Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

32 Rechterlijke Uitspraken

32 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen gedaan in Roermond.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Partner overledene komt geen vergoeding toe voor de door hem gedane investeringen in de woning van de overledene.
Datum uitspraak: 3-5-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

vaststelling hoogte van overeengekomen huurprijs en daarop gebaseerde huurachterstand; huurprijs vastgesteld op de door huurder in de voorafgaande 6 jaren betaalde huurprijs omdat...
Datum uitspraak: 23-2-2017
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ambtshalve beschikking ex art. 4:193 lid 2 BW ; verwerping nalatenschap door ouders van minderjarigen niet meer mogelijk door te late inzending verkregen machtiging kantonrechter....
Datum uitspraak: 9-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht; loon vereffenaar; afwijking van recofa-richtlijn artikel 6.4 sub d; hogere factor voor zeer ervaren notarisklerk
Datum uitspraak: 17-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek hangende aanvullingsverzoek artikel 32 Rv en (on)partijdigheid van rechter daarbij.
Datum uitspraak: 17-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Trefwoorden: artikel 2.6.13, vierde lid, van de Regeling subsidies AWBZ ; artikel 4:57, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); overlijden budgethouder; verantwoording...
Datum uitspraak: 26-6-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering tot het verlengen van een machtiging tot beneficiaire aanvaarding ex art. 4:194 BW. Geen anticiperende werking op wet(svoorstel) betos.
Datum uitspraak: 20-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering van gefailleerde vennootschap tot het verlenen van uitstel van betaling van openstaande schuld. Belangenafweging leidt tot toewijzing van de vordering.
Datum uitspraak: 4-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Benoeming tot vereffenaar van mr. L.E.D. Tjeertes verbonden als advocaat aan Nexus Advocaten, kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 201 te 1083 HN Amsterdam in de nalatenschap van...
Datum uitspraak: 21-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Koopovereenkomst wordt vernietigd op grond van dwaling. Partij koopt via advertentie op internet, na bezichtiging, auto van particulier voor een bedrag van € 3.200,00, zijnde ongeveer...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature