil na ontbinding huurovereenkomst door kantonrechter. Bewijswaardering. Geen klaarblijkelijke juridische misslag. Wel honorering beroep op noodtoestand. Toewijzing.
Datum uitspraak: 19-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Warenwet, twee overtredingen hygiënevoorschriften en één overtreding van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, geen aanleiding voor twijfel aan juistheid...
Datum uitspraak: 6-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beslag gestolen auto, beroep op art. 3:86 BW slaagt, klaagschrift ex art. 552a Sv gegrond.
Datum uitspraak: 10-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

borgtocht, artikel 7:858 BW , HR 19 september 2008, LJN BD5520
Datum uitspraak: 8-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Koopovereenkomst. Financieringsvoorbehoud. Matiging boetebeding?
Datum uitspraak: 1-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vordering ex art. 5:79 BW wordt afgewezen; gedaagde heeft geen andere uitweg dan de uitweg waar de erfdienstbaarheid op rust. Voor vordering tot wijziging van de erfdienstbaarheid ex...
Datum uitspraak: 24-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beboeting ivm hygiënevoorschriften. Bewijs proces-verbaal. Matiging boetes ivm draagkracht.
Datum uitspraak: 14-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De belangrijkste vraag die verder voorligt is of de bedrijfsruimte in gebruik bij A2 een naar zijn of haar aard en inrichting als afzonderlijk geheel is te beschouwen zoals bedoeld in...
Datum uitspraak: 25-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Appartementsrecht. Onrechtmatige daad. Uitleg splitsingsakte. Wanneer is toestemming VvE vereist? Wijziging van het architectonisch uiterlijk. Misbruik van recht.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature