Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenarenrecht gedaan in Rotterdam.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 17-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Onvoorwaardelijk ontslag. Verweerder heeft eiser verweten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan (zeer) ernstig plichtsverzuim vanwege de volgende gedragingen: - dat eiser op eigen...
Datum uitspraak: 21-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht. Strafontslag. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat het op basis van de, afzonderlijk van elkaar afgelegde, verklaringen van twee collega’s aannemelijk is dat...
Datum uitspraak: 21-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht. Ontslag wegens ongeschiktheid voor de vervulling van een functie, anders dan op grond van ziekte of gebrek. De rechtbank is van oordeel dat verweerder gelet op de...
Datum uitspraak: 9-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht. Strafontslag. Raadplegen van de basisregistratie personen buiten de functiebevoegdheden om en het niet juist registreren van gevonden voorwerpen. Beroep ongegrond.
Datum uitspraak: 25-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ten onrechte weigering WW-uitkering in verband met de disciplinaire maatregel van onvoorwaardelijk ontslag. Bij afzonderlijke uitspraak is het beroep van betrokkene in de procedure met...
Datum uitspraak: 6-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht, disciplinair strafontslag, ernstig plichtsverzuim, vrijspraak door strafrechter
Datum uitspraak: 20-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht, disciplinair strafontslag, ernstig plichtsverzuim, ongeoorloofde afwezigheid.
Datum uitspraak: 8-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht, strafontslag, plichtsverzuim, verhaal kosten feitenonderzoek op eiser op grond van het ARGH 2007, beroep deels gegrond.
Datum uitspraak: 10-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht, uitleg vaststellingsovereenkomst na ontslag, FPU-regeling en verrekening bijverdiensten.
Datum uitspraak: 3-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht, ongeschiktheidsontslag, bewust onjuiste uren ingevuld, verbeterkans was eerder al gegeven.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature